Haber Detayı
13 Mart 2021 - Cumartesi 21:02
 
STK TOPLANTILARI BU ŞEHRE NE KAZANDIRIYOR?
Siz bu toplantılarla zaman geçirirken! Birisi veya birileri atı alıp Üsküdar’ı geçmiş olabilir. Benden söylemesi.
GÜNDEM Haberi
STK TOPLANTILARI BU ŞEHRE NE KAZANDIRIYOR?

STK TOPLANTILARI BU ŞEHRE NE KAZANDIRIYOR?

Yaşasın Platonik Aşkların Onurlu Mücadelesi…

Şu sıralarda sıklıkla  STK’lar toplantı halinde! Yapılan bu toplantılar hangi yöntem içeriğinde yapılıyor. Bu toplantılar “Çalıştay” veya “Kongre”kapsamında mı? Yoksa amaç iktidara, yerel yönetime bildiri vermek mi-dir? Bilinmiyor…

Ancak kentin lokomotifi olduğunu söyleyen ve öncülük yapan STK’lar toplantı öncesi bir mantık çerçevesi çizmeli ve bu çerçeve içinde çağrı yapmalı. Toplantılar bir konu hakkında bilgilendirme ya da istişare yapmak için tertiplenir. Bir kent yaşayanı olarak; öncelikle havanda su dövmekten öteye geçmeyen bir toplantının amacına ulaşması mümkün olmayacağını söylemek isterim.

Bu tür toplantılar. Ön çalışma ve çıkışlı olmaz ise; “Körler sağırlar birbirini ağırlar” sözün ötesine geçmez.Toplantı kararları bir faaliyet içermiyorsa anlamsızlaşır. Bu anlamsızlığın, Kamudan alacağı geçerli bir ”not”ta yoktur.

Size kopyalayabileceğiniz bir örnek…

Bir küçük STK olarak, hazırlamış olduğumuz “çalıştay” için,tartışılacak konuyu, konunun muhataplarına bildirdik. Onlar ödevlerine çalışarak toplantıya geldiler ve katkı sağladılar.

Toplantılar bilimsel bir katkı ve yaptırım gücü doğurmuyorsa bir anlamı yok. Bizler bir çevre derneği yöneticisi olarak 2004 yılında Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı salonunda yapmış olduğumuz “Turizm Çalıştay”ına; öncelikli olarak “icra” makamları temsilcilerini davet etmiştik. Bu Çalıştay’a kent dâhilin de Vali, İktidar milletvekilleri, Muhalefet milletvekili,  Belediye Başkanı, Oda ve Meslek kuruluşu Başkanları. Konuyla doğrudan ilgili faaliyet gösteren şirket sahipleri, Üniversiteyi temsilen Eğitim fakültesi Dekan (Kırşehir’de fakülteler Gazi Üniversite’ne bağlı)… Siyasi Partilerin İl Temsilcileri davet edildi.Davetliler davete firesiz katıldılar.

Ve dışarıdan davet ettiklerimiz.

Dışarıdan gelen ve katkı sunan katılımcılar Kültür ve turizm Bakanlığından iki daire başkanı. TRT yönetim kurulu üyesi Moderatör olarak, TBMM Basın Yayın Daire Başkanı. TURSAB Genel Başkan ve Yardımcısı. Turizm Yatırımcıları ve Oteller Birliği Genel Başkanı, Kapadokya ve Çukurova TURSAB Bölge Başkanları, bölgemizdeki ilçe ve belde belediye başkanları katılımları sağlandı.

