Haber Detayı
28 Ekim 2020 - Çarşamba 22:40
 
CUMHURİYET AYDINLIKTIR. AYDINLIKTA YAŞAMAKTIR.
Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet, ulusal egemenliği, meclis üstünlüğünü esas alır, laiktir. Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet ümmetten millet, kuldan yurttaş yaratmıştır… “Ulusal egemenlik”; Tanrısal, dinsel temelli değildir; “ulusal egemenlik”, aydınlanmış “Akıl Çağı” insanın kendi aklını kullanarak özgür iradesiyle kendi kendini yönetmesi esasına dayanır. Buda “Cumhuriyetle” Demokratik sistemler in hukukun üstünlüğü kavramlarını
GÜNDEM Haberi
CUMHURİYET AYDINLIKTIR. AYDINLIKTA YAŞAMAKTIR.

 

Cumhuriyet, “kayıtsız şartsız ulusal egemenliği” esas alır, “laiktir” ve “ulus bilincine” dayanır.

Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet, ulusal egemenliği, meclis üstünlüğünü esas alır, laiktir. Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet ümmetten millet, kuldan yurttaş yaratmıştır… “Ulusal egemenlik”; Tanrısal, dinsel temelli değildir; “ulusal egemenlik”, aydınlanmış “Akıl Çağı” insanın kendi aklını kullanarak özgür iradesiyle kendi kendini yönetmesi esasına dayanır. Buda  “Cumhuriyetle” Demokratik sistemler in hukukun üstünlüğü kavramlarını

Yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz”… 

29 Ekim 1923'te Türkiye'de cumhuriyet ilan edilerek “egemenlik” saraydan, sultandan alınıp asıl sahibine, “halka” verildi. 20 Ocak 1921 Anayasası'nın 1. maddesindeki “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Yönetim biçimi halkın mukadderatını bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına dayanır” ilkesiyle “fiilen” ve “hukuken” cumhuriyet kuruldu.

Saltanatta ”kul”, cumhuriyette “yurttaş” esastır.

Türkiye Cumhuriyeti, ulusal bir devlet olarak kurulmuştur. Devletin sahibi bir hanedan ya da belli bir zümre değil, toplumu oluşturan yurttaşların tümüdür. Yurttaşlar, kendisine Tanrı'nın yeryüzündeki gölgesi (Zıllulah=Halife) olarak bakılan bir hükümdarın kulu ve tebaası, bir dinin ya da peygamberin ümmeti, bir imamın ya da kilisenin cemaati olarak değil, kendi yazgısını kendi kararıyla belirleyen bir ulusun, aralarında ırk, renk, dil, sınıf, cinsiyet farkı gözetmeksizin eşit haklara sahip özgür bireylerdir. Egemenlik doğaüstü bir güce değil, kayıtsız şartsız ulusa aittir demiştir.

Mustafa Kemal Atatürk; “Barış” dedi, “Hürriyet” dedi. “Tam bağımsızlık”. Dedi. Her şeyi, bütün mücadeleyi bu üç ideal uğruna verdi. “Yurtta Barış, Dünyada barış”. Sözü onun korkaklığını değil, asil düşüncenin ışığıydı. Bunun içindir ki; bütün dünyada; bağımsızlık, barış ve çağdaşlık aydınlanmasını bekleyen mazlum halklara örnek olan halkın iradesini hedef alan bir Cumhuriyet kurdu…

Tornistan edip geriye mi döndürülüyoruz! Pandemi Allah’ın bir lütfü olabilir mi?

Milli bayramlar milli kültürün mayasıdır. Harcıdır. Milli bayramların bir bahaneyle Yasaklanmış olması, değişimin ayak sesleri gibi. Milletin hiçbir baskıya maruz kalmadan milli bayramlarda eline aldığı bayrağı, onlar; parti bayraklarıyla yan yana getirip her türlü riske rağmen, miting meydanlara taşımış olması, Milletin milli bayramına yasaklar getirmenin nasıl bir gerekçesi olabilir?

