Haber Detayı
17 Kasım 2019 - Pazar 19:01
 
Kırşehir'de Yenilebilir, Bir Mantar Çeşidi Bulundu
YAŞAM Haberi
Kırşehir'de Yenilebilir, Bir Mantar Çeşidi Bulundu

AS-ÇED kuruluşundan bugüne kadar Kırşehir’e bir yenisini daha ilave etti. 2018 yılında Kırşehir kırsalında Ekolojik dengenin sağlanması, gerek biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik yapmış olduğu çalışmasına ekonomik değeri yüksek nadir bulunan ve kırmızı listede yer alan bir mantar (Morcehella steppicola Zerova) türün varlığını tespitini etmiştir. Yerel adı ‘Kuzu Kulağı’ olan yenilebilir tür olan bu mantar türünün akademik literatürdeki yerinin tespiti ve tescili için Selçuk Üniversitesi ile yapmış olduğu görüşme ve çalışma sonucu Kırşehir’deki varlığı uluslar arası hakemli TUBİTAK ULAKBİLİM çatısı altında yayın yapan akademik dergide yayınlanarak tescil edilmiştir.

Yayın elektronik ortamda barındırma ve editoryal süreç yönetiminde elektronik dergi içinde yer almaktadır. Yayın bilgileri aşağıya çıkartılmıştır. Kırmızı listede (Soyları Tehlike altında) olan bu türün koruma altına alınması için Ahi Evran Üniversitesine de müracaat edilmiş, Kırşehir Valiliği bilgilendirilmiştir. Soyları tehlike altında, ender türlerden olan“Morchella steppicola Zerova” türü mantarın tarafımızdan tespit edilmiş olması, ayrıca bilim dergisinde ‘Kırşehir, Mustafa Bağ ve Aquae Saravenas Çevre, Ekoloji, Araştırma ve Eğitim Derneği’ ismiyle yayınlanarak kabul görmesi AS-ÇED ailesinin gurur tablosudur. 15 yıllık bir çalışma sonucu Kırşehir kırsalında ortaya çıkarttığımız gerçek şudur ki; Kırşehir, hem flora hem de fauna açısından büyük bir zenginliğe sahip. Bölgemizde hayvan ve bitki tür sayısının fazla olması, biyolojik çeşitliliğin zengin olması anlamına geldiğini biliyoruz.

AS-ÇED Biyokaçakçılık, Kirliliğin önlenmesi, Sulak ve Sazlık alanlar ile Biyolojik varlığın tespit edilmesi ve korunması çalışmaları haricinde. Kırşehir kırsalında ‘Şah kartal ve Kıl Kuyruk Pakta ve Boz Ördek, Kahverengi Pelikan, Mavi balıkçıl, Hint balıkçılı, Pullu Engerek Yılanı, Su Samuru, Kır kurt’u’ yanı sıra kırmızı listede yer alan 23 flora türlerini varlığını tespit etmiş bir doğa derneği olarak; misyonumuz gereği üstlenmiş olduğumuz STK görevini bir sorumluluk içinde yerine getirmekteyiz.

AS-ÇED kuruluşundan bugüne kadar gerek sosyal projeler kapsamında, gerek atölye, gerek alan çalışmalarıyla önemli bir yere sahip olup, bilimsel yaklaşımla, kurumsal, yasal ve ekonomik yaklaşımlar arasında denge kurmayı hedeflemiştir. Bu anlayışla çalışmalarını kamu yararına uygun sürdürmektedir. AS-ÇED Yerel, Bölgesel, Ulusal ve Uluslar arası platformlarda Kültür, Sosyal, Demokrasi, Sanat ve Çevre konularında faaliyetlerini bir disiplin içinde sürdürmektedir. Derneğimiz; Sosyal Demokrasiyi, reformist ve tedrici metotlarıyla birlikte demokratik toplumculuğu politik ideoloji olarak hedefler. Derneğimiz, Misyon ve Vizyon bildirgelerini oluşturmuş; öncelikle üyelerini motive etmeyi, onlara ilham vermeyi, ortak paylaşım duygusu oluşturarak bir sinerji yaratmayı ve bugünden geleceği öngörerek ona göre stratejiler oluşturarak, kuruluşun amaç ve hedeflerini gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur. 12 Kasım 2019 Serdar Gönenç Sekreter

Türkiye’deki Morchella Türleri;

Nadir Bulunan Morchella steppicola Zerova Türü için Yeni Bir Lokalite

Sinan ALKAN, Mustafa BAĞ, Gıyasettin KAŞIK

Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü KONYA

Aquae Saravenas Çevre, Ekoloji Araştırma ve Eğitim Derneği KIRŞEHIR

 Öz: Morchella cinsi mantarlar yılın her dönemi doğadan toplanamamaktadır. Bu nedenle bu türe erişim her zaman mümkün olmamaktadır. Bu elde etme zorluğu ile cinsin türlerinin besinsel açıdan lezzetli olması onları ülkemizde ve dünyada oldukça değerli kılmaktadır. Türkiye’de bugüne kadar Morchella cinsine ait 25 tür yapılan literatür çalışmasında tespit edilmiştir. Bu çalışmada, Kırşehir İl’inden 2018 yılı mart ayında yapılan arazi çalışmaları sırasında toplanan mantar örneklerinin Morchella steppicola Zerova olduğu teşhis edilmiş ve dünya mikotası için kırmızı listede olan bu mantar Türkiye’den ikinci kez farklı bir lokaliteden tespit edilmiştir.

Morchella Species in Turkey;

A New Locality for Rare Morchella steppicola Zerova Species

 Abstract: The species of Morchella genus can not be collected from nature in every period of the year. Therefore, obtain to this type is not always possible. The fact that the species of the genus is nutritionally tasty makes it very valuable in our country and in the world. In Turkey, it was determined 25 species belonging to the genus of Morchella according to the literature to date. In this study, Morchella steppicola Zerova, which was collected from Kırşehir Province during the field study in March 2018, was identified, and that this fungus, was in the red list for world mushrooms, was detected from a different locality from Turkey for the seconnd

Kaynak: Editör:
Etiketler: Kırşehir'de, Yenilebilir,, Bir, Mantar, Çeşidi, Bulundu,
Yorumlar