Haber Detayı
26 Aralık 2020 - Cumartesi 23:13
 
‘’KİTLE İMHA SİLAHLARININ YAYILMASININ FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR KANUN’’ HAKKINDAKİ AÇIKLAMASIDIR
Bugün TBMM’de sivil toplum kuruluşlarımızın, vakıflarımızın ve derneklerimizin çalışmalarını kısıtlayacak ‘’Kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanın önlenmesine dair kanun’’ tasarısı görüşülmektedir. Son derece sakıncalı ve STK’ların çalışmalarını içerde ve yurt dışında kısıtlayan bu kanun tasarısı derhal geri çekilmelidir.
GÜNDEM Haberi
 ‘’KİTLE İMHA SİLAHLARININ YAYILMASININ FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR KANUN’’ HAKKINDAKİ AÇIKLAMASIDIR

 

 

Bugün TBMM’de sivil toplum kuruluşlarımızın, vakıflarımızın ve derneklerimizin çalışmalarını kısıtlayacak ‘’Kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanın önlenmesine dair kanun’’ tasarısı görüşülmektedir. Son derece sakıncalı ve STK’ların çalışmalarını içerde ve yurt dışında kısıtlayan bu kanun tasarısı derhal geri çekilmelidir.

Milli Görüşçü kuruluşlar olarak STK’ların BM Güvenlik Konseyi’ninalacağı birtakım kararları iç hukukta doğrudan icrai hale getiren bu düzenlemelerin hem yurt içinde hem de yurt dışında bütün mazlum coğrafyalarda milletimizin yardım ve infak anlayışını büyük bir gayretle ve özveriyle yürüten kuruluşlarımızın küresel güçlerin istekleri doğrultusunda biroldu bitti ile faaliyetlerini durdurmaları ile sonuçlanabilecek bu tasarıyı kabul etmediğimizi kamuoyuna duyuruyoruz.

Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin kanun teklifinin içinde derç edilmiş, insani yardım çalışması yapan sivil toplum kuruluşlarının işleyişini, yapısını ve uluslararası hayır faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyecek kararlar içermektedir.

Kanun teklifinde yer alan 43 Maddeden sadece 6’sı genel gerekçe yani “Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesini” içermektedir.  Diğer maddeler ise belirtilen ana amaçtan öte kararlar içermektedir. Ayrıca, Kanun teklifinin birçok maddesi egemenlik haklarımızı zora sokacak ve bizleri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin kararlarına mahkûm edecek maddeler içermektedir.

Ülkemizin içinde bulunduğu hassas durum göz önüne alındığında ve terörle mücadelemiz söz konusu olduğunda BMGK kararlarının ülkemizin bakış açısıyla çoğu zaman örtüşmemektedir. Bunun bir sonucu olarak ülkemize karşı terör faaliyeti içinde olan yapılar tarafından desteklenmektedir. Bu nedenle BMGKkriter ve kararlarını esas alan bir kanuni düzenlemenin ülkemiz için önemli mahzurlara yol açacağı aşikardır. Bu mahzurları şu şekilde sıralayabiliriz.