Bu millet bir tarih yazdı. Bu satırları iyi okumak gerekir.

‘Ateşi ve ihaneti gördük.

Ve kanlı bankerler pazarında memleketi Alaman'a satanlar,

Yan gelip ölülerin üzerinde yatanlar düştüler can kaygusuna.

Ve kurtarmak için başlarını halkın gazabından, karanlığa karışarak basıp gittiler.

Yaralıydı, yorgundu, fakirdi millet, en azılı düvellerle dövüşüyordu fakat

Dövüşüyordu, köle olmamak için iki kat,  iki kat soyulmamak için’. Nazım Hikmet…

‘Onlar, saltanatı yıkıp milletin hâkimiyetini kurdu. Siz, sıcak para komisyonları ve borsa vurgunlarıyla kendi saltanatınızı kurdunuz’! Doğu Perinçek 2012

Yeniden tarih yazmak. Gerçekleri silmeye yetmez... Sadece kendinizi kandırırsınız…

Osmanlı millet değil bir hanedanlıktır. Halkın adı da, kimliğide yoktur. Türkiye Cumhuriyeti devleti bu millete kimlik vermiştir. Osmanlıda halk yoktur. Taba vardır. Bu halk hangi millettensin sorusuna “Elhamdürüllah Müslüman’ım” cevabını vermiştir. Bunun içindir ki; hiçbir din milletleri kimlik sahibi yapmaz.

Kime itaat edelim? Kime Küfredelim? Kime lanet okuyalım. Kimlere hain, kimleri ihanetle suçlayalım!

Osmanlı’yı yakıp, yıkan Osmanlı hanedanlarına mı? Yanmış, yıkılmış işgal edilmiş Osmanlının küllerinden yeni bir devlet olarak hayata döndüren Mustafa Kemal Atatürk’e mi?

Bağımsızlığın mimarına küfredenler, Osmanlıyı paramparça eden Osmanlı padişahlarına neden küfretmezler. Kıbrıs ve Kudüs’ü İngilizlere satan ll. Abdülhamit nasıl baş tacı oluyor?

Hain Vahdettin'in amacı; Mustafa Kemal'i Anadolu'ya git, Osmanlının geride kalan topraklarını kurtar değildir. Amacı başına bela olacağını bildiği için Mustafa Kemal'den kurtulmaktır.

Son Osmanlı hükümdarı, 115. İslam halifesi 61 yaşında olan Sultan Vahdettin İstanbul işgal edilirken 1 Eylül 1921 günü 18 yaşına yeni girmiş ‘Nimet Nevzat’ ile gerdeğe giriyor, ertesi gün İstanbul’un tapusunu İngilizlere teslim edip, Osmanlı hazinesini İngiliz muhribine yükleyip kaçan Vahdettin nasıl bir kahramandır?

Farkı anlamak için kâhin olmaya gerek var mı? Hainler paralel ise!

Sarıklı Osmanlı soytarısı, İngiliz uşağı Şeyhülislam Mustafa Sabri efendi. Sevr’in imzalanması için fetvalar çıkartan, Sevr için kıçını yırtan. İngiliz Muhipler Cemiyeti kurucusu. Anadolu direnişini kırmak için İngilizlerle işbirliği yaparak, ‘İslam Teali Cemiyetini kurdu. Mustafa Kemal ve Ankara hükümeti kahpedir diye fetva veriyordu.

Bir diğeri Ayasofya’da elinde kılıçla Atatürk’e ‘Lanet’ okuyor.  

Tarih yaşanarak yazılır. Yeniden tarih yazanların safsatasını tarih diye kabul etmek ahmaklıktır.

