Haber Detayı
06 Eylül 2020 - Pazar 21:49
 
TARIMDA ÖNCÜLÜK… (1)
Ahi Evran Üniversitesi ‘Pilot Üniversite’ projeleri ile ilk başı çekiyor… Gittik... Gördük… Görüştük... Sorduk… Açıkça; Etkilendik.
GÜNDEM Haberi
TARIMDA ÖNCÜLÜK… (1)

 

 

Ahi Evran Üniversitesi ‘Pilot Üniversite’ projeleri ile ilk başı çekiyor…

Gittik... Gördük… Görüştük... Sorduk… Açıkça; Etkilendik.

Jeotermal enerjinin kullanılmasına güzel bir örnek olan Karalar köyünde AEÜ bilimsel destekleriyle kurulmuş, özel İdare’ye ait arsa üzerinde poliüretan malzemeden kurulu, öz sermayesi kişiye (Tüzel kişi), Jeotermal seracılık faaliyetlerini inceledik bilgi aldık.

Mevcut Jeotermal sera alanında (126 Brüt-114 Dönüm Net) sadece domates üretilmekte. Üretiminin nerdeyse tamamı (Kırşehir hariç) iç piyasada tüketilmekte. Şirketin iki ayrı ülke (yurt dışı) deneyimi olmuş, ancak çokta başarılı olunamamış.

Karalar köyünde üretilen Domates tohumu Hibrit olup Amerika kökenli. Sofralık olan bu ürün salça ve sos yapımına elverişli değil. Üretimde toprak kullanılmıyor. Toprak yerine, Hindistan cevizi lifinden üretilen torf (CoirGwe) kullanılmakta. Türkiye’de üretimi olmayan bu torf Sri Lanka’dan getirilmekteymiş.

Sera’da Tozlaşma amaçlı Bambus arıları kullanılmakta. Hormon içerikli ilaç yok. İnsan sağlığını etkilemeyen kimyasal koruma ilaçları kullanılıyor. 9 aylık üretim 70 bin ton.

Yerli ve Milli olmak.

Bu muhteşem seraya AR-GE desteği veren AEÜ Ziraat Fakültesi AR-GE’yi ziyaret ettik.

Türkiye’de kurulu büyük Sera İşletmelerinin 90’nına AR-GE desteğini Almanya Kimya şirketlerinden olan  BASF ve Çin’den aldıkları biliniyor.

İnovasyon bu…

Ahi Evran Üniversitesi AR-GE desteğini yerel fikirlere bilim adamlarıyla hiçbir ücret almadan veriyor. Bu işin kahramanları var.

Bu işin kahramanlarıyla bir araya gelmek.

Bölgesel çalışmayı uluslararası boyuta taşımayı hedeflemiş olan AEÜ Ziraat Fakültesi AR-GE bu işin lokomotif görevini üstlenmiş. Çekirdek bir ailenin işletebileceği, asgari düzeyde geçimini sağlayabileceği örnek sera modelinden, endüstriyel tarıma (Topraksız Tarım) yönelik otomasyon kontrollü gelişmiş çağsal nitelikli üretim hedeflenmiş.

İki aktif örnek.

Birisi karalar köyünde ve devasa poliüretan kaplamalı 114 dönüm üzerine oturmuş bir sera. 200 kişiye istihdam yaratmakta. Diğeri Ziraat Fakültesine ait yaklaşık 2 dönümlük alan üzerine oturtulmuş örnekleme cam serası. Her iki sera; jeotermal su kullanıyor. Karakurt bölgesinde bulunan sera reenjeksiyon sistemiyle termal suya geri dönüşüm sağlarken, bitki tozlaşması için hava akımı yerine Bambus arıları, Ziraat Fakültesi serası ise hava akımı kullanıyor. AR-GE desteği veren Fakülte serasında Reenjeksiyon sistemi yok.

