Haber Detayı
09 Kasım 2020 - Pazartesi 00:05
 
Kemalizm, geçmişin bekçiliği değil, geleceğin öncülüğüdür…
Cumhuriyet ilan edilmemiştir. Mustafa Kemal Atatürk 17 Şubat’ta İzmir’de topladığı ve 4 Mart 1923 gününe kadar süren, çok önemli kararların çıktığı, Türkiye İktisat Kongresi kapanış konuşmasında; ‘Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonrada istiklal ve istikballerini kaybederler’. Diyen; Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938 Perşembe günü saat 09.05’ ulusuna veda etti.
GÜNDEM Haberi
Kemalizm, geçmişin bekçiliği değil, geleceğin öncülüğüdür…

Cumhuriyet ilan edilmemiştir. Mustafa Kemal Atatürk 17 Şubat’ta İzmir’de topladığı ve 4 Mart 1923 gününe kadar süren, çok önemli kararların çıktığı, Türkiye İktisat Kongresi kapanış konuşmasında; ‘Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonrada istiklal ve istikballerini kaybederler’. Diyen; Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938 Perşembe günü saat 09.05’ ulusuna veda etti.

Bugün 10 Kasım. Diğer bir anlatımla Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 82’nci yılı. Bu ayda çok güzel kokan rengârenk Kasımpatı çiçekleri açar. Kasımpatılar bana hüzün çiçekleri gibi gelir. Her 10 Kasım günü “Anıt Kabir” birilerinin yüreğindeki ateşi daha harlı tutarken, bazıları için azap oluyor, yüreklerinde taşıdıkları kin ve korkular onların sonunu da getirecektir. Anıt Kabir bir korku tüneli değil, aydınlanmanın sönmeyen meşalesinin her gün daha harlı yandığı nirengi noktasıdır.

Milletin efendisi acının en büyüğünü yaşadı. Osmanlı’nın milletten saymadığı Türk köylüsü;

Osmanlı; “Ahmaktan çok daha fazla alçak olan, Alman ve Avusturyalı” ile işbirliği yapmış olması. Yetmedi. Üstelik onlar; Protestan Alman, Katolik Avusturyalı ve Ortodoks Bulgar ittifak kurup İslam ülkelerini ayaklandırmak için cihat ilan etmişti. Affedilecek hoş görülecek tarafı yoktu. Yüz yıldır Avrupalıların izlediği “Mirası için birbirimizi boşuna yememize gerek yok. Bırakalım eceliyle ölsün kalanları sonra paylaşırız” politikası artık hedefine ulaşmıştı. Çünkü Osmanlı kendi halkını boğazlıyordu… o gün, Türk köylüsü;

‘Şalvarı şaltak Osmanlı

Eğeri kaltak Osmanlı.

Ekende yoğ, dikende yoğ,

Yemede ortak Osmanlı’ diyordu.  Mustafa Kemal Atatürk Türk köylüsünün ‘topraktan öğrenip, kitapsız bilen’ olduğunu biliyordu. Türk köylüsünün sessiz ve gösterişsiz minnet ve şükranı…

Kentliler kadar, Anadolu köylüsü Atatürk’ün ölümünden derin bir üzüntü duymuştur. Çünkü Türk devrimi ile Atatürk, Anadolu’da köylünün yüzyıllardır hasretini çektikleri bir değişim yaratılmıştır. “Asırlardan beri kimsesiz ve başsız kalmış olan bu asil insanlar. Ondan gördükleri yakınlığı. Onun şahsında buldukları büyüklük, kahramanlık, âlicenaplık, hulâsa bu fani dünyada bir insandan beklenebilecek bütün meziyetler”… Nedeniyle Atatürk’e bütün varlıklarıyla inanmışlardır. Bu nedenle Türk köylüsünün; Atatürk’ün ölümü ardından cebindeki son 5 kuruşla onun resmini satın alıp, göğsüne yerleştirmesi, tarihinde İlk defa o’na ‘Efendi’ diyen insana nasırlı elleriyle, gözyaşlarıyla,  resmin üzerinde gezdirenleri yaralamıştır.

