Haber Detayı
06 Eylül 2020 - Pazar 21:49
 
TARIMDA ÖNCÜLÜK… (1)
Ahi Evran Üniversitesi ‘Pilot Üniversite’ projeleri ile ilk başı çekiyor… Gittik... Gördük… Görüştük... Sorduk… Açıkça; Etkilendik.
GÜNDEM Haberi
TARIMDA ÖNCÜLÜK… (1)

 

 

Ahi Evran Üniversitesi ‘Pilot Üniversite’ projeleri ile ilk başı çekiyor…

Gittik... Gördük… Görüştük... Sorduk… Açıkça; Etkilendik.

Jeotermal enerjinin kullanılmasına güzel bir örnek olan Karalar köyünde AEÜ bilimsel destekleriyle kurulmuş, özel İdare’ye ait arsa üzerinde poliüretan malzemeden kurulu, öz sermayesi kişiye (Tüzel kişi), Jeotermal seracılık faaliyetlerini inceledik bilgi aldık.

Mevcut Jeotermal sera alanında (126 Brüt-114 Dönüm Net) sadece domates üretilmekte. Üretiminin nerdeyse tamamı (Kırşehir hariç) iç piyasada tüketilmekte. Şirketin iki ayrı ülke (yurt dışı) deneyimi olmuş, ancak çokta başarılı olunamamış.

Karalar köyünde üretilen Domates tohumu Hibrit olup Amerika kökenli. Sofralık olan bu ürün salça ve sos yapımına elverişli değil. Üretimde toprak kullanılmıyor. Toprak yerine, Hindistan cevizi lifinden üretilen torf (CoirGwe) kullanılmakta. Türkiye’de üretimi olmayan bu torf Sri Lanka’dan getirilmekteymiş.

Sera’da Tozlaşma amaçlı Bambus arıları kullanılmakta. Hormon içerikli ilaç yok. İnsan sağlığını etkilemeyen kimyasal koruma ilaçları kullanılıyor. 9 aylık üretim 70 bin ton.

Yerli ve Milli olmak.

Bu muhteşem seraya AR-GE desteği veren AEÜ Ziraat Fakültesi AR-GE’yi ziyaret ettik.

Türkiye’de kurulu büyük Sera İşletmelerinin 90’nına AR-GE desteğini Almanya Kimya şirketlerinden olan  BASF ve Çin’den aldıkları biliniyor.

İnovasyon bu…

Ahi Evran Üniversitesi AR-GE desteğini yerel fikirlere bilim adamlarıyla hiçbir ücret almadan veriyor. Bu işin kahramanları var.

Bu işin kahramanlarıyla bir araya gelmek.

Bölgesel çalışmayı uluslararası boyuta taşımayı hedeflemiş olan AEÜ Ziraat Fakültesi AR-GE bu işin lokomotif görevini üstlenmiş. Çekirdek bir ailenin işletebileceği, asgari düzeyde geçimini sağlayabileceği örnek sera modelinden, endüstriyel tarıma (Topraksız Tarım) yönelik otomasyon kontrollü gelişmiş çağsal nitelikli üretim hedeflenmiş.

İki aktif örnek.

Birisi karalar köyünde ve devasa poliüretan kaplamalı 114 dönüm üzerine oturmuş bir sera. 200 kişiye istihdam yaratmakta. Diğeri Ziraat Fakültesine ait yaklaşık 2 dönümlük alan üzerine oturtulmuş örnekleme cam serası. Her iki sera; jeotermal su kullanıyor. Karakurt bölgesinde bulunan sera reenjeksiyon sistemiyle termal suya geri dönüşüm sağlarken, bitki tozlaşması için hava akımı yerine Bambus arıları, Ziraat Fakültesi serası ise hava akımı kullanıyor. AR-GE desteği veren Fakülte serasında Reenjeksiyon sistemi yok.

