Haber Detayı
12 Şubat 2021 - Cuma 12:23
 
EKİCİOĞLUDA YETER ARTIK DEDİ.SIRALADI
Yapılması planlanan yeni Hastane binası ile ilgili; mevcut halde bulunan 350 yataklı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi hizmetbinasının sağlık hizmeti faaliyetinedevam etmesi ve yıllardır atıl halde bulunan eski Devlet Hastanesi’nin arsasına da 150 yataklı hastane yapılmasının uygun olacağını düşünmekteyiz. Bu konuda dönemin milletvekillerinin yapmış olduğu çalışmalar da bu yöndedir. Yapılması planlanan yeni hastane binasının 400 yataklı olacağı düşünüldüğünde, kamu kaynaklarının doğru ve yerinde kullanılması ilkesi zedelenecek veönemli miktarda kaynak aktarılarak yapılanmevcut hastane binası ve o bölgeye yapılan ulaşım hizmetleri atıl duruma gelecektir. Tek başına 400 yataklı bir hastane yapılması yerine birbirine yakın toplamda 500 yataklı iki hastane hizmet binası ilimizdeki sağlık hizmeti kapasitesi açısından da daha uygun olacaktır.
GÜNDEM Haberi
EKİCİOĞLUDA YETER ARTIK DEDİ.SIRALADI

 

 

1- 1.Gündem

Kırşehir tarihi, sosyal ve kültürel dokusu ile ulusal ve uluslararası kamuoyunda son dönemde daha çok gündem olmakta bu da ilimizin bilinirliği ve tanınması açısından olumlu bir etki yaratmaktadır. İlimizin sosyo-ekonomik yapısının gelişmesi, üniversitemize daha çok öğrenci gelmesi ve bunlara bağlı olarak da nüfusunun olumlu anlamda artış göstermesi için farklı alanlarda çalışmalar yürütmekteyiz. İlimizin nüfusunun artışı aynı zamanda milletvekili sayımızın üçe çıkmasına da vesile olacak ve ilimizin gelişmine katkı sağlayacaktır. Nüfus sayımızın artması konusunda farklı şehirlerden gelerek Ahi Evran Üniversitesi’nde okuyan ancak ikametini ilimize aldırmayan öğrencilerimize dönük olarak Belediye Meclisimiz tarafından alınan 01.10.2020 tarihli ve 84 no’lukarar doğrultusunda ulaşım hizmetleri bedeli indirimi ve ayrıca su kulanım bedeli indirimi gibi kampanyalar ile öğrencilerimizin ikametlerini ilimize aldırmaları konusunda farkındalık yaratma çalışmaları yapmaktayız. Ancak bilindiği üzere Pandemisüreci nedeniyle üniversitelerde yüz yüze eğitime ara verilmesinden dolayı öğrenciler ilimize henüz gelmemiştir. 

2-3.Gündem

Yapılması planlanan yeni Hastane binası ile ilgili;  mevcut halde bulunan 350 yataklı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi hizmetbinasının sağlık hizmeti faaliyetinedevam etmesi ve yıllardır atıl halde bulunan eski Devlet Hastanesi’nin arsasına da 150 yataklı hastane yapılmasının uygun olacağını düşünmekteyiz. Bu konuda dönemin milletvekillerinin yapmış olduğu çalışmalar da bu yöndedir. Yapılması planlanan yeni hastane binasının 400 yataklı olacağı düşünüldüğünde, kamu kaynaklarının doğru ve yerinde kullanılması ilkesi zedelenecek veönemli miktarda kaynak aktarılarak yapılanmevcut hastane binası ve o bölgeye yapılan ulaşım hizmetleri atıl duruma gelecektir. Tek başına 400 yataklı bir hastane yapılması yerine birbirine yakın toplamda 500 yataklı iki hastane hizmet binası ilimizdeki sağlık hizmeti kapasitesi açısından da daha uygun olacaktır.