Mustafa Kemal Atatürk’ü anlamak için tarih bilmek gerekir. Uluslararası değerlendirmelere bakmak gerekir. Anıtkabir’de slogan atmak kimseyi yüceltmez.

Kanla İrfanla kurulmuş bir ülkeyi dizlerinin üzerine çökertmek isteyenler, gerçek tarihi iyi okumalı ki; gerçeği anlamalı. Kendini padişah, ülkeyi özel mülkü, halkı ümmet gören anlayışa, içinde olanlara, izin vermek; devlete değil, kişiye uşaklık etmektir.

Atatürk’ün ölümünü takip eden günlerde hem Türk ulusal basınında hem de Dünya basınında, Atatürk ve Türk Devrimi hakkında, pek çok haber ve makale yer almıştır. Basında çıkan haber ve makaleler, Atatürk’ün liderliğine ilişkin önemli ipuçları vermektedir. Bu yazılarda Atatürk’ün modern Türkiye’nin kurucusu olduğu, bir millet yarattığı ve ona bir kimlik kazandırdığı ifade edilmiştir.

Dünya basınında, uluslar arası kongre ve toplantılarda Atatürk’ün liderliği çeşitli şekillerde izah edilmiş, Atatürk’ün barışçı bir asker olduğu belirtilirken, yalnızca asker değil, siyasi, hukuki, iktisadi ve kültürel alanlarda büyük devrimler yapan bir deha olduğu yüz yıldır işlenmiştir.

Atatürk’ün ölümü bir yas furyasına dönüşmüştür.

1938’de Cumhuriyetin 15.yılı kutlamalarına buruk başlamıştır. Mustafa kemal Atatürk hastadır. 18 Ekim’den itibaren Atatürk’ün hastalığına ilişkin tebliğlerin bütün gazetelerde yer alması ve Atatürk’ün Ankara’daki törenlere katılamaması nedeniyle Türkiye genelinde endişe giderek artmıştır.

Türk basınından, birkaç örnek.

Kasım ayı ve 10 Kasım…

Atatürk’ün vefatını önce İstanbullular Dolmabahçe sarayındaki Cumhurbaşkanlığı forsunun yarıya indirilmesiyle öğrenmiş, bir gözyaşı seli ve heyecan dalgası yaratırken, Anadolu acı haberi radyolardan ve kulaktan kulağa yayılan haberlerle öğrenmiştir.

İstanbul’da saat 11.00 civarında sinemalar, tiyatrolar ve her türlü eğlence yerleri, dükkânlar kapanmış, sokaklara ağlayan insanlar dolmuştur. Birçok okulda öğleden sonra ders yapılmamış, öğretmenler çocuklara Atatürk’ün ölümünden duydukları derin üzüntüyü paylaşmışlardır.

Anadolu’da insanlar Atatürk anıtları önünde toplanmış radyo haberlerine odaklanılmış ve çevrede büyük oranda sessizlik ve hüzün hâkim oluştu.

Bayraklar yarıya indirilmiş. Dünya ülkeleri misyon şeflikleri, Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünü kendi ajanslarına “Çok acı haber’ olarak geçmişlerdir. 10 Kasım 1938’de 2. baskı yapan gazeteler ve 11 Kasım 1938 tarihli gazeteler tamamen siyah başlıkla ve genellikle tam sayfa Atatürk resimlerinin üzerine atılan sürmanşetlerle yayınlanmıştır.

10 Kasım 1938 Ulusal basın manşetleri…

Akşam gazetesi “Bütün memleket matem içinde Atatürk bu sabah dokuzu beş geçe gözlerini dünyaya kapadı”…

Kurun Gazetesi. “Atatürk Öldü Türk Milleti Sen Sağ Ol!”…

Son Posta Gazetesi.  “Türk Milleti Ulu Şefini İnsanlık Büyük Evlâdını Kaybetti”…

Akşam Gazetesi.  “Türk Milleti! Kurtarıcını ve En Büyük Evlâdını Kaybettin. Sen sağ ol!”…

Ulus Gazetesi.  “Kurtarıcını ve En Büyük Evlâdını Kaybettin. Türk Milleti Sen sağ ol!”…

Yeni Sabah Gazetesi.  “Aziz Atatürk’ümüzü Kaybettik”…

Son Posta Gazetesi.  “Onun arkasından yalnız Türk yurdu değil, bütün dünya ağlıyor!”…

Tan Gazetesi.  “Babamızı Kaybettik”…

Cumhuriyet Gazetesi.  “Büyük Milli Matemimiz”…

Dış basınından, birkaç manşet örnek.