“Millete efendilik yoktur. O’na hizmet eden, O’nun efendisi olur. Vatanı sevmek, Vatana hizmetle olur”. Mustafa Kemal Atatürk

Bu projenin kahramanları. Matematikçi bir Profesör. O; sade ve naif bir bilim adamı. Kendilerinin bir sözü var. ‘Yeryüzünde her şeyin kuruluş felsefesinde bir matematiksel düzen vardır’. Diyen AEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya. Diğer yanda; AEÜ Rektör yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt. AEÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kazankaya. AEÜ Ziraat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Ayrancı. AEÜ Ziraat Fakültesi Dr. Öğretim. Görevlisi; Hakan Başak.

Türk; öğün, Çalış, Güven özdeyişinin en güzel örneğiAhi Evran Üniversitesi…

Üç gün önce AEÜ Bağbaşı yerleşkesi içinde bir araya geldik. “Seracılık” konusunu enine, boyuna masaya yatırdık. Aklımıza takılan her soruyu hem kendi, hem de sizlerin adına sorduk.

Topraksız tarım. Diğer adıyla Endüstriyel (Topraksız Tarım)  tarıma yönelik aklımıza takılan her şeyi konuştuk. Kimi sorularımıza yanıt aldık, kimi sorularımıza yanıt alamadık… Şu gerçek ki; yapılan çalışmalardan, ortaya çıkan tesislerden gerçekten çok etkilendik. Hem anlatılanlardan. Hem de gördüklerimizden ortaya çıkan kalıcı, yön veren bir projenin kalıcı etkileri filizlenmeye başlamış… Eleştirilecek yanları da olan, ancak ortaya konulmuş ve konulacak olan eserlerin ekonomik getirisi. Tarım alanında yenilenme ve sürdürülebilir tarıma, öncü eserler. Bu şehre ve ülkeye sürdürülebilir tarım boyutunda bir katma değer kazandırdığı mutlak.

Öncelikle:

Bu dev projenin aktörleri olan bir avuç bilim adamına; biz Ahi Haber.net ailesi olarak ülkemiz ekonomisine vermiş oldukları katkı ve destek için öncelikli olarak teşekkürlerimizi sunarız.

Neler mi sorduk? Neler sormadık ki!

-Topraksız tarım veya diğer adıyla Endüstriyel tarım için Mutlak tarım alanlarımı, yoksa tarım alanı olma özelliğini yitirmiş kayalık ve taşlık alanlar mı?

-Öncelik verimi düşük alanlar.

-Termal su şart mı?

-Termal su; Topraksız tarım için en büyük avantaj. Hava kirliliği minimum seviyede. Baca emisyonu yok. Ekstra bir baca sistemi kurmuyorsunuz. Fosil yakıt kullanılmıyor. Çevre dostu bir üretim için elzem olan ısı ve nem sağlamada etkin.

-Önceliğiniz büyük işletmeler mi? Bu iş parasal bir iş. Hibe, kredi gibi destekler sizlerin referansı ile şekilleniyor olabilir mi? Sadece büyük işletmelere mi rehberlik ve akademik katkı sağlıyorsunuz.

-Hayır. Bu projedeki amacımız öncelikli olarak küçük arazi sahipleri bu işi yapmak isteyen bölge halkı, vasıfsız işçiler ve üniversite öğrencilerimize seracılık konusunda kısa uygulamalı eğitim ile vasıflı hale getirmek…

Biz üniversite olarak işletmelerin finans kısmına karışmıyoruz. Kendi öz varlıklarını kullanabildikleri kadar, kredi ve hibe gibi yolları denemek işletmecinin özel konusu içinde.

-Yer seçimi, Üretim çeşitliliği, Denetim görevleriniz içinde mi. Kadın istihdamı bu projede neden yer almıyor?

-Yer seçimini biz yapmıyoruz. Üretimde bitki çeşitliliği, ilaçlama, uygulama bakım, hasat konularında akademik destek veriyoruz. Ancak pazarlama, raf ömrü gibi konular doğrudan işletmecilerin görevi olduğu kadar bu safhada İl tarım Müdürlüğünün denetim sorumluluğunda.

-Seralarda kullanılan kimyasallar. Biyolojik mi, Yapay mı? Tarım emekçileri ve tüketiciler üzerinde oluşmuş veya oluşabilecek yan etkiler.

