iği ToplantısıYapıldı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR !
Tıp Fakültesi Yeni Binasına Taşınıyor
Tıp Fakültesi Yeni Binasına Taşınıyor
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplandı
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplandı
Haber Detayı
15 Ocak 2020 - Çarşamba 23:23
 
SEYFE GÖLÜ GERÇEĞİ… İŞTE BELGE…
YAŞAM Haberi
SEYFE GÖLÜ GERÇEĞİ… İŞTE BELGE…

 Seyfe Gölünü önce insanlar. Siyasi rant uğruna kuruttular. Utanmak bir ahlak meselesidir. Bölge çiftçisi ve siyasetçi el ele verdi. Bakın bu göl-ü hangi gerekçelerle kuruttular. Kağıt üzerinde amaç su baskınlarını önlemekti. Esas amaç toprak kazanımı. Bölgeyi peşkeh çekmek. Bunun içindir ki; 25 bin hektar alan böylelikle 5 bin hektara düşürüldü.

Bölgenin sahip olduğu doğal ve ekolojik değerlerini, kirlenme ve bozulmaya karşı koruyarak, gelecek nesillere aktarılmasını güven altına alabilmek amacıyla göl ve çevresindeki 10.700 Ha olan saha 26 Ağustos 1994 tarih ve 21937 sayılı resmi gazetede yayımlanan RAMSAR sözleşmesi uyarınca Uluslararası listeye dahil edilmişti. Kurutma çalışması öncelikle 1960 yıllarında Malya DÜÇ (Devlet Üretme Çiftliği) drenaj hendekleri açmak suretiyle çoraklaşan arazideki yüksek taban suyunu düşürmeye çalışmıştır.

1975 yılından sonra TOPRAKSU köylüye yardımcı olmak için köylünün isteği doğrultusunda kanallar açmıştır. Göle yapılan her üç müdahale doğal dengenin bozulmasına neden olmuştur. 1987 yılında 23 226 hektar alanı kaplayan “Seyfe Mucur Havzası Islahı planlama Raporu” hazırlanmıştı. Raporun resmi kurumlarca ele alınmasıyla doğal hayatın korunması yeniden gündeme gelmiş,

1988 yılında “Kültür ve tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu”nun ilke ve “Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun” 1989–1990 yıllarında aldığı kararlar gereğince Göl alanı çerçevesinde 23, 585 ha alan 1nci derece “Doğal Sit Alanı” ve 1522 km2 olan drenaj alanının geri kalan kısmı “II. Derece Doğal Sit Alanı” olarak ilan etmişlerdi. Eski Doğanlı, Badıllı, Seyfe, Gümüşkümbet köylerinden Seyfe gölünün sadece görünen bir yüzü var. Kurutma çalışması esasta Kızıldağ Yeni Yapan bölgesinde başlatıldı.

Seyfe gölünü çevreleyen toplamda 113 Km uızunlukta kanallar açıldı. En büyük ve derin kanal, Seyfe Gölünü ve bataklık alanları besleyen en büyük kaynak üzerinde açıldı.İhanet buradan başladı. Kanal çalışması tam tamına 2,5 yıl sürdü. Milletin parası, gölü kurutmaya, siyasetçinin çıkarına harcandı. Kızıldağ Yeni Yapan bölgesinde (Yazıkınık, Güzyurdu) kanal derinliği 25 metre ve üstü. Olarak açıldı. Bu kanala düşen memeli hayvanların çoğu öldü.

Bu kanaldan çıkan toprakla kaynağın üzeri kapatıldı. Toprak yığınına yassı höyük süsü vertildi. Bölgede sular çekilince bataklık ve sazlık alanlar tarlaya dönüştü. Kuş popilasyonu düştü. Göçmen kuşlar için istasyonu görevi yapan bataklıklar kuruyunca kuluçkaya yatan kuş kalmadı.popilasyon sayısı 187 türden 13 türe düştü. “Seyfe Mucur Havzası Islahı planlama Raporu” onlara göre ana gerekçeleri: Göl aynasında tuzluluk oranı büyük bir alana yayılmıştır.

Uzun sürede tuzluluk oranı daha da artacaktır. Gölalanı genişlediği için tapulu veya ekilen araziler su altında kalmıştır.Buharlaşma süresi arttığı için ekim yapılacak aylarda yüksek yağış nedeni ile araziler ekim yapılamaz hale gelmiştir. Buna bağlı olarak ekim yapılacak arazilerde tuzlanma artmıştır. Drenajla yapılan müdahale gölde çevre dengesi bozulmuştur.