Volkischer Beobachter. Alman… "Atatürk Türkiye’yi tek düşman kalmaksızın bırakmıştır. Bu, zamanımızın hiçbir devlet şefinin başaramadığıdır."

NeueFreie Presse. Avusturya… "Büyük düşüncelerin adamı, bir devlet mimarıydı."

NationalTidence. Danimarka…  "Atatürk, yirminci yüzyılın en büyük mucizesidir

Chicago Tribune. Amerika… "Dünya sahnesinden tarihin en dikkat çekici adamlarından biri geçti."

Daily Telgraph. İngiltere… "Kadınlar başka hiçbir ülkede bu kadar hızla ilerlememişlerdir. Bir ulusun bu derece değişmesi, tarihte, gerçekten eşi olmayan bir olaydır."

La Libre Belgique. Fransa… "Türkiye’nin uluslararası ünü, prestij ve otoritesi durmaksızın yükselmiştir. Milletine bu kadar az zamanda bu ölçüde hizmet edebilen tek devlet adamı Atatürk’tür."

El-Mısri. Mısır… "Atatürk’ün yaptıkları insanoğlunun kolay, kolay yapabileceği şeylerden değildir. O, büsbütün başka bir insandı."

Tahran. İran… "İslam dünyasının büyük insan yetiştirme gücünü yitirdiğini öne sürenler, Atatürk’ü hatırlamalı ve utanmalıdırlar."

"Atatürk’ün ölümü dolayısı ile Kraliyet Sarayı Şehinşâhi ve hükûmet bir ay resmî yas ilân etmiştir. Majeste Şehinşah, gömme töreninin sonuna kadar İran’da askerî ve resmî binalar üzerinde ve yabancı ülkelerdeki  İran temsilciliklerinde bayrakların yarıya indirilmesini emir buyurmuşlardır. Bu irade-i Şehinşahî bugün bütün gazetelerde ilân edilmiştir.”

"Le Petit. Fransa… "Atatürk öldü. Barış kubbesinin Doğu sütunu yıkıldı. Artık evrende barışı kimse garanti edemez. Nitekim Avrupalı devlet adamları; onun 1930’da yaptığı uyarı ve tavsiyeleri dinlememiş ve dünyayı 1939 yılında ikinci büyük savaş felaketinin içine sürüklemişlerdir."

The New York Times. Amerika… “Halk yas tutuyor. Askeri kahraman Atatürk devleşen bir devlet yarattı. Kemal Atatürk’ün yeni Türkiye’nin kurucusu ve yapıcısı olan o meşhur Mustafa Kemal Paşa’nın şahsında büyük asker, büyük devlet adamı ve büyük şef ölmüştür. 1919’dan beri Türkiye’nin tarihi, onun hayatının tarihi oldu. Cesareti ve vatanperverliği onu ümitsiz görünen bir teşebbüsün başına, küçük, bitkin ve muzaffer müttefiklerin kahir istekleri önünde bütünlüğünü kaybetmiş bir milletin mukavemetinin başına koydu. Onun ruh kuvveti ve azim ve iradesi, kim olursa olsun diğer herhangi bir şefi sarsabilecek olan zorlukları yenmesine yardım etti.