Ürünlerde Pestisit kullanımı. Siz nerelere kadar izin veriyorsunuz. Bir diğeri çiçek tozlaşmasında kullanılan Bambus arılar yerine neden hava sirkülasyon ve nem sağlayıcı fanları kullanmıyorsunuz.

- Bitki ve insan sağlığı için öncelik koruyucu. Bu anlayış çalışan ve tüketici aleyhine olmayıp lehine kullanımdır. Biyolojik bir tarım ilacı yoktur. Hormon kullanılmasına izin vermiyoruz. Az tortu bırakan. Minimum seviyede kullanımını öneriyoruz. Reçetelerini veriyoruz. Asla pestisit önermiyoruz. Tüm bunların denetimi İl tarım Müdürlüğüne ait. Tozlaşmada fan kullanımı önemli. Örneğin biz Üniversite AR-GE seralarında fan kullanıyoruz. Arı veya fan üretici tercihidir. Her iki şekilde yapay döllenme olmayıp, bitkilerin birçoğu erkek ve dişi organlarını başka fideler üzerinde taşıdığı için Bambus arı daha etkin döllenme sağlamaktadır.

- Hasat sonrası paketleme ve paket üzeri ürün içeriği bilgileri gerçeği yansıtıyor mu?

-Sebze hassas bir ürün olup canlı bir organizmadır. Üretimden sofraya gelinceye kadar beslenme zincirinde bir halka olup sağlık açısından olduğu kadar bilgi açısından çok önemli bir detaydır. Üzerine konulan barkot bu ürünün Dünya’nın herhangi bir noktasından okunarak ürün detayına ulaşmak mümkündür.

Serada üretim içinde kullanılan kimyasallarla başladık. (Pestist ve diğer ağır bir kimyasallar sera ömrü, gelişim ürün çeşitliliği ve sera gazları. Termal suların yüzeye çıkışıyla ortaya çıkan tahribat, kirlilik, re enjeksiyon sistemi, kalıtım yaratabilecek kalıcı kirlilik. Sera gazlarının iklimsel ve mevsimsel değişimlere olumsuz etkileri.  Mutlak tarım alanlarının sera alanlarını dönüşümü, Sulama için açılan kuyular. Yer altı sularındaki kayıplar ve kirlilik. Yerel halk üzerindeki etkileri. Ve yerel tohumlara sözü getirdik.  Ama daha soracak sorularımız var.

- Ziraat Fakültesinde; bitki koruma bölümü fitopatoloji bölümü var mı? Laboratuar aktif mi? Sera çıkışlarında, İşletmeci sizden ürün üzeri kalıtlara yönelik test istiyor mu? Bölge çiftçilerinin bu ve benzeri destek isteme talepleri oluyor mu? Onlara da bilimsel destek veriliyor mu? Böyle bir hizmet veriyor musunuz?

- Ziraat Fakültesi bünyesinde fitopatoloji bölümü ve laboratuar mevcut. Toprak, bitki ve çeşitleme çalışmaları bu alanda yapılmakta. İşletme teknik kontrollerini kendi yapıyor ve pazara öyle sürüyor. Bu kontrol yine İl tarım Müdürlüğüne ait. Bölgede bu yönde destek isteyen çiftçilere gerekli desteği, hatta alan çalışmalarında eğitim verebiliyoruz.

- Projenizde seracılıkta istihdamı, özellikle seracılığın niteliği gereği “kadın istihdamı” arttırmak istiyoruz.  Diyor. Ancak Karalar köyünde işletmede kadın çalışan yok. Sorduğumuzda, onlar  “şirket politikası” diyerek geçiştirdiler.

Projeniz amaçları içinde (4) sırada yer alan “kadın istihdamı” Üniversiteden AR-GE desteği alan firma veya alacak olan diğer firmalara ön koşul olarak sunulamaz mı?

Bu yazının Devamında (2)  ilginizi çekebilir sorulara yanıt aradık. Tüketici ve İşçi sağlığı. Ürünün besin değerleri. Ekonomik getirisi. Çevresel etkileri (Hava, Su ve Toprak) Kirlilik ve tarım alanlarında kayıp. Açık alan tarımımı. Kapalı alan tarımı ve farkı. Hatta aykırı sorular.

