Haber Detayı
26 Aralık 2020 - Cumartesi 23:13
 
‘’KİTLE İMHA SİLAHLARININ YAYILMASININ FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR KANUN’’ HAKKINDAKİ AÇIKLAMASIDIR
Bugün TBMM’de sivil toplum kuruluşlarımızın, vakıflarımızın ve derneklerimizin çalışmalarını kısıtlayacak ‘’Kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanın önlenmesine dair kanun’’ tasarısı görüşülmektedir. Son derece sakıncalı ve STK’ların çalışmalarını içerde ve yurt dışında kısıtlayan bu kanun tasarısı derhal geri çekilmelidir.
GÜNDEM Haberi
 ‘’KİTLE İMHA SİLAHLARININ YAYILMASININ FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR KANUN’’ HAKKINDAKİ AÇIKLAMASIDIR

 

 

Bugün TBMM’de sivil toplum kuruluşlarımızın, vakıflarımızın ve derneklerimizin çalışmalarını kısıtlayacak ‘’Kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanın önlenmesine dair kanun’’ tasarısı görüşülmektedir. Son derece sakıncalı ve STK’ların çalışmalarını içerde ve yurt dışında kısıtlayan bu kanun tasarısı derhal geri çekilmelidir.

Milli Görüşçü kuruluşlar olarak STK’ların BM Güvenlik Konseyi’ninalacağı birtakım kararları iç hukukta doğrudan icrai hale getiren bu düzenlemelerin hem yurt içinde hem de yurt dışında bütün mazlum coğrafyalarda milletimizin yardım ve infak anlayışını büyük bir gayretle ve özveriyle yürüten kuruluşlarımızın küresel güçlerin istekleri doğrultusunda biroldu bitti ile faaliyetlerini durdurmaları ile sonuçlanabilecek bu tasarıyı kabul etmediğimizi kamuoyuna duyuruyoruz.

Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin kanun teklifinin içinde derç edilmiş, insani yardım çalışması yapan sivil toplum kuruluşlarının işleyişini, yapısını ve uluslararası hayır faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyecek kararlar içermektedir.

Kanun teklifinde yer alan 43 Maddeden sadece 6’sı genel gerekçe yani “Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesini” içermektedir.  Diğer maddeler ise belirtilen ana amaçtan öte kararlar içermektedir. Ayrıca, Kanun teklifinin birçok maddesi egemenlik haklarımızı zora sokacak ve bizleri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin kararlarına mahkûm edecek maddeler içermektedir.

Ülkemizin içinde bulunduğu hassas durum göz önüne alındığında ve terörle mücadelemiz söz konusu olduğunda BMGK kararlarının ülkemizin bakış açısıyla çoğu zaman örtüşmemektedir. Bunun bir sonucu olarak ülkemize karşı terör faaliyeti içinde olan yapılar tarafından desteklenmektedir. Bu nedenle BMGKkriter ve kararlarını esas alan bir kanuni düzenlemenin ülkemiz için önemli mahzurlara yol açacağı aşikardır. Bu mahzurları şu şekilde sıralayabiliriz.