Bu çalıştay TRT Başta olmak üzere ulusal basında yayınlandı TBMM dergisinde yer buldu. Toplantı “Sonuç Bildirgesi” iktidar milletvekilleri sayesinde ilgili bakanlığa ulaştı. Kırşehir Hirfanlı sahil bandı 29 Aralık 2004 günlü resmi gazete yayınıyla (35 Km) kısmı“Turizm Alanı” ilan edildi… Aynı süreçte Kocabey kavaklığının “Milli Park” projeleri hazırlandı. 4 yıl sonra rekreasyon alanı olarak ilan edildi. Sadece bu mu? Elbette ki değil. Havaalanı projesi, Kültür envanterlerinin hazırlanması. Ulusal ve uluslararası platformlarda fuarlara materyallerle katılım.Kapadokya halayına taraf olabilecek projeler hazırlandı. Almanya’da Kapadokya fuarında ilk defa Kırşehir temsil edildi.

O günlerde bir derneğin hazırlamış olduğu Çalıştay programında; Yatırım. İstihdam ve kapasite tartışmaları getirileri masaya yatırıldı. Tartışıldı. Konuşuldu. Tutanaklar yapıldı. Sonuç alındı. Bana ev sahibi olarak sadece misafirlerime teşekkür etmek kaldı. Konusuna hâkim insanları dinlemek. Bilgi sahibi olmak, insanları küçültmez. Kentsel sürdürülebilirlik için kazanç olur. Bu başarının kanıtını bugün göremeyenler zaten istese de görmeyecektir.

Doğru ve anlamlı yapılan her toplantı. Toplantı içinde sunulan düşünce. Katılımcıların katkılarıyla büyük olur. Kelli felli adamların varlığı kente kazandıracağı çok şey olmaz. Akıllı projeler kentin gençlerine gelişimine fayda sağlamıyorsa o projeler zaman kaybından öteye geçmeyecektir.

Bölgemizin: avantaj ve dezavantajları o gün masaya yatırıldı. Çalıştay 2 gün sürdü. Bugün sizlere, katılımcılara ticari faaliyetlerinizin dışında, yerel ve bölgesel gelişimine yönelik hangi projenin sahibisiniz diye bir soru sorsam? Nasıl bir cevap alırım?

Bu toplantıların Kırşehir’e gelişim bazında ne kadar katkı sağladığı! Kırşehir’i hangi ölçekte dışarıya taşıdığına, bu meyanda gözle görülebilir elle tutulabilir faaliyetlerinizi öğrenmek isterim. Varsa! Örneğin Japon Bahçesi ile övünmek proje olamaz. Sizin bir botanik alanınız var mı ben ona bakarım. Bunun içindir ki; yaratıcı olmadığınız hiçbir şey gelişim sağlamaz.

Amacım STK’ların birlikteliğine gölge düşürmek değil. Amacım zamana uyumlu kalıcı, uyarıcı uygulanabilir yatırım projelere yönelik çıktıların kamu baskısıyla yukarıya taşınmasıdır.

Şehirlerin kendilerini özel sürdürülebilir şehirleşme süreçlerini iyi analiz edebilmeleri için yapılan çalışmalar, yenilikçi araştırma ve uygulamalar, zorlayıcı, sürdürebilirliği akılcı, iyi strateji, planlama ve kentsel tasarım projeleri belediye başkanı öne sürmeli… Bu iş o’nun ve ekibinin asli görevi. Yapılıyor mu? Bilmiyorum.

Kentsel amaç Kentsel Gelişim ve Erişilebilirlik alanı, şehirler için daha bütüncül bir altyapı sisteminin oluşturulması için bütünleşmiş ulaşımın ve arazi kullanım planlaması üzerinde çalışmaların tek adresidir Belediye.

