Haber Detayı
09 Haziran 2021 - Çarşamba 15:08
 
Vergi ve KYK borçlarına yapılandırma
EKONOMİ Haberi
Vergi ve KYK borçlarına yapılandırma

1

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilen, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

30 Nisan 2021 itibarıyla kesinleşmiş, vergi, harç ve SGK prim borçları ile cezalar yeniden yapılandırılacak. Son yapılandırmadan yararlanan ancak borcunu zamanında ödeyemeyenler de yapılandırmadan yararlanabilecek.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
<p>Kanuna göre, vatandaşların kamu kurumlarına olan borçlarının yeniden yapılandırılması, matrah ve vergi artırımı yoluyla vergilendirmede öngörülebilirliğin artırılması ve geçmiş vergi dönemlerine ilişkin olası risklerin ortadan kaldırılması, kayıtlı ekonomiye geçişin teşvik edilmesi için işletme kayıtlarının işletmelerin içinde bulundukları fiili duruma uygun hale getirilmesi, işletmelerin bilançolarında yer alan gayrimenkuller ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler için yeniden değerleme yapılması imkanının sağlanması, karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemeyen kişilerin yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtların dikkate alınmaması sağlanacak.<br></p>
2

Kanuna göre, vatandaşların kamu kurumlarına olan borçlarının yeniden yapılandırılması, matrah ve vergi artırımı yoluyla vergilendirmede öngörülebilirliğin artırılması ve geçmiş vergi dönemlerine ilişkin olası risklerin ortadan kaldırılması, kayıtlı ekonomiye geçişin teşvik edilmesi için işletme kayıtlarının işletmelerin içinde bulundukları fiili duruma uygun hale getirilmesi, işletmelerin bilançolarında yer alan gayrimenkuller ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler için yeniden değerleme yapılması imkanının sağlanması, karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemeyen kişilerin yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtların dikkate alınmaması sağlanacak.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
<p><strong>HESAPLAMA OCAK AYINDAN BU YANA YÜZDE 46 ARTAN Yİ-ÜFE İLE YAPILACAK</strong></p><p>Vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçların tamamı ile bunlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi imkanı geldi. Bir önceki yapılandırmada Yİ-ÜFE yüzde 26.16’ydı. Yİ-ÜFE oranı en son mayıs ayında yüzde 38.33’e yükseldi. Ocak ayından bu yana Yİ-ÜFE’deki artış yüzde 46’ya ulaştı.</p>
3

HESAPLAMA OCAK AYINDAN BU YANA YÜZDE 46 ARTAN Yİ-ÜFE İLE YAPILACAK

Vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçların tamamı ile bunlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi imkanı geldi. Bir önceki yapılandırmada Yİ-ÜFE yüzde 26.16’ydı. Yİ-ÜFE oranı en son mayıs ayında yüzde 38.33’e yükseldi. Ocak ayından bu yana Yİ-ÜFE’deki artış yüzde 46’ya ulaştı.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
<p>Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca 90 indirim yapılacak. Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde asıllarında yüzde 25 indirim sağlanacak. Taksitli ödeme seçeneği tercih edilmesi halinde ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla, ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde; Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca yüzde 50 indirim yapılacak.<br></p>
4

Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca 90 indirim yapılacak. Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde asıllarında yüzde 25 indirim sağlanacak. Taksitli ödeme seçeneği tercih edilmesi halinde ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla, ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde; Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca yüzde 50 indirim yapılacak.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
<p><strong>KORONAVİRÜS CEZALARI KAPSAM DIŞI ARAÇ MUAYENESİ İMKANI GELİYOR</strong></p><p>Düzenleyici ve denetleyici kurumlarca verilen idari para cezaları, Covid-19 ile mücadele kapsamında verilen idari para cezaları ile tütün ve tütün mamulleri kullanımından kaynaklanan idari para cezaları kapsam dışında olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri, belediyeler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına 30 Nisan 2021'e kadar olan bazı borçlar yapılandırılacak.</p>
5

KORONAVİRÜS CEZALARI KAPSAM DIŞI ARAÇ MUAYENESİ İMKANI GELİYOR

Düzenleyici ve denetleyici kurumlarca verilen idari para cezaları, Covid-19 ile mücadele kapsamında verilen idari para cezaları ile tütün ve tütün mamulleri kullanımından kaynaklanan idari para cezaları kapsam dışında olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri, belediyeler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına 30 Nisan 2021'e kadar olan bazı borçlar yapılandırılacak.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
<p>Belediyelerin su, atık su ve katı atık ile sunduğu bazı hizmetlerden kaynaklanan ücret alacakları, aldığı bazı paylar; büyükşehir belediyelerinin katı atık ücretleri ile su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları da yapılandırma kapsamında olacak.</p><p>Her bir taşıt için motorlu taşıtlar vergisi, taşıta ilişkin idari para cezaları ile geçiş ücretinin en az yüzde 10'unun ödenmesi şartıyla taksit ödeme süresince fenni muayene izni verilecek.</p>
6