  1. Sivil Toplum kuruluşlarının uluslararası faaliyetlerinin mahiyet ve meşruiyetinin ölçüsü ülkemiz ve ilgili ülke ve faaliyetin hizmet konusudur. Bu faaliyetlerin G7 ülkelerinin uygunluk denetimine sunmak bir egemenlik sorunu olarak ele alınmalıdır.
  2. İnsani yardım yapılan bölge ve toplumun; terör yaftası ile yaftalanması BMGK raportörlerinin tasarrufuna bırakılmıştır. Irkçı Emperyalist yapılara göre, PKK ve PYD gibi yapılar terör örgütü sayılmaz iken Filistin ebedi terör toprağı olarak damgalanacak ve İslam dünyasına yardımın imkânı ortadan kalkacaktır. Hususen Mısır başta olmak üzere pek çok İslam ülkesinde bulunan İhvan mensupları derin bir yalnızlığa bırakılacaktır.
  3. İslam dünyası başta olmak üzere, yapılan yardım ve hizmetler BMGK takdiri ile teröre destek olarak tanımlanacak ve ülkemiz güvenlik birimleri vasıtasıyla ilgili yardım kuruluşlarına ve kuruluş yöneticilerine ağır müeyyideler uygulanabilecektir.
  4. Kanun yoluyla İçişleri Bakanlığıtarafından STK’lara kayyum atanmasıve benzeri nitelikte görevden uzaklaştırma yetkisi tanınmaktadır. Basit bir soruşturma ile bile, masumiyet karinesine aykırı olarak, dernek organlarında yer alan kişinin hatta dernek organının geçici olarak görevden uzaklaştırılmasının ve derneğe kayyum atanması ile gerekli görülürse derneğin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasının yolu açılmaktadır. Soruşturma ve kovuşturmaların uzunluğu ve niteliği, basit bir gizli tanık beyanı ile bile kişi ve kurumların rahatlıkla soruşturmalara dahil edilebildikleri dikkate alındığında sivil toplumun karşı karşıya bulunduğu risk anlaşılacaktır.Her konuda olduğu gibi STK’lar konusunda da idari tahditler yerine, ihtiyaç halinde yargı esaslı (Suç durumuna bağlı) müdahaleler tercih edilmelidir.
  5. Kanun teklifinin bir maddesinde Yurt dışı yardımların mülki idareye bildirilmesi zorunluluğu konusunda bir başlık açılmıştır. Yurt dışına yapılacak tüm yardımlar, yardım yapılmadan önce dernekler tarafından mülki idare amirliğine bildirilir denmektedir. Acil insani yardımların yapısı ile tezat oluşturacak bu durum, yurt dışını izleme imkânı olmayan bir birim olan mülki idare ve dernek için yönetilmesi mümkün olmayan bir süreçtir. Bu hususta tüm yardımlar TİKA’ya rapor olarak verilmekte, kurban ve ramazan yardımları Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından titizlik içinde izlenmekte, Dışişleri ve dış misyonlar ile istişareler yapılmaktadır.
  6. Kanun teklifinde en dikkat çekici madde 36. madde. “BMGK’nın ilgili sayılı kararları ile bu kararlara dayanılarak çıkarılan müteakip kararlarla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan malvarlığının dondurulması kararları ve bu listeden çıkarılanlara ilişkin malvarlığının dondurulmasının kararları, Cumhurbaşkanının Resmi Gazete’de yayımlanan kararıyla gecikmeksizin uygulanır.” denmektedir. Bu kanun maddesinde operasyona esas nokta BMGK’nın kararları olacaktır. Kanun’un bu kısmı en sancılı kısmıdır, zira bir egemenlik ve yetki tahdidi oluşturarak BMGK’nin var olan kararlar dışında alacağı yeni kararlar açısından kararlarını meşruiyet ve müdahalenin mutlak odağı haline getirmektedir. Bu kanun uzun vadede devletimiz ve devlet idarecilerimiz içinde bazı zorlukların kaynağı olabilecektir.
  7. Kitle İmha Silahları gibi hassas bir konunun ülkemizin artan milli silahlanma gücü ve gayreti ile tenakuz oluşturmayacak nitelikte ele alınması zarurettir. Bu süreç ülkemiz menfaatleri çerçevesinde artan milli silahlanma gayretine büyük bir darbe vurabilecektir.
  8. Bu kanun teklifi uluslararası düzlemde sadece sivil toplum kuruluşları için değil, kamu ya da yarı kamu özellikler taşıyan kurum ve kuruluşlar (TİKA, Vakıflar GenelMüdürlüğü,YTB,AFAD,Kızılay,TDV) içinde aynı sıkıntıları taşıyacaklardır.

Milletimizin zor zamanlarında yanlarına koşan, doğal afetlerde, felaketlerde ve ihtiyaç olan her anda yanlarında olarak yaralarını sarma gayretinde olan bu kuruluşlarımızın önemini pandemi sürecinde daha iyi kavramış bulunmaktayız.

Milletimiz, “Komşusu açken tok yatan bizden değildir.” düsturuyla elindekini, avucundakini; komşusuyla, yakınlarıyla, yakın veya uzak tanımadığı insanlarla paylaşmakta ve bu yardımın gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmasında dernek ve yardım kuruluşlarımızı aracı kılmaktadırlar.

Bunun yanında gençliğimizin yetişmesinde de STK’larımızın ve vakıflarımızın büyük gayretleri mevcuttur. Ülkemizde ve Dünya’da birçok alanda faaliyet gösteren bu kuruluşlarımız, gençliğimizin ve tüm insanlığın yanında yer alma gayretindedirler.