Her şeyi bilmek; hiçbir şey bilmemektir. Susmak kabullenmektir…

Üniter, istihdam yaratan yatırımlar, kent önceliği içinde planlanarak yapılmalıki, bu görev, zaten seçilmiş milletvekillerinin asli görevleri. Böyle toplantılara iktidar milletvekili hangi gerekçe ile katılmamış olabilir anlaşılır gibi değil. Ya muhalefet milletvekili. Ya çağrılmadı. Ya da sizleri çok ciddiye almadı. Bunun başka izahı yok. Muhalefet için bu tür toplantılar öngörü için kaçırılmayacak fırsatlar yaratır. Ama katılmamış… Bu toplantıda Kırşehir’in gelişim yönünü çevirmek için projeler üretenÜniversite neden yok? Bir siyasi akım olmayan bu toplantıya katkı sağlamak onlarında görevleri.Çağırmadınız mı? Çağırdınız da gelmediler mi? Salon darlığı varsa Üniversitenin bu konuda mükemmel salonları var. Pandemiye uygun… farklı bir mazeret olabilir mi?

Diğer gerçek, gerçekler!

Bu şehrin yaşadığı onlarca kusur ve kepazelikler. Ve hatta yolsuzluklar. Talan edilen şehir. Bu olumsuzluklar basına yansıdığında bir tek cümle kurmayan, araştırmayan, konuya yönelik ilan vermeyen. Basın açıklamalarından imtina eden. Muhataplarını sorgulayan bir cümleyi ben okumadım. Belediyelerde, Siyasi partilerde birer STK statüsündedirler. Toplantı tutanağında bukuruluşlardan gelen veya imzası olan tek kişi yoktu. Oysa toplumsal temsil görevi olan siyasi parti temsilcilerin katkıları mutlak alınmalıydı.

Belediyenin seçim sonrası; billboardlara, kapılara astığı çarşaf listelerin içeriği unutulalı 2 yıl oldu. Bu toplantılar bana asla gerçekçi gelmiyor. Zira toplumsal veri yok. Kamusal girdiler boş lafın ötesine geçmiyor. Bir eylem planınız yok. Sonuç sadece toplantı ve katılımcıların yetersizliği.

Hatırlar mısınız bilmem! Bu toplantıyı tüm dünya çok ciddiye alıyordu

Birleşmiş Milletler 1976’da başlattığı HABİTAT toplantılarıyla iyi planlanmış, iyi yönetilen, iyi hizmet götürülen ve istihdam olanakları sunan kentler yolunda adımların atılması için dünyanın dört bir yanından kent sakinlerini sivil toplum, kamu, özel sektör ve yerel yönetim temsilcilerini bir araya getiriyor. Bu toplantının ilki İstanbul’da yapılıyor. Daha sonra aynı kuruluş “Dünya Su Formu” toplantısını yine İstanbul’da düzenliyordu. Bu küresel toplantı en küçük kuruluşlara hedefler gösteriyordu. Ben bu toplantılardan etkilenenlerden biri olarak yazıyorum. Bu toplantılar beni bu şehirde 76 Uluslararası, 7 kentsel proje yapmaya yönlendirmişti.

Öncelikle toplumsal veri ortaya koyacaksanız mutlak bilimsel veri için mutlak akademik destek alınız ki. Siyasetçide, kamuda sizlerden etkilensin. Ve takip edebilsin.

Kentsel Gelişim ve Erişilebilirlik bir ekip işidir. Şehirlere tüm vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde eşitlikçi ve erişilebilir bir çevre yaratmalarında akılcı bir planlama. Kentsel öncelikler cetveli ve uygulanabilir strateji yapmakla olur. Burada muhalefet iktidar gücünü akılcı projelerle kullanır.   Bu ilkelere dayalı tasarlanan şehirler, tüm şehir sakinlerine daha güvenli ve sağlıklı bir yaşam sürme olanağı tanır.  Bu mümkündür.

Sonuç olarak…

Kent STK’ları öncelikli olarak, “Kentsel Gelişim ve Erişilebilirlik” alanı, şehirler için, planlanmış, daha bütüncül bir altyapı sisteminin oluşturulması için entegre ulaşımın ve arazi kullanım planlamasının önemini vurgulamaları gerekir.