Kaynak: Editör:
Etiketler: TARIMDA, ÖNCÜLÜK…, (1),
Yorumlar
Diğer Haberler
ANTİK DÜNYADAN GÜNÜMÜZE EKONOMİ; DEĞİŞENLER VE DEĞİŞKENLER.
ANTİK DÜNYADAN GÜNÜMÜZE EKONOMİ; DEĞİŞENLER VE DEĞİŞKENLER.
Kırşehir Valiliğince Alınan Ramazan Ayı Tedbirleri
Kırşehir Valiliğince Alınan Ramazan Ayı Tedbirleri
DEAŞ
DEAŞ'lı 7 sanık, hakim karşısına çıktı.
AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Üçüncü köprünün yüzde 51
Üçüncü köprünün yüzde 51'i satılacak
MÜFTÜLÜK CADDESİ DÜZENLEME ÇALIŞMALARI TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR
MÜFTÜLÜK CADDESİ DÜZENLEME ÇALIŞMALARI TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR
BAŞKANIMIZ EKİCİOĞLU’NUN  RAMAZAN AYI MESAJI
BAŞKANIMIZ EKİCİOĞLU’NUN RAMAZAN AYI MESAJI
Bu pencereden bakınca böyle gözüküyor. Ya sizin oradan
Bu pencereden bakınca böyle gözüküyor. Ya sizin oradan
Kırşehirli Kalp ve Damar Cerrahı Hayatını Kaybetti
Kırşehirli Kalp ve Damar Cerrahı Hayatını Kaybetti
UMUT PARTİSİ GENEL BAŞKANI BOZKURT "EKONOMİYİ MASAYA YATIRDI"
UMUT PARTİSİ GENEL BAŞKANI BOZKURT "EKONOMİYİ MASAYA YATIRDI"
 Afişlere Toplatma ve Soruşturma Kararı
Afişlere Toplatma ve Soruşturma Kararı
Kırşehir-Kayseri karayolu Kurugöl mevkiinde Kaza meydana geldi.
Kırşehir-Kayseri karayolu Kurugöl mevkiinde Kaza meydana geldi.
BAŞKAN EKİCİOĞLU’NDAN TÜRK POLİS TEŞKILATI’NIN KURULUŞ YILDÖNÜMÜ MESAJI
BAŞKAN EKİCİOĞLU’NDAN TÜRK POLİS TEŞKILATI’NIN KURULUŞ YILDÖNÜMÜ MESAJI
AGD ORTAOKULLAR KOMİSYONU FİDAN DİKİMİ ETKİNLİĞİNİ TÜM YURTTA BAŞLATTI
AGD ORTAOKULLAR KOMİSYONU FİDAN DİKİMİ ETKİNLİĞİNİ TÜM YURTTA BAŞLATTI
Kırşehir Valiliği, 2 günlük yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.
Kırşehir Valiliği, 2 günlük yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.
TSO, ESOB, ZİRAAT ODASI, BORSA, MESLEK ÖRGÜTLERİ VE KOOPERATİF’LERLE FAALİYET SUNUMU TOPLANTISI YAPILDI
TSO, ESOB, ZİRAAT ODASI, BORSA, MESLEK ÖRGÜTLERİ VE KOOPERATİF’LERLE FAALİYET SUNUMU TOPLANTISI YAPILDI
DSÖ’den “şoke edici” corona virüsü aşısı açıklaması
DSÖ’den “şoke edici” corona virüsü aşısı açıklaması
Vatan Hoca ve Ekibi Yeşil Alan Çalışmasına Devam Ediyor
Vatan Hoca ve Ekibi Yeşil Alan Çalışmasına Devam Ediyor
Prof.Dr.Elif Haykır Para Politikası Kurul Üyesi Oldu
Prof.Dr.Elif Haykır Para Politikası Kurul Üyesi Oldu
Güncel corona virüsü verileri açıklandı! İşte 8 Nisan tablosu
Güncel corona virüsü verileri açıklandı! İşte 8 Nisan tablosu
Kırşehir Belediyesi
Kırşehir Belediyesi'nin 462 Milyonluk Borcu 311 Milyon TL'ye İndi
FAALİYET SUNUM TOPLANTILARI DEVAM EDİYOR
FAALİYET SUNUM TOPLANTILARI DEVAM EDİYOR
Kırşehir’ de 33 yaşındaki genç adam kendini asarak yaşamına son verdi.