Zor günler geçirdiğimiz şu günlerde, milletimizin takdirini kazanmış ve Dünya’ya örnek olmuş STK’larımızın, ağır yaptırım baskısıyla karşı karşıya kalmaması gerekmektedir. Bu hem milletimizin zararına olacak hem de gerçek ihtiyaç sahiplerine yardımların ulaşmasında, milletimizin yardımlaşma ve dayanışma kültürüne büyük zararlar vereceği aşikardır.

Sonuç olarak; ilgili kanunlaştırma süreci Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Önlenmesi gövdesi üzerine kurulmuşken, uluslararası insani yardım STK’cılığına yönelmektedir. Varlığı ve kararları tartışmalı kurum olan BMGK gibi şaibeli kuruluşların kararları kabul ederek bir egemenlik tehdidi oluşturmaktadır. Ayrıca Türkiye’nin insanlık ve İslam âlemindeki yüz akı olan Uluslararası İnsani Yardım Kuruluşlarını hareket edemeyecek şekilde kitleyerek, kamu diplomasisi gücümüzü zayıflatacaktır. İlgili kanun teklifinin derhalgeri çekilerek gündemden kaldırılmasını ve uluslararası bir müdahele endişesi taşıdığımız bu adımdan vazgeçilmesini istediğimizi bütün kamuoyuna duyuruyoruz.