“Millete efendilik yoktur. O’na hizmet eden, O’nun efendisi olur. Vatanı sevmek, Vatana hizmetle olur”. Mustafa Kemal Atatürk

Bu projenin kahramanları. Matematikçi bir Profesör. O; sade ve naif bir bilim adamı. Kendilerinin bir sözü var. ‘Yeryüzünde her şeyin kuruluş felsefesinde bir matematiksel düzen vardır’. Diyen AEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya. Diğer yanda; AEÜ Rektör yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt. AEÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kazankaya. AEÜ Ziraat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Ayrancı. AEÜ Ziraat Fakültesi Dr. Öğretim. Görevlisi; Hakan Başak.

Türk; öğün, Çalış, Güven özdeyişinin en güzel örneğiAhi Evran Üniversitesi…

Üç gün önce AEÜ Bağbaşı yerleşkesi içinde bir araya geldik. “Seracılık” konusunu enine, boyuna masaya yatırdık. Aklımıza takılan her soruyu hem kendi, hem de sizlerin adına sorduk.

Topraksız tarım. Diğer adıyla Endüstriyel (Topraksız Tarım)  tarıma yönelik aklımıza takılan her şeyi konuştuk. Kimi sorularımıza yanıt aldık, kimi sorularımıza yanıt alamadık… Şu gerçek ki; yapılan çalışmalardan, ortaya çıkan tesislerden gerçekten çok etkilendik. Hem anlatılanlardan. Hem de gördüklerimizden ortaya çıkan kalıcı, yön veren bir projenin kalıcı etkileri filizlenmeye başlamış… Eleştirilecek yanları da olan, ancak ortaya konulmuş ve konulacak olan eserlerin ekonomik getirisi. Tarım alanında yenilenme ve sürdürülebilir tarıma, öncü eserler. Bu şehre ve ülkeye sürdürülebilir tarım boyutunda bir katma değer kazandırdığı mutlak.

Öncelikle:

Bu dev projenin aktörleri olan bir avuç bilim adamına; biz Ahi Haber.net ailesi olarak ülkemiz ekonomisine vermiş oldukları katkı ve destek için öncelikli olarak teşekkürlerimizi sunarız.

Neler mi sorduk? Neler sormadık ki!

-Topraksız tarım veya diğer adıyla Endüstriyel tarım için Mutlak tarım alanlarımı, yoksa tarım alanı olma özelliğini yitirmiş kayalık ve taşlık alanlar mı?

-Öncelik verimi düşük alanlar.

-Termal su şart mı?

-Termal su; Topraksız tarım için en büyük avantaj. Hava kirliliği minimum seviyede. Baca emisyonu yok. Ekstra bir baca sistemi kurmuyorsunuz. Fosil yakıt kullanılmıyor. Çevre dostu bir üretim için elzem olan ısı ve nem sağlamada etkin.

-Önceliğiniz büyük işletmeler mi? Bu iş parasal bir iş. Hibe, kredi gibi destekler sizlerin referansı ile şekilleniyor olabilir mi? Sadece büyük işletmelere mi rehberlik ve akademik katkı sağlıyorsunuz.

-Hayır. Bu projedeki amacımız öncelikli olarak küçük arazi sahipleri bu işi yapmak isteyen bölge halkı, vasıfsız işçiler ve üniversite öğrencilerimize seracılık konusunda kısa uygulamalı eğitim ile vasıflı hale getirmek…

Biz üniversite olarak işletmelerin finans kısmına karışmıyoruz. Kendi öz varlıklarını kullanabildikleri kadar, kredi ve hibe gibi yolları denemek işletmecinin özel konusu içinde.

-Yer seçimi, Üretim çeşitliliği, Denetim görevleriniz içinde mi. Kadın istihdamı bu projede neden yer almıyor?

-Yer seçimini biz yapmıyoruz. Üretimde bitki çeşitliliği, ilaçlama, uygulama bakım, hasat konularında akademik destek veriyoruz. Ancak pazarlama, raf ömrü gibi konular doğrudan işletmecilerin görevi olduğu kadar bu safhada İl tarım Müdürlüğünün denetim sorumluluğunda.