  1. Sivil Toplum kuruluşlarının uluslararası faaliyetlerinin mahiyet ve meşruiyetinin ölçüsü ülkemiz ve ilgili ülke ve faaliyetin hizmet konusudur. Bu faaliyetlerin G7 ülkelerinin uygunluk denetimine sunmak bir egemenlik sorunu olarak ele alınmalıdır.
  2. İnsani yardım yapılan bölge ve toplumun; terör yaftası ile yaftalanması BMGK raportörlerinin tasarrufuna bırakılmıştır. Irkçı Emperyalist yapılara göre, PKK ve PYD gibi yapılar terör örgütü sayılmaz iken Filistin ebedi terör toprağı olarak damgalanacak ve İslam dünyasına yardımın imkânı ortadan kalkacaktır. Hususen Mısır başta olmak üzere pek çok İslam ülkesinde bulunan İhvan mensupları derin bir yalnızlığa bırakılacaktır.
  3. İslam dünyası başta olmak üzere, yapılan yardım ve hizmetler BMGK takdiri ile teröre destek olarak tanımlanacak ve ülkemiz güvenlik birimleri vasıtasıyla ilgili yardım kuruluşlarına ve kuruluş yöneticilerine ağır müeyyideler uygulanabilecektir.
  4. Kanun yoluyla İçişleri Bakanlığıtarafından STK’lara kayyum atanmasıve benzeri nitelikte görevden uzaklaştırma yetkisi tanınmaktadır. Basit bir soruşturma ile bile, masumiyet karinesine aykırı olarak, dernek organlarında yer alan kişinin hatta dernek organının geçici olarak görevden uzaklaştırılmasının ve derneğe kayyum atanması ile gerekli görülürse derneğin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasının yolu açılmaktadır. Soruşturma ve kovuşturmaların uzunluğu ve niteliği, basit bir gizli tanık beyanı ile bile kişi ve kurumların rahatlıkla soruşturmalara dahil edilebildikleri dikkate alındığında sivil toplumun karşı karşıya bulunduğu risk anlaşılacaktır.Her konuda olduğu gibi STK’lar konusunda da idari tahditler yerine, ihtiyaç halinde yargı esaslı (Suç durumuna bağlı) müdahaleler tercih edilmelidir.
  5. Kanun teklifinin bir maddesinde Yurt dışı yardımların mülki idareye bildirilmesi zorunluluğu konusunda bir başlık açılmıştır. Yurt dışına yapılacak tüm yardımlar, yardım yapılmadan önce dernekler tarafından mülki idare amirliğine bildirilir denmektedir. Acil insani yardımların yapısı ile tezat oluşturacak bu durum, yurt dışını izleme imkânı olmayan bir birim olan mülki idare ve dernek için yönetilmesi mümkün olmayan bir süreçtir. Bu hususta tüm yardımlar TİKA’ya rapor olarak verilmekte, kurban ve ramazan yardımları Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından titizlik içinde izlenmekte, Dışişleri ve dış misyonlar ile istişareler yapılmaktadır.
  6. Kanun teklifinde en dikkat çekici madde 36. madde. “BMGK’nın ilgili sayılı kararları ile bu kararlara dayanılarak çıkarılan müteakip kararlarla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan malvarlığının dondurulması kararları ve bu listeden çıkarılanlara ilişkin malvarlığının dondurulmasının kararları, Cumhurbaşkanının Resmi Gazete’de yayımlanan kararıyla gecikmeksizin uygulanır.” denmektedir. Bu kanun maddesinde operasyona esas nokta BMGK’nın kararları olacaktır. Kanun’un bu kısmı en sancılı kısmıdır, zira bir egemenlik ve yetki tahdidi oluşturarak BMGK’nin var olan kararlar dışında alacağı yeni kararlar açısından kararlarını meşruiyet ve müdahalenin mutlak odağı haline getirmektedir. Bu kanun uzun vadede devletimiz ve devlet idarecilerimiz içinde bazı zorlukların kaynağı olabilecektir.
  7. Kitle İmha Silahları gibi hassas bir konunun ülkemizin artan milli silahlanma gücü ve gayreti ile tenakuz oluşturmayacak nitelikte ele alınması zarurettir. Bu süreç ülkemiz menfaatleri çerçevesinde artan milli silahlanma gayretine büyük bir darbe vurabilecektir.
  8. Bu kanun teklifi uluslararası düzlemde sadece sivil toplum kuruluşları için değil, kamu ya da yarı kamu özellikler taşıyan kurum ve kuruluşlar (TİKA, Vakıflar GenelMüdürlüğü,YTB,AFAD,Kızılay,TDV) içinde aynı sıkıntıları taşıyacaklardır.

Milletimizin zor zamanlarında yanlarına koşan, doğal afetlerde, felaketlerde ve ihtiyaç olan her anda yanlarında olarak yaralarını sarma gayretinde olan bu kuruluşlarımızın önemini pandemi sürecinde daha iyi kavramış bulunmaktayız.

Milletimiz, “Komşusu açken tok yatan bizden değildir.” düsturuyla elindekini, avucundakini; komşusuyla, yakınlarıyla, yakın veya uzak tanımadığı insanlarla paylaşmakta ve bu yardımın gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmasında dernek ve yardım kuruluşlarımızı aracı kılmaktadırlar.

Bunun yanında gençliğimizin yetişmesinde de STK’larımızın ve vakıflarımızın büyük gayretleri mevcuttur. Ülkemizde ve Dünya’da birçok alanda faaliyet gösteren bu kuruluşlarımız, gençliğimizin ve tüm insanlığın yanında yer alma gayretindedirler.

Zor günler geçirdiğimiz şu günlerde, milletimizin takdirini kazanmış ve Dünya’ya örnek olmuş STK’larımızın, ağır yaptırım baskısıyla karşı karşıya kalmaması gerekmektedir. Bu hem milletimizin zararına olacak hem de gerçek ihtiyaç sahiplerine yardımların ulaşmasında, milletimizin yardımlaşma ve dayanışma kültürüne büyük zararlar vereceği aşikardır.