Belediyelerin su, atık su ve katı atık ile sunduğu bazı hizmetlerden kaynaklanan ücret alacakları, aldığı bazı paylar; büyükşehir belediyelerinin katı atık ücretleri ile su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları da yapılandırma kapsamında olacak.

Her bir taşıt için motorlu taşıtlar vergisi, taşıta ilişkin idari para cezaları ile geçiş ücretinin en az yüzde 10'unun ödenmesi şartıyla taksit ödeme süresince fenni muayene izni verilecek.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
<p><strong>5 YILA KADAR TAKSİT OLACAK</strong></p><p>Hesaplanan borç, ilgilinin durumu ve ödenmesi gereken meblağ dikkate alınarak azami 5 yıla kadar taksitlendirilebilecek. Kesinleşmemiş ya da yargı aşamasında olan resen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergileri, çeşitli oranlarda yapılandırılacak. Yapılandırılacak tutarların, kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmemesi halinde vade tarihinde değişiklik yapılmayacak.</p>
7

5 YILA KADAR TAKSİT OLACAK

Hesaplanan borç, ilgilinin durumu ve ödenmesi gereken meblağ dikkate alınarak azami 5 yıla kadar taksitlendirilebilecek. Kesinleşmemiş ya da yargı aşamasında olan resen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergileri, çeşitli oranlarda yapılandırılacak. Yapılandırılacak tutarların, kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmemesi halinde vade tarihinde değişiklik yapılmayacak.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
<p>Anapara veya taksit ödeme tarihi 20 Mayıs 2021'den önce olup, kullandığı nakdi ve gayri nakdi kredilerinin anapara, faiz veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının 31 Aralık 2021'e kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayacak. <br></p>
8

Anapara veya taksit ödeme tarihi 20 Mayıs 2021'den önce olup, kullandığı nakdi ve gayri nakdi kredilerinin anapara, faiz veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının 31 Aralık 2021'e kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayacak. 

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
<p>Kanunla, mükelleflerin gelir ve kurumlar vergisi matrahlarını artırarak belirtilen süre ve şekilde ödemeleri halinde, artırımda bulundukları yıllar için yıllık gelir ve kurumlar vergisi incelemesi ve bu yıllara ilişkin olarak bu vergi türleri için daha sonra başka bir tarhiyat yapılmayacak. <br></p>
9

Kanunla, mükelleflerin gelir ve kurumlar vergisi matrahlarını artırarak belirtilen süre ve şekilde ödemeleri halinde, artırımda bulundukları yıllar için yıllık gelir ve kurumlar vergisi incelemesi ve bu yıllara ilişkin olarak bu vergi türleri için daha sonra başka bir tarhiyat yapılmayacak. 

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
<p>Matrah ve vergi artırımı üzerine hesaplanan vergiler, ikişer aylık dönemler halinde azami 6 eşit taksitte ödenecek.<br></p>
10

Matrah ve vergi artırımı üzerine hesaplanan vergiler, ikişer aylık dönemler halinde azami 6 eşit taksitte ödenecek.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
<p><strong>DÖRT FARKLI TAKSİT SEÇENEĞİ SUNULUYOR</strong></p><p>Yapılandırılacak borcun taksitle ödenmek istenmesi halinde borçlular, başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih edecek. </p>
11

DÖRT FARKLI TAKSİT SEÇENEĞİ SUNULUYOR

Yapılandırılacak borcun taksitle ödenmek istenmesi halinde borçlular, başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih edecek. 

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
<p>Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamayacak. Hiç gelir testine girmemiş genel sağlık sigortalılarının, 30 Kasım 2021'e kadar gelir testine gitmeleri halinde, belirlenecek gelir durumlarına göre tescillerinin güncellenmesi sağlanacak. <br></p>
12

Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamayacak. Hiç gelir testine girmemiş genel sağlık sigortalılarının, 30 Kasım 2021'e kadar gelir testine gitmeleri halinde, belirlenecek gelir durumlarına göre tescillerinin güncellenmesi sağlanacak. 