-Seralarda kullanılan kimyasallar. Biyolojik mi, Yapay mı? Tarım emekçileri ve tüketiciler üzerinde oluşmuş veya oluşabilecek yan etkiler.

Ürünlerde Pestisit kullanımı. Siz nerelere kadar izin veriyorsunuz. Bir diğeri çiçek tozlaşmasında kullanılan Bambus arılar yerine neden hava sirkülasyon ve nem sağlayıcı fanları kullanmıyorsunuz.

- Bitki ve insan sağlığı için öncelik koruyucu. Bu anlayış çalışan ve tüketici aleyhine olmayıp lehine kullanımdır. Biyolojik bir tarım ilacı yoktur. Hormon kullanılmasına izin vermiyoruz. Az tortu bırakan. Minimum seviyede kullanımını öneriyoruz. Reçetelerini veriyoruz. Asla pestisit önermiyoruz. Tüm bunların denetimi İl tarım Müdürlüğüne ait. Tozlaşmada fan kullanımı önemli. Örneğin biz Üniversite AR-GE seralarında fan kullanıyoruz. Arı veya fan üretici tercihidir. Her iki şekilde yapay döllenme olmayıp, bitkilerin birçoğu erkek ve dişi organlarını başka fideler üzerinde taşıdığı için Bambus arı daha etkin döllenme sağlamaktadır.

- Hasat sonrası paketleme ve paket üzeri ürün içeriği bilgileri gerçeği yansıtıyor mu?

-Sebze hassas bir ürün olup canlı bir organizmadır. Üretimden sofraya gelinceye kadar beslenme zincirinde bir halka olup sağlık açısından olduğu kadar bilgi açısından çok önemli bir detaydır. Üzerine konulan barkot bu ürünün Dünya’nın herhangi bir noktasından okunarak ürün detayına ulaşmak mümkündür.

Serada üretim içinde kullanılan kimyasallarla başladık. (Pestist ve diğer ağır bir kimyasallar sera ömrü, gelişim ürün çeşitliliği ve sera gazları. Termal suların yüzeye çıkışıyla ortaya çıkan tahribat, kirlilik, re enjeksiyon sistemi, kalıtım yaratabilecek kalıcı kirlilik. Sera gazlarının iklimsel ve mevsimsel değişimlere olumsuz etkileri.  Mutlak tarım alanlarının sera alanlarını dönüşümü, Sulama için açılan kuyular. Yer altı sularındaki kayıplar ve kirlilik. Yerel halk üzerindeki etkileri. Ve yerel tohumlara sözü getirdik.  Ama daha soracak sorularımız var.

- Ziraat Fakültesinde; bitki koruma bölümü fitopatoloji bölümü var mı? Laboratuar aktif mi? Sera çıkışlarında, İşletmeci sizden ürün üzeri kalıtlara yönelik test istiyor mu? Bölge çiftçilerinin bu ve benzeri destek isteme talepleri oluyor mu? Onlara da bilimsel destek veriliyor mu? Böyle bir hizmet veriyor musunuz?

- Ziraat Fakültesi bünyesinde fitopatoloji bölümü ve laboratuar mevcut. Toprak, bitki ve çeşitleme çalışmaları bu alanda yapılmakta. İşletme teknik kontrollerini kendi yapıyor ve pazara öyle sürüyor. Bu kontrol yine İl tarım Müdürlüğüne ait. Bölgede bu yönde destek isteyen çiftçilere gerekli desteği, hatta alan çalışmalarında eğitim verebiliyoruz.

- Projenizde seracılıkta istihdamı, özellikle seracılığın niteliği gereği “kadın istihdamı” arttırmak istiyoruz.  Diyor. Ancak Karalar köyünde işletmede kadın çalışan yok. Sorduğumuzda, onlar  “şirket politikası” diyerek geçiştirdiler.