Şehirlerin kendilerine özel sürdürülebilir şehirleşme süreçlerini iyi analiz edebilmeleri için, yenilikçi araştırma ve uygulaması arazi kullanımı, ulaşım planlaması ve kentsel tasarımı yöneten süreçlerin ve politikaların entegre olması gerekir.

Kentsel Gelişim ve Erişilebilirlik, şehirde tüm vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde eşitlikçi ve erişilebilir bir çevre yaratmalarıyla mümkündür. Bu ilkelere dayalı tasarlanan şehirler, tüm şehir sakinlerine daha güvenli ve sağlıklı bir yaşam sürme olanağı tanır.  

Siz bu toplantılarla zaman geçirirken! Birisi veya birileri atı alıp Üsküdar’ı geçmiş olabilir. Benden söylemesi.

Kaynak: Editör:
Etiketler: STK, TOPLANTILARI, BU, ŞEHRE, NE, KAZANDIRIYOR?,
Yorumlar
Diğer Haberler
Kanadalı şirket Türkiye’den 1 milyar dolar tazminat istedi
Kanadalı şirket Türkiye’den 1 milyar dolar tazminat istedi
Pandemi Toplantısı Yapıldı
Pandemi Toplantısı Yapıldı
İl Genel Meclis Başkanımız Çelik’ten Ramazan Ayı Mesajı
İl Genel Meclis Başkanımız Çelik’ten Ramazan Ayı Mesajı
KIRŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN 23 NİSAN ETKİNLİĞİ
KIRŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN 23 NİSAN ETKİNLİĞİ
Yerköy Belediye Başkanından İddialara Yalanlama
Yerköy Belediye Başkanından İddialara Yalanlama
128 milyar dolarlık rezerv kaybını önce reddeden hükümet cephesinden son dönemde kaybı itiraf eden açıklamalar geliyor.
128 milyar dolarlık rezerv kaybını önce reddeden hükümet cephesinden son dönemde kaybı itiraf eden açıklamalar geliyor.
 il il haftalık vaka sayısını açıkladı! İstanbul’da korkutan artış
il il haftalık vaka sayısını açıkladı! İstanbul’da korkutan artış
128 Milyar Dolar Nerede?’ afişine rekor ceza
128 Milyar Dolar Nerede?’ afişine rekor ceza
Seher Başkan, hayvanları telef olan çiftçiye gitti
Seher Başkan, hayvanları telef olan çiftçiye gitti
 Bilim, Sanat, Ahlak Işığında Ahi Evran, Ahilik ve Tıp Konferansı Yapılacak
Bilim, Sanat, Ahlak Işığında Ahi Evran, Ahilik ve Tıp Konferansı Yapılacak
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI BAŞKANLARI ŞEHRİN SORUNLARINI DİLE GETİRDİ
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI BAŞKANLARI ŞEHRİN SORUNLARINI DİLE GETİRDİ
PEKİ ŞİMDİ SORMAK LAZIM!
PEKİ ŞİMDİ SORMAK LAZIM!
Bu Düşmanlık Nedense Hep Kırşehir’e mi?
Bu Düşmanlık Nedense Hep Kırşehir’e mi?
 Solunum için zararlı yağışlar çarşambaya kadar sürecek
Solunum için zararlı yağışlar çarşambaya kadar sürecek
18 Nisan Uluslararası Anıtlar ve Sitler Günü ( International Day of Monuments and Sites)
18 Nisan Uluslararası Anıtlar ve Sitler Günü ( International Day of Monuments and Sites)
CHP Kırşehir İl Teşkilatından