3-6.Gündem 

Kayseri-Ankara Karayolunun ticari alana açılması yönündeki görüşümüz; Kırşehir Belediyesi olarakDoktorlar Sitesi ve Özbağ arasında imar planı düzenlemesi için çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile yapmış olduğumuz resmi yazışmalar neticesinde İl Tarım Müdürlüğü, söz konusu bölgenin tarım arazisi statüsünde kalması yönünde resmi yazı ile tarafımıza olumsuz görüş bildirmiştir. Ancak söz konusu bölgede çeşitli fabrikaların, akar-yakıt istasyonlarının ve işletmelere ait depoların olduğu göz önünde bulundurulduğunda bölge zaten ticari alan statüsünü fiili olarak kazanmış diyebiliriz. Belediye olarak söz konusu bölgeyi ticari alana açmak amacıyla imar planı değişikliği konusundaki çalışmalarımız hali hazırda mevcuttur.

4- 7. Gündem

Kırşehir Belediyesi olarak ilimizin gelişmesi amacıyla yapmış olduğumuz çalışmalarda ortak akılla hareket etmeyi bir görev biliyor, bu konuda ilimizde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcileri ile Kırşehir’in sosyal, ekonomik ve kültürel alanda gelişmesi amacıyla yapacağı çalışmalara her zaman katkı sunmaya hazır olduğumuzu bildiriyoruz.

5- 9. Gündem

Dünyamızı ve ülkemizi adeta esir alan Pandemi süreci ne yazık ki herkesi olumuz etkilese de ekonomik anlamda en büyük mağduriyeti günlük kazanç sağlayan vatandaşlarımız ile iş yerlerini kapatmak zorunda kalan küçük esnafımız yaşamıştır. Biz de Belediye olarak bu konuda Meslek Odalarımız ile yaptığımız çalışmalar neticesinde bu süreçte hem gündelik işlerde çalışan hemşehrilerimize hem de küçük esnafımıza olanaklarımız çerçevesinde ayni ve nakdi destek sunduk.

6-10. Gündem

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına girerek Dünya Müzik Şehri olan ilimizde Belediye olarak bu konudaki çalışmalarımız devam etmekte iken ne yazık ki Pandemi süreci ulusal ve uluslararası düzeyde yapmayı planladığımız çalışmaları sekteye uğratmıştır. Bilindiği gibi yine UNESCO tarafından 2021 yılı bu topraklarda yaşayan Ahi Evran-ı Veli, Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre yılı ilan edilmiştir. Bu konuda da hem ulusal düzeyde hem de uluslararası düzeyde yapılacak olan çalışmaları kamu kurum ve kuruluşları ile meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte ortak bir şekilde belirleyecek, ilimizin tarihi ve kültürel değerlerinin daha iyi tanıtılması noktasında çalışmalar yapacağız. 

Kırşehir Belediyesi olarak kadim Anadolu kültürü içerisinde çok önemli bir yere sahip ve merkezi Kırşehir olan Abdallık geleneğinin yaşatılması ve geliştirilmesi bizim önem verdiğimiz konuların başında gelmektedir. Bu konuda Abdallık Geleneğimizin temsilcileri ile sık sık bir araya gelmekte Pandemi dolayısıyla yoğun bir şekilde ekonomik sıkıntı içerisine giren Ustalarımıza yine olanaklarımız ölçüsünde bu zor günlerde onlara destek sunmaya gayret etmekteyiz.

YineBüyük Ustamız Muharrem Ertaş’ın evinin bakımı ve çevre düzenlemesi Belediyemiz tarafından gerçekleştirilmiş olup buraya entegre bir biçimde BağbaşıMahallemiz’de Ustalarımızın yaşadığı bölgenin Dünya Müzik Şehri Kırşehir’e yakışır şekilde düzenlenmesini ulusal ve uluslararası düzeyde bu kültüre gönül vermiş sanatçılar, aydınlar, akademisyenler ve şehrimizdeki kamu kurumları, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile ortak akıl ile yapacağımız çalışmalar neticesinde belirleyip Kırşehir’e yeni bir kültür turizmi alanı kazandırmayı ve aynı zamanda Anadolu Abdal Geleneği’nin özüne uygun bir şekilde yaşatılıp, geliştirilmesini hedeflemekteyiz.