Projeniz amaçları içinde (4) sırada yer alan “kadın istihdamı” Üniversiteden AR-GE desteği alan firma veya alacak olan diğer firmalara ön koşul olarak sunulamaz mı?

Bu yazının Devamında (2)  ilginizi çekebilir sorulara yanıt aradık. Tüketici ve İşçi sağlığı. Ürünün besin değerleri. Ekonomik getirisi. Çevresel etkileri (Hava, Su ve Toprak) Kirlilik ve tarım alanlarında kayıp. Açık alan tarımımı. Kapalı alan tarımı ve farkı. Hatta aykırı sorular.

Kaynak: Editör:
Etiketler: TARIMDA, ÖNCÜLÜK…, (1),
Yorumlar
Diğer Haberler
Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı.
BOZTEPE YOLUNDA TRAFİK KAZASI 4 YARALI
BOZTEPE YOLUNDA TRAFİK KAZASI 4 YARALI
Bülent Arınç istifa etti
Bülent Arınç istifa etti
Üniversitemizde tıbbi ve yenilebilir mantar türleri üretilecek
Üniversitemizde tıbbi ve yenilebilir mantar türleri üretilecek
EYT
EYT'LİLERİN UMUT PARTİSİNDEN ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMA MESAJI
KIRŞEHİR
KIRŞEHİR'DE İŞ ADAMI COVİT NEDENİYLE HAYATINI YİTİRDİ
Nefes borusuna kaçan ekmek parçası canından etti
Nefes borusuna kaçan ekmek parçası canından etti
ÖĞRETMENLERİM.
ÖĞRETMENLERİM.
Bülent Arınç’tan istifa sinyali
Bülent Arınç’tan istifa sinyali
BESLENMEDE GERÇEKLER VE SAĞLIK İLİŞKİSİ
BESLENMEDE GERÇEKLER VE SAĞLIK İLİŞKİSİ
AKIN “ÜLKELERİN GELECEĞİNİ İYİ EĞİTİLMİŞ GENÇ NESİLLER BELİRLEMEKTEDİR”
AKIN “ÜLKELERİN GELECEĞİNİ İYİ EĞİTİLMİŞ GENÇ NESİLLER BELİRLEMEKTEDİR”
 İLHAN, ÖĞRETMENLİK KUTSAL BİR MESLEKTİR
İLHAN, ÖĞRETMENLİK KUTSAL BİR MESLEKTİR
BAŞKAN EKİCİOĞLU’NUN 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI
BAŞKAN EKİCİOĞLU’NUN 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI
TSO BAŞKANI YILMAZ’DAN 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI
TSO BAŞKANI YILMAZ’DAN 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI
İYİ PARTİ  ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMA MESAJI
İYİ PARTİ ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMA MESAJI
"BİZİM İÇİMİZDE CİĞERİNDE UR OLAN YOKTUR"
"BİZİM İÇİMİZDE CİĞERİNDE UR OLAN YOKTUR"
KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRİLDİ
KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRİLDİ
 EĞİTİM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN KARAR
EĞİTİM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN KARAR
İLKOKUL ÖĞRETMENİ OLUR DA SIKINTILAR YAŞANMAZ MI?
İLKOKUL ÖĞRETMENİ OLUR DA SIKINTILAR YAŞANMAZ MI?
KAEÜ NEŞET ERTAŞ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİNDEN MAHNILARDAN TÜRKÜLERE KONSERİ
KAEÜ NEŞET ERTAŞ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİNDEN MAHNILARDAN TÜRKÜLERE KONSERİ