Onun daha evvel Gelibolu yarımadasındaki epik mücadelede İngiliz müstevlilere karşı talihi tersine çevirmiş olan askerî dehası, nihayet kendi davasına tam ve parlak bir zafer temin etti. Bahtiyar ve galip asker adamı, cüretli ve cesaretli, fakat aynı zamanda ihtiyatlı ve basiretli bir devlet adamı ve ıslahatçı oldu. Ekseriya Hasta Adam’ın ölümü için ayin yapmış olan Avrupa otoritelerini mahcup etmiştir. Bunlar, Türk milletinin harekete geçmek ve devleti tekrar canlandırmak için sadece Şef'in sihirli çubuğu ile teması bekleyen gizli kuvvetlere malik olduğunu unutuyorlardı."

Kaynak: Editör: MUSTAFA BAĞ
Etiketler: Kemalizm,, geçmişin, bekçiliği, değil,, geleceğin, öncülüğüdür…,
Yorumlar
Diğer Haberler
Kaman cevizi, coğrafi işaret aldı
Kaman cevizi, coğrafi işaret aldı
Kırşehir Valiliğinden Kış Lastiği Uyarası
Kırşehir Valiliğinden Kış Lastiği Uyarası
VALİLİKÇE ALINAN YENİ KARARLAR
VALİLİKÇE ALINAN YENİ KARARLAR
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 41 Akademik Personel Alınacak.
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 41 Akademik Personel Alınacak.
Ankara Milletvekilimiz Turan Rektör Karakaya’yı Ziyaret Etti
Ankara Milletvekilimiz Turan Rektör Karakaya’yı Ziyaret Etti
”Türk Toplumunda Kadın” Konulu Panel Yapıldı
”Türk Toplumunda Kadın” Konulu Panel Yapıldı
KIRŞEHİR YETİŞTİRME YURDU MEZUNLARI DERNEĞİ BELEDİYE BAŞKANI SELAHATTİN EKİCİOĞLU’NU ZİYARET ETTİ
KIRŞEHİR YETİŞTİRME YURDU MEZUNLARI DERNEĞİ BELEDİYE BAŞKANI SELAHATTİN EKİCİOĞLU’NU ZİYARET ETTİ
MEMLEKET SEVDALISI NET KONUŞTU
MEMLEKET SEVDALISI NET KONUŞTU
TSO HAFTALIK OLAĞAN YÖNETİM KURUL TOPLANTISI YAPTI
TSO HAFTALIK OLAĞAN YÖNETİM KURUL TOPLANTISI YAPTI
DAHA YEŞİL BİR KIRŞEHİR İÇİN GELECEĞİMİZİ HEP BİRLİKTE YEŞERTELİM
DAHA YEŞİL BİR KIRŞEHİR İÇİN GELECEĞİMİZİ HEP BİRLİKTE YEŞERTELİM
 81 il valiliğine “Covid-19 Denetimleri” konulu genelge gönderdi.
81 il valiliğine “Covid-19 Denetimleri” konulu genelge gönderdi.
Kim kime kefilse! Kefil bavulları toplatsın.
Kim kime kefilse! Kefil bavulları toplatsın.
Memur-Sen Kadın Kolları Başkanı Ceylan Okatan: Şiddet Virüsünün Aşısı Örgütlü Mücadeledir
Memur-Sen Kadın Kolları Başkanı Ceylan Okatan: Şiddet Virüsünün Aşısı Örgütlü Mücadeledir
 TOPLAM CORONA VAKA SAYISI AÇIKLANDI
TOPLAM CORONA VAKA SAYISI AÇIKLANDI
 DİEGO MARADONA HAYATINI KAYBETTİ!
DİEGO MARADONA HAYATINI KAYBETTİ!
 CHP Kırşehir Kadın Kolları Başkanlığı Basın Açıklaması yaptı.
CHP Kırşehir Kadın Kolları Başkanlığı Basın Açıklaması yaptı.
Kırşehir
Kırşehir'de Mevsimsel Tedbirler Gözden Geçirildi
BENZİNE BÜYÜK ZAM
BENZİNE BÜYÜK ZAM
ERDOĞAN
ERDOĞAN'DAN VATANDAŞA ÇAĞRI
Kırşehir Belediyesi
Kırşehir Belediyesi'nin 2021 Yılı Bütçesi Belli Oldu
GÜZELLİK YARIŞMASINDA KIRŞEHİR
GÜZELLİK YARIŞMASINDA KIRŞEHİR'Lİ DAMGASI
Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı.
BOZTEPE YOLUNDA TRAFİK KAZASI 4 YARALI
BOZTEPE YOLUNDA TRAFİK KAZASI 4 YARALI
Bülent Arınç istifa etti
Bülent Arınç istifa etti
Üniversitemizde tıbbi ve yenilebilir mantar türleri üretilecek
Üniversitemizde tıbbi ve yenilebilir mantar türleri üretilecek
EYT
EYT'LİLERİN UMUT PARTİSİNDEN ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMA MESAJI
KIRŞEHİR
KIRŞEHİR'DE İŞ ADAMI COVİT NEDENİYLE HAYATINI YİTİRDİ
Nefes borusuna kaçan ekmek parçası canından etti
Nefes borusuna kaçan ekmek parçası canından etti
ÖĞRETMENLERİM.
ÖĞRETMENLERİM.
Bülent Arınç’tan istifa sinyali
Bülent Arınç’tan istifa sinyali
BESLENMEDE GERÇEKLER VE SAĞLIK İLİŞKİSİ
BESLENMEDE GERÇEKLER VE SAĞLIK İLİŞKİSİ
AKIN “ÜLKELERİN GELECEĞİNİ İYİ EĞİTİLMİŞ GENÇ NESİLLER BELİRLEMEKTEDİR”
AKIN “ÜLKELERİN GELECEĞİNİ İYİ EĞİTİLMİŞ GENÇ NESİLLER BELİRLEMEKTEDİR”
 İLHAN, ÖĞRETMENLİK KUTSAL BİR MESLEKTİR
İLHAN, ÖĞRETMENLİK KUTSAL BİR MESLEKTİR
BAŞKAN EKİCİOĞLU’NUN 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI
BAŞKAN EKİCİOĞLU’NUN 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI
TSO BAŞKANI YILMAZ’DAN 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI
TSO BAŞKANI YILMAZ’DAN 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI
İYİ PARTİ  ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMA MESAJI
İYİ PARTİ ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMA MESAJI
"BİZİM İÇİMİZDE CİĞERİNDE UR OLAN YOKTUR"
"BİZİM İÇİMİZDE CİĞERİNDE UR OLAN YOKTUR"
KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRİLDİ
KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRİLDİ
 EĞİTİM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN KARAR
EĞİTİM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN KARAR
İLKOKUL ÖĞRETMENİ OLUR DA SIKINTILAR YAŞANMAZ MI?
İLKOKUL ÖĞRETMENİ OLUR DA SIKINTILAR YAŞANMAZ MI?
KAEÜ NEŞET ERTAŞ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİNDEN MAHNILARDAN TÜRKÜLERE KONSERİ
KAEÜ NEŞET ERTAŞ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİNDEN MAHNILARDAN TÜRKÜLERE KONSERİ
MUCUR İLÇESİNDE TRAFİK KAZASI YARALILAR VAR
MUCUR İLÇESİNDE TRAFİK KAZASI YARALILAR VAR
Canlı Hayvan Pazarı Açık Olacak
Canlı Hayvan Pazarı Açık Olacak
 Güncel corona virüsü verileri açıklandı!
Güncel corona virüsü verileri açıklandı!
FETÖ Sanığı Eski Astsubaylara Hapis Cezası
FETÖ Sanığı Eski Astsubaylara Hapis Cezası
VALİLİKÇE ALINAN YENİ KARARLAR
VALİLİKÇE ALINAN YENİ KARARLAR
MHP
MHP'DEN CHP'YE ÇAKICI CEVABI
KIRŞEHİR
KIRŞEHİR'DE JEOTERMAL DAHA VERİMLİ KULLANILACAK
Vali Akın, yeni kimlik kartı için 60 milyonuncu başvuruyu yapan vatandaşımıza kartını verdi.
Vali Akın, yeni kimlik kartı için 60 milyonuncu başvuruyu yapan vatandaşımıza kartını verdi.
Haber Yazılımı