Kırşehir’ de 33 yaşındaki genç adam kendini asarak yaşamına son verdi.
TAM KAPANMA İDDALARI GÜÇLENİYOR
TAM KAPANMA İDDALARI GÜÇLENİYOR
Kırşehir, Yozgat, Kayseri, Nevşehir ve Sivas’ta kar yağışı bekleniyor.
Kırşehir, Yozgat, Kayseri, Nevşehir ve Sivas’ta kar yağışı bekleniyor.
DENİZ AŞIRI GELEN BİR AFET: PANDEMİ
DENİZ AŞIRI GELEN BİR AFET: PANDEMİ
Bozkırın tarlaları alternatif ürün
Bozkırın tarlaları alternatif ürün 'çörekotu' ile bereketleniyor
377 kişi ve kuruluşun mal varlığı donduruldu
377 kişi ve kuruluşun mal varlığı donduruldu
Şehir hastanesi müteahhitlerine gizli ödeme
Şehir hastanesi müteahhitlerine gizli ödeme
Ramazan pidesinde fiyatlar belli oldu
Ramazan pidesinde fiyatlar belli oldu
Bu nasıl canilik: 70’e yakın köpek ölüsü bulundu
Bu nasıl canilik: 70’e yakın köpek ölüsü bulundu
"Bir hayalimiz daha gerçek oldu.
"Bir hayalimiz daha gerçek oldu.
Güncel corona virüsü verileri açıklandı! İşte 7 Nisan tablosu
Güncel corona virüsü verileri açıklandı! İşte 7 Nisan tablosu
EYT
EYT'LİLERİN UMUT PARTİSİ GENEL BAŞKANI BOZKURT "104 EMEKLİ AMİRAL AMACINA ULAŞTI
''KÖYLÜ ZATEN ZOR DURUMDA''
BASIN TEMSİLİCLERİ İLE FAALİYET SUNUMU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
BASIN TEMSİLİCLERİ İLE FAALİYET SUNUMU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında Anlatıldı
İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında Anlatıldı
KIRŞEHİR’DE KULLANILMIŞ GİYSİ VE AYAKKABI ATIK KUMBARASI UYGULAMASI
KIRŞEHİR’DE KULLANILMIŞ GİYSİ VE AYAKKABI ATIK KUMBARASI UYGULAMASI
KIRŞEHİR TSO HAFTALIK OLAĞAN YÖNETİM KURULU TOPLANTISI YAPILDI
KIRŞEHİR TSO HAFTALIK OLAĞAN YÖNETİM KURULU TOPLANTISI YAPILDI
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan yüz yüze eğitim açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan yüz yüze eğitim açıklaması
 YILMAZ’DAN TOKİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ’NE ZİYARET
YILMAZ’DAN TOKİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ’NE ZİYARET
 AGD, YÜZBİNLERCE ÖĞRENCİNİN KATILIM GÖSTERECEĞİ ONLİNE SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI DÜZENLİYOR
AGD, YÜZBİNLERCE ÖĞRENCİNİN KATILIM GÖSTERECEĞİ ONLİNE SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI DÜZENLİYOR
KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2. YIL FAALİYET SUNUMU DEĞERLENDİRME TOPLANTILARI BAŞLADI
KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2. YIL FAALİYET SUNUMU DEĞERLENDİRME TOPLANTILARI BAŞLADI
KIRŞEHİR
KIRŞEHİR'LİLER VAKFI’NDAN MUSTAFA YILMAZ’A ZİYARET
GEÇMİŞLE BAĞ, GELECEKLE KÖPRÜ: ARKEOLOJİ
GEÇMİŞLE BAĞ, GELECEKLE KÖPRÜ: ARKEOLOJİ