MUCUR İLÇESİNDE TRAFİK KAZASI YARALILAR VAR
MUCUR İLÇESİNDE TRAFİK KAZASI YARALILAR VAR
Canlı Hayvan Pazarı Açık Olacak
Canlı Hayvan Pazarı Açık Olacak
 Güncel corona virüsü verileri açıklandı!
Güncel corona virüsü verileri açıklandı!
FETÖ Sanığı Eski Astsubaylara Hapis Cezası
FETÖ Sanığı Eski Astsubaylara Hapis Cezası
VALİLİKÇE ALINAN YENİ KARARLAR
VALİLİKÇE ALINAN YENİ KARARLAR
MHP
MHP'DEN CHP'YE ÇAKICI CEVABI
KIRŞEHİR
KIRŞEHİR'DE JEOTERMAL DAHA VERİMLİ KULLANILACAK
Vali Akın, yeni kimlik kartı için 60 milyonuncu başvuruyu yapan vatandaşımıza kartını verdi.
Vali Akın, yeni kimlik kartı için 60 milyonuncu başvuruyu yapan vatandaşımıza kartını verdi.
KIŞ ÖNCESİNDE SAHA ÇALIŞMALARI HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR
KIŞ ÖNCESİNDE SAHA ÇALIŞMALARI HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR
İLHAN ARTAN COVİD VAKALARI KONUSUNU MECLİS GÜNDEMİNE GETİRDİ...
İLHAN ARTAN COVİD VAKALARI KONUSUNU MECLİS GÜNDEMİNE GETİRDİ...
CHP’den Kılıçdaroğlu’nu tehdit eden Çakıcı’ya sert tepki
CHP’den Kılıçdaroğlu’nu tehdit eden Çakıcı’ya sert tepki
 Seyfe Gölü sadece Seyfe köyü yakınında bir yer değil.
Seyfe Gölü sadece Seyfe köyü yakınında bir yer değil.
KTSO HAFTALIK YÖNETİM KURULU TOPLANTISI YAPILDI
KTSO HAFTALIK YÖNETİM KURULU TOPLANTISI YAPILDI
BU NE VURDUMDUYMAZLIK…
BU NE VURDUMDUYMAZLIK…
Geleceğin Çalınması, Geleceğin Talanıdır…
Geleceğin Çalınması, Geleceğin Talanıdır…
GEN.BŞK. SEMİH DURMUŞ KIRŞEHİR
GEN.BŞK. SEMİH DURMUŞ KIRŞEHİR'DEYDİ
Birleşmiş Milletler’den korkutan açıklama:
Birleşmiş Milletler’den korkutan açıklama:
Kırşehir
Kırşehir'in Gururu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ne Dekan olarak göreve başladı.
…üzerinden gelen ihbar… Eğrisiyle doğrusuyla gerçek…
…üzerinden gelen ihbar… Eğrisiyle doğrusuyla gerçek…
Yakalı toy kuşu ile ilgili araştırma
Yakalı toy kuşu ile ilgili araştırma
Bizdeki kayıtlara göre Hastane! Görgü tanıklarına göre kasaba oteli!
Bizdeki kayıtlara göre Hastane! Görgü tanıklarına göre kasaba oteli!
Cahit Uzunboy Sevenlerini Üzdü
Cahit Uzunboy Sevenlerini Üzdü
KIRŞEHİR ŞUBE MÜDÜRÜ HAYATINI KAYBETTİ
KIRŞEHİR ŞUBE MÜDÜRÜ HAYATINI KAYBETTİ
KIRŞEHİR MİLLETVEKİLİ METİN İLHAN TORBA YASA TASARISI İLE İLGİLİ  AÇIKLAMALARDA BULUNDU
KIRŞEHİR MİLLETVEKİLİ METİN İLHAN TORBA YASA TASARISI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU
İLHAN UZAKTAN EĞİTİM ETKİLERİNİ GÜNDEME GETİRDİ.
İLHAN UZAKTAN EĞİTİM ETKİLERİNİ GÜNDEME GETİRDİ.
İl Umumî Hıfzıssıhha Kurulu
İl Umumî Hıfzıssıhha Kurulu'ndan Önemli Kararlar
Yüzsüzlük; bazen, insanı arsızlaştırırmış.
Yüzsüzlük; bazen, insanı arsızlaştırırmış.
Haber Yazılımı