7-11. Gündem

Aşıkpaşa Tabiat Parkı, kamuoyunun da yakından bildiği üzere;Belediyemiz’e devredilmesi için tarafımızca protokol ücretlerinin yatırılmasına rağmen Milli Parklar Genel Müdürlüğü bünyesine alınmış ve işletmesi özel bir firmaya ihale edilmiştir. Vatandaşlarımızın kültürel ve sosyal faaliyet alanı olarak, 12 milyon TL gibi bir kaynak aktarılarak yapılan Aşıkpaşa Tabiat Parkı, kamuya açılmadığı gibi ne yazık ki atıl halde çürümeye bırakılmış vaziyettedir.

8-12. Gündem

Belediye olarak; görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak amacıyla kentimizin estetik görünümüne yakışır bir biçimde ana caddelerde bulunan iş yeri tabelalarının görsel ve yazı tiplerinin standart olması ve dış cephelerinin uyumlu olması için meslek odalarımızın üyelerinin de görüşleri alınarak ortak akıl ile kimseyi mağdur etmeyecek bir çalışma yapılmasını doğru bulmaktayız.

 

9-13. Gündem

Kırşehir Belediyesi olarak çevre temizliği konusunda hemşehrilerimizin daha hassas olması konusunda çeşitli çalışmalar yürütmekte ancak ne yazık ki bu konuda olumsuz örneklerle karşılaşmaktayız. Çevrenin temiz tutulması konusunda cezai müeyyideler dışında toplumsal bilincin gelişmesinin anlamlı olacağından hareketle kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile çevre ve temizlik konusunda sık sık farkındalık kampanyaları düzenlenmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

 

10-14. Gündem

Kırşehir Belediyesi olarak ilimizde yaşayan mültecilere yönelik olarak sosyal entegrasyon çalışmalarını oldukça önemsiyoruz. Bu konuda yapılacak çalışmalara öncülük etmeye ve her türlü desteği ve katkıyı sunmaya hazırız. 

11-15. Gündem

Bilindiği gibi hem Çanakkale Savaşı’nda hem de Kurtuluş Savaşı’nda kahramanlık örneği göstermiş Kırşehirli nice şehit ve gazimiz vardır. Onların aziz hatırasını yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak bizim en önemli görevimizdir.  Bu konuda Kırşehir Belediyesi olarak çeşitli çalışmalar yürütmekteyiz. Örneğin Kurtuluş Savaşı kahramanlarından, Atatürk’ün silah arkadaşı TBMM’nin ilk dönemlerinde uzun yıllar Kırşehir Milletvekilliği yapmış olan Lütfi Müfit Özdeş’in ismini yapmış olduğumuz hatıra ormanında yaşatıyoruz. Yine ailesinin talebi doğrultusunda Çiçekdağı Parkı vb. bir yerde Çanakkale Savaşı’nın kahraman gazilerinden Kırşehirli Mehmet Çavuş’un (Canpolat) ismini ve daha nice Kırşehirli kahramanlarımızın isimlerini yaşatmak amacıyla sivil toplum kuruluşlarımız ile birlikte ortak çalışma yapmaya hazırız.

12-16. Gündem

Kırşehir Belediyesi olarak, besicilik sektörünün yaygın olduğu ilimizde Et İşletme Tesisi’nin kurulmasına öncülük etmeye ve her türlü destek ve katkıyı sunmaya hazırız. Ayrıca marka olan Kırşehir etinin ülkemiz pazarında daha fazla yer bulması amacıyla Kırşehir Belediyesi olarak özellikle Ankara Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere başka Büyükşehir Belediyelerimiz ile yapacağımız lobi faaliyeti çalışmaları ile üreticimize destek olmak bizim için çok büyük önem arz etmektedir.

13-18. Gündem

Ahi Evran-ı Veli Külliyesi’nin inşaatının yapımı bilindiği gibi TOBB, TESK ve TESKOMB tarafından finanse edilmektedir. Müteahhit firmaya TESKOMB’un taahhüt etmiş olduğu 3 milyon TL’nin ödenmemiş olmasından dolayı ne yazık ki yapının teslimatında gecikme yaşanmıştır. Kırşehir Belediyesi olarak bu konuda gerekli maddi ve manevi desteği hassasiyetle sunan TOBB ve TESK’e çok teşekkür ediyoruz. Külliye’nin teslimatı ile birlikte bu kurumların Kırşehir’deki temsilcileri ile birlikte ortak bir şekilde çalışma yapacak, başta Ahilik kültürü ve geleneğinin yaşatılması ve Kırşehir turizminin gelişimine katkı sunması için her türlü çalışmayı yapacağız.