Kaynak: Editör:
Etiketler: , ‘’KİTLE, İMHA, SİLAHLARININ, YAYILMASININ, FİNANSMANININ, ÖNLENMESİNE, DAİR, KANUN’’, HAKKINDAKİ, AÇIKLAMASIDIR,
Yorumlar
Diğer Haberler
Kanadalı şirket Türkiye’den 1 milyar dolar tazminat istedi
Kanadalı şirket Türkiye’den 1 milyar dolar tazminat istedi
Pandemi Toplantısı Yapıldı
Pandemi Toplantısı Yapıldı
İl Genel Meclis Başkanımız Çelik’ten Ramazan Ayı Mesajı
İl Genel Meclis Başkanımız Çelik’ten Ramazan Ayı Mesajı
KIRŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN 23 NİSAN ETKİNLİĞİ
KIRŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN 23 NİSAN ETKİNLİĞİ
Yerköy Belediye Başkanından İddialara Yalanlama
Yerköy Belediye Başkanından İddialara Yalanlama
128 milyar dolarlık rezerv kaybını önce reddeden hükümet cephesinden son dönemde kaybı itiraf eden açıklamalar geliyor.
128 milyar dolarlık rezerv kaybını önce reddeden hükümet cephesinden son dönemde kaybı itiraf eden açıklamalar geliyor.
 il il haftalık vaka sayısını açıkladı! İstanbul’da korkutan artış
il il haftalık vaka sayısını açıkladı! İstanbul’da korkutan artış
128 Milyar Dolar Nerede?’ afişine rekor ceza
128 Milyar Dolar Nerede?’ afişine rekor ceza
Seher Başkan, hayvanları telef olan çiftçiye gitti
Seher Başkan, hayvanları telef olan çiftçiye gitti
 Bilim, Sanat, Ahlak Işığında Ahi Evran, Ahilik ve Tıp Konferansı Yapılacak
Bilim, Sanat, Ahlak Işığında Ahi Evran, Ahilik ve Tıp Konferansı Yapılacak
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI BAŞKANLARI ŞEHRİN SORUNLARINI DİLE GETİRDİ
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI BAŞKANLARI ŞEHRİN SORUNLARINI DİLE GETİRDİ
PEKİ ŞİMDİ SORMAK LAZIM!
PEKİ ŞİMDİ SORMAK LAZIM!
Bu Düşmanlık Nedense Hep Kırşehir’e mi?
Bu Düşmanlık Nedense Hep Kırşehir’e mi?
 Solunum için zararlı yağışlar çarşambaya kadar sürecek
Solunum için zararlı yağışlar çarşambaya kadar sürecek
18 Nisan Uluslararası Anıtlar ve Sitler Günü ( International Day of Monuments and Sites)
18 Nisan Uluslararası Anıtlar ve Sitler Günü ( International Day of Monuments and Sites)
CHP Kırşehir İl Teşkilatından
CHP Kırşehir İl Teşkilatından '' ''ŞOONU NÖÖRDÜNÜZ - 128'' Pankartı
Kırşehir
Kırşehir'de Askeri Helikopter Zorunlu İniş Yaptı
Türkiye’nin de aldığı Çin aşısıyla ilgili yeni sonuçlar açıklandı: Yüzde 67…
Türkiye’nin de aldığı Çin aşısıyla ilgili yeni sonuçlar açıklandı: Yüzde 67…
Rusya-Ukrayna krizi büyüyor!
Rusya-Ukrayna krizi büyüyor!
HATUNOĞLU KÖYÜN
HATUNOĞLU KÖYÜN'DE ÇİFTÇİNİN HAYVANLARI TELEF OLDU
ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ KIRŞEHİR ŞUBESİNDEN BASIN VE KAMOYUNA
ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ KIRŞEHİR ŞUBESİNDEN BASIN VE KAMOYUNA
DOĞA BABAYLA DOĞANIN KALBİ TEZER
DOĞA BABAYLA DOĞANIN KALBİ TEZER'E ZİYARET
CHP ve İYİ Parti
CHP ve İYİ Parti'den AK Partili Meclis Başkanına Ziyaret
Gidiş o gidiş: AKP’li belediyenin Almanya’ya gönderdiği 43 kişi geri gelmemiş
Gidiş o gidiş: AKP’li belediyenin Almanya’ya gönderdiği 43 kişi geri gelmemiş
Çevreyi araştırdık. Sessizliği sorguladık. Bölge yaşayanlarıyla görüştük.
Çevreyi araştırdık. Sessizliği sorguladık. Bölge yaşayanlarıyla görüştük.
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde korkutan vaka sayısı artışı
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde korkutan vaka sayısı artışı
‘Üç dönem AKP’ye oy verdim’ diyen esnaf
‘Üç dönem AKP’ye oy verdim’ diyen esnaf
Muharrem İnce hastaneye kaldırıldı
Muharrem İnce hastaneye kaldırıldı
VALİLİKÇE ALINAN YENİ KISMİ KARARLAR
VALİLİKÇE ALINAN YENİ KISMİ KARARLAR
KIRŞEHİR TSO
KIRŞEHİR TSO'DAN KIRŞEHİR ŞEHİT AİLELERİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNE ZİYARET
KIRŞEHİR TSO’DAN ŞABAN ÇELİK
KIRŞEHİR TSO’DAN ŞABAN ÇELİK'E ZİYARET
 FAALİYET SUNUMU TOPLANTILARI’NA SİYASİ PARTİ TEMSİLCİLERİ KATILDI
FAALİYET SUNUMU TOPLANTILARI’NA SİYASİ PARTİ TEMSİLCİLERİ KATILDI
KIRŞEHİR TSO’DAN KIRŞEHİR MUHARİP GAZİLER DERNEĞİNE ZİYARET
KIRŞEHİR TSO’DAN KIRŞEHİR MUHARİP GAZİLER DERNEĞİNE ZİYARET
ANTİK DÜNYADAN GÜNÜMÜZE EKONOMİ; DEĞİŞENLER VE DEĞİŞKENLER.
ANTİK DÜNYADAN GÜNÜMÜZE EKONOMİ; DEĞİŞENLER VE DEĞİŞKENLER.
Kırşehir Valiliğince Alınan Ramazan Ayı Tedbirleri
Kırşehir Valiliğince Alınan Ramazan Ayı Tedbirleri
DEAŞ
DEAŞ'lı 7 sanık, hakim karşısına çıktı.
AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Üçüncü köprünün yüzde 51
Üçüncü köprünün yüzde 51'i satılacak
MÜFTÜLÜK CADDESİ DÜZENLEME ÇALIŞMALARI TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR
MÜFTÜLÜK CADDESİ DÜZENLEME ÇALIŞMALARI TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR
BAŞKANIMIZ EKİCİOĞLU’NUN  RAMAZAN AYI MESAJI
BAŞKANIMIZ EKİCİOĞLU’NUN RAMAZAN AYI MESAJI
Bu pencereden bakınca böyle gözüküyor. Ya sizin oradan
Bu pencereden bakınca böyle gözüküyor. Ya sizin oradan