Sonuç olarak; ilgili kanunlaştırma süreci Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Önlenmesi gövdesi üzerine kurulmuşken, uluslararası insani yardım STK’cılığına yönelmektedir. Varlığı ve kararları tartışmalı kurum olan BMGK gibi şaibeli kuruluşların kararları kabul ederek bir egemenlik tehdidi oluşturmaktadır. Ayrıca Türkiye’nin insanlık ve İslam âlemindeki yüz akı olan Uluslararası İnsani Yardım Kuruluşlarını hareket edemeyecek şekilde kitleyerek, kamu diplomasisi gücümüzü zayıflatacaktır. İlgili kanun teklifinin derhalgeri çekilerek gündemden kaldırılmasını ve uluslararası bir müdahele endişesi taşıdığımız bu adımdan vazgeçilmesini istediğimizi bütün kamuoyuna duyuruyoruz.

Kaynak: Editör:
Etiketler: , ‘’KİTLE, İMHA, SİLAHLARININ, YAYILMASININ, FİNANSMANININ, ÖNLENMESİNE, DAİR, KANUN’’, HAKKINDAKİ, AÇIKLAMASIDIR,
Yorumlar
Diğer Haberler
İLHAN, AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEKNİKERLERİNİN YETERSİZLİĞİNİ GÜNDEME GETİRDİ
İLHAN, AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEKNİKERLERİNİN YETERSİZLİĞİNİ GÜNDEME GETİRDİ
TEHLİKE SADECE BARAJLARDAKİ DÜŞÜŞ DEĞİLMİŞ
TEHLİKE SADECE BARAJLARDAKİ DÜŞÜŞ DEĞİLMİŞ
Deva Partisi Kırşehir İl Başkanı Metin Atabey,den Hastane taşınması ile ilgili açıklaması
Deva Partisi Kırşehir İl Başkanı Metin Atabey,den Hastane taşınması ile ilgili açıklaması
ŞAP NEDENİ İLE HAYVAN PAZARI KAPATILDI…
ŞAP NEDENİ İLE HAYVAN PAZARI KAPATILDI…
Kasap et derdinde, koyun can derdinde
Kasap et derdinde, koyun can derdinde
BU ŞEHİRDE İHANETİN GÖNÜL VERENİ OLMAZ
BU ŞEHİRDE İHANETİN GÖNÜL VERENİ OLMAZ
OTOBÜS ŞÖFERİ KALP KRİZİ GEÇİREREK HAYATINI KAYBETTİ
OTOBÜS ŞÖFERİ KALP KRİZİ GEÇİREREK HAYATINI KAYBETTİ
AMAN NE GÜZEL BİR HABER EKMEĞE ZAM GELMİŞ
AMAN NE GÜZEL BİR HABER EKMEĞE ZAM GELMİŞ
KADERE BAK NERDEN NEREYE
KADERE BAK NERDEN NEREYE
TÜM KAMUOYUNU VE EMEKÇİLERİ SEFALET ORANLARINA KARŞI BİRLİKTE HAREKET ETMEYE ÇAĞIRIYORUZ !
TÜM KAMUOYUNU VE EMEKÇİLERİ SEFALET ORANLARINA KARŞI BİRLİKTE HAREKET ETMEYE ÇAĞIRIYORUZ !
İçişleri Bakanlığı’ndan sokağa çıkma yasağıyla ilgili açıklama
İçişleri Bakanlığı’ndan sokağa çıkma yasağıyla ilgili açıklama
Kırşehir – Kayseri karayolu Mucur İnanç köyü yolu mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kırşehir – Kayseri karayolu Mucur İnanç köyü yolu mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
HIZIRAĞA MEVKİİNDE BİR VATANDAŞ ÇATIDAN DÜŞTÜ
HIZIRAĞA MEVKİİNDE BİR VATANDAŞ ÇATIDAN DÜŞTÜ
KURTLAMAK MI… GURTLAMAK MI?
KURTLAMAK MI… GURTLAMAK MI?
İYİ PARTİ KIRŞEHİR İL BAŞKANI MÜFİT GÖÇEN GÖRME ENGELLİ AVUKAT MUHAMMED HEKİMHAN’ I ZİYARET ETTİ.
İYİ PARTİ KIRŞEHİR İL BAŞKANI MÜFİT GÖÇEN GÖRME ENGELLİ AVUKAT MUHAMMED HEKİMHAN’ I ZİYARET ETTİ.
Aleyna’nın katil zanlısı cezaevinde intihar etti
Aleyna’nın katil zanlısı cezaevinde intihar etti
KEŞKE BAŞKA HESAPLARDA SORULSA
KEŞKE BAŞKA HESAPLARDA SORULSA
1. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplandı
1. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplandı
Bakan Koca, açıklamasının ardından Ankara Şehir Hastanesi’ne geçerek canlı yayında corona virüsü aşısı oldu.
Bakan Koca, açıklamasının ardından Ankara Şehir Hastanesi’ne geçerek canlı yayında corona virüsü aşısı oldu.
VEKİL İLHAN OTOYOL FAHİŞ ÜCRETİNİ SORDU
VEKİL İLHAN OTOYOL FAHİŞ ÜCRETİNİ SORDU
İYİ PARTİ KIRŞEHİR İL BAŞKANI MÜFİT GÖÇEN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ YER ALTI SARRAFLAR ÇARŞISINDAKİ ESNAFLARI ZİYARET ETTİ.
İYİ PARTİ KIRŞEHİR İL BAŞKANI MÜFİT GÖÇEN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ YER ALTI SARRAFLAR ÇARŞISINDAKİ ESNAFLARI ZİYARET ETTİ.
Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon yapıldı.
Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon yapıldı.
 Güncel vaka ve vefat sayısı açıklandı!
Güncel vaka ve vefat sayısı açıklandı!
Elektrik çarpan genç işçi öldü
Elektrik çarpan genç işçi öldü
CHP
CHP'li Kaya'dan Nagehan Alçı'ya Tepki: Ahmakça Bir Yorum
ÇARŞAMBA VE PERŞEMBE
ÇARŞAMBA VE PERŞEMBE'YE DİKKAT
Ankara’da şehrin büyük bir bölümünde hissedilen deprem meydana geldi.
Ankara’da şehrin büyük bir bölümünde hissedilen deprem meydana geldi.
Gazeteci Olmak İstemiyorsan! Sormayacaksın.
Gazeteci Olmak İstemiyorsan! Sormayacaksın.
BEN YAZARKEN UTANIYORUM..YA SİZ?
BEN YAZARKEN UTANIYORUM..YA SİZ?
AMERİKA KARIŞTI
AMERİKA KARIŞTI
BAKIN VATANDAŞIN VERGİSİ NASIL ÇARÇUR OLUYOR
BAKIN VATANDAŞIN VERGİSİ NASIL ÇARÇUR OLUYOR
Merkel’den zehir zemberek yorum: Çok öfkelendim
Merkel’den zehir zemberek yorum: Çok öfkelendim
YÜCESAN SERT KONUŞTU SAĞLIKÇILARIN YANINDAYIZ
YÜCESAN SERT KONUŞTU SAĞLIKÇILARIN YANINDAYIZ
Hazine’nin 2020 bilançosu: 181,8 milyar TL açık verildi,
Hazine’nin 2020 bilançosu: 181,8 milyar TL açık verildi,
İhtiyaç Sahipleri İçin Toplanan 100 Tır Dolusu Malzemeyi Satıp Altına Yatırdılar
İhtiyaç Sahipleri İçin Toplanan 100 Tır Dolusu Malzemeyi Satıp Altına Yatırdılar
MUCUR
MUCUR'DA FECİ KAZA 1 ÖLÜ 1YARALI
Kırşehir
Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu 24 kişiden 8’i tutuklandı
Kırşehir
Kırşehir'in Kaman ilçesinde, 2 kişinin öldürüldükten sonra boş bir arazide gömüldüğü evde yangın çıktı.
‘10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ’ MESAJI
‘10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ’ MESAJI
CHP’DEN TSO
CHP’DEN TSO'YA ZİYARET
EYT
EYT'LİLERİN UMUT PARTİSİ GENEL BAŞKANI BOZKURT'DAN 10 OCAK GAZETECİLER GÜNÜ KUTLAMA MESAJI.
Akademinin hırsızına intihalci deniyormuş.
Akademinin hırsızına intihalci deniyormuş.
BELEDİYE EKİPLERİ KIŞ AYLARINDA YABAN HAYVANLARI İÇİN DOĞAYA YEM BIRAKIYOR
BELEDİYE EKİPLERİ KIŞ AYLARINDA YABAN HAYVANLARI İÇİN DOĞAYA YEM BIRAKIYOR
MÜFİT BAŞKAN YİNE SERT ELEŞTİRİLERDE BULUNDU
MÜFİT BAŞKAN YİNE SERT ELEŞTİRİLERDE BULUNDU
Silahlı saldırıda yaralanan genç hayatını kaybetti
Silahlı saldırıda yaralanan genç hayatını kaybetti
İDARE ET! MUHALEFETİ…
İDARE ET! MUHALEFETİ…
Sokağa çıkma yasağı ihlaline para cezasını mahkeme iptal etti
Sokağa çıkma yasağı ihlaline para cezasını mahkeme iptal etti
Haber Yazılımı