14-19. Gündem

Kırşehir Belediyesi olarak 2. Lig’de mücadele veren Kırşehir Belediyespor’un başarısı için her zaman olduğu gibi her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu bildirir, takımımızın futbolcularına, teknik heyetine ve yönetim kuruluna başarılar dileriz.

Kaynak: Editör:
Etiketler: EKİCİOĞLUDA, YETER, ARTIK, DEDİ.SIRALADI,
Yorumlar
Diğer Haberler
CHP Kırşehir İl Teşkilatından
CHP Kırşehir İl Teşkilatından '' ''ŞOONU NÖÖRDÜNÜZ - 128'' Pankartı
Kırşehir
Kırşehir'de Askeri Helikopter Zorunlu İniş Yaptı
Türkiye’nin de aldığı Çin aşısıyla ilgili yeni sonuçlar açıklandı: Yüzde 67…
Türkiye’nin de aldığı Çin aşısıyla ilgili yeni sonuçlar açıklandı: Yüzde 67…
Rusya-Ukrayna krizi büyüyor!
Rusya-Ukrayna krizi büyüyor!
HATUNOĞLU KÖYÜN
HATUNOĞLU KÖYÜN'DE ÇİFTÇİNİN HAYVANLARI TELEF OLDU
ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ KIRŞEHİR ŞUBESİNDEN BASIN VE KAMOYUNA
ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ KIRŞEHİR ŞUBESİNDEN BASIN VE KAMOYUNA
DOĞA BABAYLA DOĞANIN KALBİ TEZER
DOĞA BABAYLA DOĞANIN KALBİ TEZER'E ZİYARET
CHP ve İYİ Parti
CHP ve İYİ Parti'den AK Partili Meclis Başkanına Ziyaret
Gidiş o gidiş: AKP’li belediyenin Almanya’ya gönderdiği 43 kişi geri gelmemiş
Gidiş o gidiş: AKP’li belediyenin Almanya’ya gönderdiği 43 kişi geri gelmemiş
Çevreyi araştırdık. Sessizliği sorguladık. Bölge yaşayanlarıyla görüştük.
Çevreyi araştırdık. Sessizliği sorguladık. Bölge yaşayanlarıyla görüştük.
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde korkutan vaka sayısı artışı
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde korkutan vaka sayısı artışı
‘Üç dönem AKP’ye oy verdim’ diyen esnaf
‘Üç dönem AKP’ye oy verdim’ diyen esnaf
Muharrem İnce hastaneye kaldırıldı
Muharrem İnce hastaneye kaldırıldı
VALİLİKÇE ALINAN YENİ KISMİ KARARLAR
VALİLİKÇE ALINAN YENİ KISMİ KARARLAR
KIRŞEHİR TSO
KIRŞEHİR TSO'DAN KIRŞEHİR ŞEHİT AİLELERİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNE ZİYARET
KIRŞEHİR TSO’DAN ŞABAN ÇELİK
KIRŞEHİR TSO’DAN ŞABAN ÇELİK'E ZİYARET
 FAALİYET SUNUMU TOPLANTILARI’NA SİYASİ PARTİ TEMSİLCİLERİ KATILDI
FAALİYET SUNUMU TOPLANTILARI’NA SİYASİ PARTİ TEMSİLCİLERİ KATILDI
KIRŞEHİR TSO’DAN KIRŞEHİR MUHARİP GAZİLER DERNEĞİNE ZİYARET
KIRŞEHİR TSO’DAN KIRŞEHİR MUHARİP GAZİLER DERNEĞİNE ZİYARET
ANTİK DÜNYADAN GÜNÜMÜZE EKONOMİ; DEĞİŞENLER VE DEĞİŞKENLER.
ANTİK DÜNYADAN GÜNÜMÜZE EKONOMİ; DEĞİŞENLER VE DEĞİŞKENLER.
Kırşehir Valiliğince Alınan Ramazan Ayı Tedbirleri