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
<p>İşletmelerin bilançolarında bulunan gayrimenkuller ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler için yeniden değerlendirme imkanı sağlanarak, bu kıymetler bilançolarda güncel değerleriyle yer alacak.<br></p>
13

İşletmelerin bilançolarında bulunan gayrimenkuller ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler için yeniden değerlendirme imkanı sağlanarak, bu kıymetler bilançolarda güncel değerleriyle yer alacak.

Kaynak: Editör:
Etiketler: Vergi, ve, KYK, borçlarına, yapılandırma,
Yorumlar
Diğer Haberler
Saman altın gibi tonu 1.250 TL oldu
Saman altın gibi tonu 1.250 TL oldu
Doğalgaz ve elektrik borcunu ödeyemeyen vatandaşa yasal takip
Doğalgaz ve elektrik borcunu ödeyemeyen vatandaşa yasal takip
Kamuda tasarruf tedbirleri
Kamuda tasarruf tedbirleri
Türkiye
Türkiye'nin en büyük sağlık işletmesi Danimarkalı ISS'e satılıyor
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Çiftçiler toprağa geri dönmüyor
Çiftçiler toprağa geri dönmüyor
Banka kredilerinde yeni dönem
Banka kredilerinde yeni dönem
Çiftçiler ‘Aç kaldık’ diyerek traktörleriyle yol kesti
Çiftçiler ‘Aç kaldık’ diyerek traktörleriyle yol kesti
Akaryakıt Fiyatları Uçtu
Akaryakıt Fiyatları Uçtu
Petlas
Petlas'tan Büyük Başarı
Vatandaş akaryakıt zammına isyan etti
Vatandaş akaryakıt zammına isyan etti
Benzine bazı firmalardan 10 kuruş zam
Benzine bazı firmalardan 10 kuruş zam
Gram altın, 11 gündür yükseliyor: 500 lirayı aştı
Gram altın, 11 gündür yükseliyor: 500 lirayı aştı
Dolar/TL 8.44 seviyesini aştı
Dolar/TL 8.44 seviyesini aştı
Batık kredi pazarında 12 kat artış bekleniyor
Batık kredi pazarında 12 kat artış bekleniyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Turistin görebileceği herkesi mayıs sonuna kadar aşılayacağız
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Turistin görebileceği herkesi mayıs sonuna kadar aşılayacağız
Merkez Bankası mayıs ayı beklenti anketini açıkladı
Merkez Bankası mayıs ayı beklenti anketini açıkladı
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, enflasyon raporunu açıkandı
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, enflasyon raporunu açıkandı
Türkiye Varlık Fonu
Türkiye Varlık Fonu'na 1,25 milyar euroluk kredi aldı
KIRŞEHİR SANAYİSİNDE KADIN USTA
KIRŞEHİR SANAYİSİNDE KADIN USTA
 Türk Lirasında Sert Düşüş
Türk Lirasında Sert Düşüş
TL’deki değer kaybı ve faizle ilgili Fitch’ten açıklama
TL’deki değer kaybı ve faizle ilgili Fitch’ten açıklama
Akaryakıtta Büyük Oyun, EPDK İnceleme Başlattı
Akaryakıtta Büyük Oyun, EPDK İnceleme Başlattı
Altın fiyatları yükselişe geçti
Altın fiyatları yükselişe geçti
Kırşehir Şeker, 21 yılın rekorunu kırdı
Kırşehir Şeker, 21 yılın rekorunu kırdı
ELEKTRİK FATURASINA BİR YÜK DAHA BİNDİ
ELEKTRİK FATURASINA BİR YÜK DAHA BİNDİ
“HALKIN ENFLASYONU”
“HALKIN ENFLASYONU”
1 AYDA YURT İÇİNDE 9 MİLYAR DOLAR BORÇLANMA
1 AYDA YURT İÇİNDE 9 MİLYAR DOLAR BORÇLANMA
 Petlas,En Güçlü Markaları Geride Bıraktı
Petlas,En Güçlü Markaları Geride Bıraktı
OPEC+ ülkeleri petrolde arz kesintisini uzatmak için anlaştı
OPEC+ ülkeleri petrolde arz kesintisini uzatmak için anlaştı
Otomotiv Üretimi İlk Dört Ayda Yüzde 28 Azaldı
Otomotiv Üretimi İlk Dört Ayda Yüzde 28 Azaldı
TERMAL SERALAR GÖZ DOYURUYOR
TERMAL SERALAR GÖZ DOYURUYOR
İl Ekonomi Toplantısı Yapıldı
İl Ekonomi Toplantısı Yapıldı
İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik Yayımlandı.
İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik Yayımlandı.
Haber Yazılımı