CHP Kırşehir İl Teşkilatından '' ''ŞOONU NÖÖRDÜNÜZ - 128'' Pankartı
Kırşehir
Kırşehir'de Askeri Helikopter Zorunlu İniş Yaptı
Türkiye’nin de aldığı Çin aşısıyla ilgili yeni sonuçlar açıklandı: Yüzde 67…
Türkiye’nin de aldığı Çin aşısıyla ilgili yeni sonuçlar açıklandı: Yüzde 67…
Rusya-Ukrayna krizi büyüyor!
Rusya-Ukrayna krizi büyüyor!
HATUNOĞLU KÖYÜN
HATUNOĞLU KÖYÜN'DE ÇİFTÇİNİN HAYVANLARI TELEF OLDU
ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ KIRŞEHİR ŞUBESİNDEN BASIN VE KAMOYUNA
ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ KIRŞEHİR ŞUBESİNDEN BASIN VE KAMOYUNA
DOĞA BABAYLA DOĞANIN KALBİ TEZER
DOĞA BABAYLA DOĞANIN KALBİ TEZER'E ZİYARET
CHP ve İYİ Parti
CHP ve İYİ Parti'den AK Partili Meclis Başkanına Ziyaret
Gidiş o gidiş: AKP’li belediyenin Almanya’ya gönderdiği 43 kişi geri gelmemiş
Gidiş o gidiş: AKP’li belediyenin Almanya’ya gönderdiği 43 kişi geri gelmemiş
Çevreyi araştırdık. Sessizliği sorguladık. Bölge yaşayanlarıyla görüştük.
Çevreyi araştırdık. Sessizliği sorguladık. Bölge yaşayanlarıyla görüştük.
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde korkutan vaka sayısı artışı
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde korkutan vaka sayısı artışı
‘Üç dönem AKP’ye oy verdim’ diyen esnaf
‘Üç dönem AKP’ye oy verdim’ diyen esnaf
Muharrem İnce hastaneye kaldırıldı
Muharrem İnce hastaneye kaldırıldı
VALİLİKÇE ALINAN YENİ KISMİ KARARLAR
VALİLİKÇE ALINAN YENİ KISMİ KARARLAR
KIRŞEHİR TSO
KIRŞEHİR TSO'DAN KIRŞEHİR ŞEHİT AİLELERİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNE ZİYARET
KIRŞEHİR TSO’DAN ŞABAN ÇELİK
KIRŞEHİR TSO’DAN ŞABAN ÇELİK'E ZİYARET
 FAALİYET SUNUMU TOPLANTILARI’NA SİYASİ PARTİ TEMSİLCİLERİ KATILDI
FAALİYET SUNUMU TOPLANTILARI’NA SİYASİ PARTİ TEMSİLCİLERİ KATILDI
KIRŞEHİR TSO’DAN KIRŞEHİR MUHARİP GAZİLER DERNEĞİNE ZİYARET
KIRŞEHİR TSO’DAN KIRŞEHİR MUHARİP GAZİLER DERNEĞİNE ZİYARET
ANTİK DÜNYADAN GÜNÜMÜZE EKONOMİ; DEĞİŞENLER VE DEĞİŞKENLER.
ANTİK DÜNYADAN GÜNÜMÜZE EKONOMİ; DEĞİŞENLER VE DEĞİŞKENLER.
Kırşehir Valiliğince Alınan Ramazan Ayı Tedbirleri
Kırşehir Valiliğince Alınan Ramazan Ayı Tedbirleri
DEAŞ
DEAŞ'lı 7 sanık, hakim karşısına çıktı.
AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Üçüncü köprünün yüzde 51
Üçüncü köprünün yüzde 51'i satılacak
MÜFTÜLÜK CADDESİ DÜZENLEME ÇALIŞMALARI TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR
MÜFTÜLÜK CADDESİ DÜZENLEME ÇALIŞMALARI TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR
BAŞKANIMIZ EKİCİOĞLU’NUN  RAMAZAN AYI MESAJI
BAŞKANIMIZ EKİCİOĞLU’NUN RAMAZAN AYI MESAJI
Bu pencereden bakınca böyle gözüküyor. Ya sizin oradan
Bu pencereden bakınca böyle gözüküyor. Ya sizin oradan