Yapılan bu müdahale ile uzun sürede denge kuş popülasyonu aleyhine bozulmuştur. Drene edilen sahalarda kullanılan zirai mücadele ilaçları ve tarımsal gübre gölü kirletecek ve eko sistem tamamen tahrip olacaktır. Eğer herhangi bir müdahale bulunulmaz ise insan kendi varlığını korumak için eko sistemi kendi lehine çevirmekte hiçbir tereddüt göstermeyecektir.

7. Göl kirlenmesi önlenecektir. 8. Gölün yağışlı yıllarda yayılması dolayısıyla göl aynası tuzluluğun azalması önlenecektir. 9. Batak kısım her zaman nemli tutularak kurak yıllarda kanaldan su verilerek meydana gelebilecek susuzluk önlenmiş olacaktır. 10. 15972 ha arazi (Göl aynasından alınan arazi) yeniden tarıma kavuşturulacak ve insan varlığının refahına hizmet edilecektir. Devletin üfürkten gerekçeleri kurutmaya yönelik şefkatli eli, bölge çiftçilerine inanılmaz cesaretler verdi.

Göl çevresinde Pompajlı ve Keson kuyular açıldı. Pompajlı kuyuların tamamına ruhsat verdiler. Devlet bir doğa mirasının parçalanarak yok edilmesinde hiçbir beis görmemişti. Küresel Isınmadan daha çok zarar verdiler… İhanetin memurları. Kurutma çalışmalarında bunların imzaları yan yana. Seyfe havzasında yapılması düşünülen iyileştirme çalışmaları için çoğulcu bir katılım olarak Çevre Müsteşarlığı koordinatörlüğünde konuyla ilgili olan kurum ve kuruluşların temsilcileri yerinde yaptıkları çalışma ve toplantılarla gölün kurutulmasına etken olan yasal toplantılara imza atan üst kurul temsilcileri.

“Başbakanlık Çevre Müsteşarlığı Sami Ağırgün ve Zübeyde Baş (Müsteşar) - DPT Müsteşarlığı Hilmi Sabuncu - Kültür Bakanlığı Hüseyin Öztürk (Kültür Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü) - Turizm Bakanlığı A. Sedat Sert (Turizm Bakanlığı Yatırımlar Genel Müdürü) - DSİ Genel Müdürü Tuncay Soysal - Serap Kuleli DSİ Genel Müdürlüğü - Ahmet Öztürk DSİ XII Bölge Müdür - Yakup Başoğlu DSİ XII Bölge Müdürlüğü Yardımcısı - Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Doçent Doktor İlhami Ünver TİGEM Genel Müdürlüğü Doktor Filiz Tekeli - Malya Ramiz Mutlu T.İ Müdürü Temmuz 1990 yılında hazırlanan ÇED raporlarıyla drenaj ve su tahliye çalışmaları başlatılmıştır.

Bu çalışmaların ardından sonuç olarak Seyfe Gölü Ekosistem raporu şöyle çıkmıştır. Göl kurudu. Tuzlanma oranı arttı. Yamula Sulama ve ÇATAK projesi. Yapıldı. Yamula 2015 yılına kadar bir özel sektörün kontrolünde. Kanallar için yatırımlar gerekli kaynak para yok. Buda yetmedi, kuş göç yolu üzerine yüzlerce rüzgar enerji sistemleri dikildi. Ya ÇATAK projesi; tam bir komedi…

Bu raporun ardından iyileştirme çalışmaları yeniden başlamış, göle hızlı boşaltım (geri dönüşüm) yapan drenaj kanalları kuşaklama kanalları ile kesilerek bu kanallarda toplanan sular AB isimli kanallar üzerine konan kapaklarla Seyfe gölüne verilecektir. Ayrıca Seyfe göl su seviyesi 1114.54 m kotunu aştığında fazla su Kızılırmak kolu olan Delice Irmağının kalaycık deresine tahliye edilecekti.

Olmadı. Birileri AB projeleriyle para kazandı birileri reklamlarında boy gösterdi. Seyfe tektonik göl olup kaynaklarla beslenmekte iken. Kaynaklar üzerine şebeke suyu ve tarım alanları kapalı devre sulama kuyuları açıldı. Bir ilçenin ve bir köyün atığı hiçbir önlem alınmadan Seyfe Gölüne gönderildi. Seyfe Gölünü umarsızlık, adam sendecilik, iki yüzlülük. Yalan ve sahtekarların dalavereli yalanları. Kısaca Ahlaksızlık kuruttu.

Kaynak: Editör:
Etiketler: SEYFE, GÖLÜ, GERÇEĞİ…, İŞTE, BELGE…, ,
Yorumlar