Kırşehir Valiliğince Alınan Ramazan Ayı Tedbirleri
DEAŞ
DEAŞ'lı 7 sanık, hakim karşısına çıktı.
AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Üçüncü köprünün yüzde 51
Üçüncü köprünün yüzde 51'i satılacak
MÜFTÜLÜK CADDESİ DÜZENLEME ÇALIŞMALARI TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR
MÜFTÜLÜK CADDESİ DÜZENLEME ÇALIŞMALARI TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR
BAŞKANIMIZ EKİCİOĞLU’NUN  RAMAZAN AYI MESAJI
BAŞKANIMIZ EKİCİOĞLU’NUN RAMAZAN AYI MESAJI
Bu pencereden bakınca böyle gözüküyor. Ya sizin oradan
Bu pencereden bakınca böyle gözüküyor. Ya sizin oradan
Kırşehirli Kalp ve Damar Cerrahı Hayatını Kaybetti
Kırşehirli Kalp ve Damar Cerrahı Hayatını Kaybetti
UMUT PARTİSİ GENEL BAŞKANI BOZKURT "EKONOMİYİ MASAYA YATIRDI"
UMUT PARTİSİ GENEL BAŞKANI BOZKURT "EKONOMİYİ MASAYA YATIRDI"
 Afişlere Toplatma ve Soruşturma Kararı
Afişlere Toplatma ve Soruşturma Kararı
Kırşehir-Kayseri karayolu Kurugöl mevkiinde Kaza meydana geldi.
Kırşehir-Kayseri karayolu Kurugöl mevkiinde Kaza meydana geldi.
BAŞKAN EKİCİOĞLU’NDAN TÜRK POLİS TEŞKILATI’NIN KURULUŞ YILDÖNÜMÜ MESAJI
BAŞKAN EKİCİOĞLU’NDAN TÜRK POLİS TEŞKILATI’NIN KURULUŞ YILDÖNÜMÜ MESAJI
AGD ORTAOKULLAR KOMİSYONU FİDAN DİKİMİ ETKİNLİĞİNİ TÜM YURTTA BAŞLATTI
AGD ORTAOKULLAR KOMİSYONU FİDAN DİKİMİ ETKİNLİĞİNİ TÜM YURTTA BAŞLATTI
Kırşehir Valiliği, 2 günlük yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.
Kırşehir Valiliği, 2 günlük yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.
TSO, ESOB, ZİRAAT ODASI, BORSA, MESLEK ÖRGÜTLERİ VE KOOPERATİF’LERLE FAALİYET SUNUMU TOPLANTISI YAPILDI
TSO, ESOB, ZİRAAT ODASI, BORSA, MESLEK ÖRGÜTLERİ VE KOOPERATİF’LERLE FAALİYET SUNUMU TOPLANTISI YAPILDI
DSÖ’den “şoke edici” corona virüsü aşısı açıklaması
DSÖ’den “şoke edici” corona virüsü aşısı açıklaması
Vatan Hoca ve Ekibi Yeşil Alan Çalışmasına Devam Ediyor
Vatan Hoca ve Ekibi Yeşil Alan Çalışmasına Devam Ediyor
Prof.Dr.Elif Haykır Para Politikası Kurul Üyesi Oldu
Prof.Dr.Elif Haykır Para Politikası Kurul Üyesi Oldu
Güncel corona virüsü verileri açıklandı! İşte 8 Nisan tablosu
Güncel corona virüsü verileri açıklandı! İşte 8 Nisan tablosu
Kırşehir Belediyesi
Kırşehir Belediyesi'nin 462 Milyonluk Borcu 311 Milyon TL'ye İndi
FAALİYET SUNUM TOPLANTILARI DEVAM EDİYOR
FAALİYET SUNUM TOPLANTILARI DEVAM EDİYOR
Kırşehir’ de 33 yaşındaki genç adam kendini asarak yaşamına son verdi.
Kırşehir’ de 33 yaşındaki genç adam kendini asarak yaşamına son verdi.