Dine bakarken 'Dincilik''yapmamak gerektiği gibi, düne bakarken de 'Düncülük' yapmamak gerekir. Çünkü 'Düncülük' veya 'Ecdatperestlik' tarihi 'bilim' olmaktan çıkarır, 'Hamaset' haline getirir. Düncülük' insanları geçmişle uyuşturmak demektir.  Oysa tarih biliminin amacı geçmişle uyuşturmak değil geçmişle uyandırmaktır.

“Bağımsızlık”,  en önde gelen Atatürk ilkesidir. “Millî Mücadele” adını verdiğimiz büyük olay, bu ilke için gerçekleştirilmiştir. Esas olan, bağımsızlığına kastedilen Türk milletinin saygın ve şerefli bir millet olarak yaşamasıydı. Bu esas da ancak milletin özgürlük ve bağımsızlığına sahip olmasıyla sağlanabilirdi. Bu nedenle Millî Mücadele'nin parolası, "Ya İstiklal, ya ölüm!" olmuştu. Atatürk'ün anlatımı ile tam bağımsızlık, "Siyasi, mali, ekonomik, adli, askeri, kültürel ve benzeri her hususta tam bağımsızlık ve tam serbestlik" demektir. Bunların herhangi birinde bağımsızlıktan yoksunluk, millet ve memleketin gerçek anlamıyla bütün bağımsızlığından yoksunluğunu ifade eder.

Kıbrıs'ı, Kudüs'ü satanı baş tacı edecekler. İstanbul'un anahtarını İngilizlere teslim edeni kurtuluş savaşı kahramanı ilan edecekler. İşgal edilmiş, ordusu dağıtılmış Osmanlıya övgüler düzecekler. Ülkeye 100 yıl önce kurtaran, uluslararası düzeye çıkması için onlarca devrimler yapan Mustafa Kemal Atatürk'e söveceksin. Bu tarih bilmek değildir. Bu anlayış yalanlarla yeniden tarih yazmaya yeltenmektir. Dünya tarihinde uşakların ve soytarıların tarih yazdığı görülmemiştir.

Osmanlıcılık oynarken Osmanlıyı darmadağın eden hainlere, müstemleke basınına küfredemeyenler. Cumhuriyete ve Cumhuriyetin kurucu değerlerine küfredenlerin kanıda, rengi de bozuktur.

Atatürk neden; İktisat kongresini yapmış, bağımsız ekonomi şarttır demiştir.

Atatürk neden; “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir’’ demiştir.

Atatürk neden;  “Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür’’ demiştir.

Atatürk neden;  “Tevhid-i Tedrisat’’ yani “Öğretim Birliği’’ yasası devrimini yapmıştır.

Atatürk neden; Harf İnkilabı’’nı yapmıştır.

Atatürk neden;  İslam’ın da, şirk olduğu için reddettiği “Tekke ve Zaviyeler’’i devrim yasaları ile yasaklayarak, Türk insanının aklını, dogmatizm çamurundan kurtararak bilimle tanışmasını sağlamıştır.

Atatürk bilimin gelişmesi için Batılı anlamda ilk üniversiteyi (İstanbul Üniversitesi) ve ilk fakülteleri (Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi gibi) neden kurmuştur.

Tarih yaşanarak yazılır. Yeniden tarih yazanların safsatasını tarih diye kabul etmek ahmaklıktır. Unutmayın ki;  ‘O’na Türk’ün atası olduğu için değil. Atası Türk olduğu için Atatürk denilmiştir. Yaşasın Cumhuriyet. Yaşasın tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti…

Kaynak: Editör: MUSTAFA BAĞ
Etiketler: CUMHURİYET, AYDINLIKTIR., AYDINLIKTA, YAŞAMAKTIR.,
Yorumlar
Diğer Haberler
Kaman cevizi, coğrafi işaret aldı
Kaman cevizi, coğrafi işaret aldı
Kırşehir Valiliğinden Kış Lastiği Uyarası
Kırşehir Valiliğinden Kış Lastiği Uyarası
VALİLİKÇE ALINAN YENİ KARARLAR
VALİLİKÇE ALINAN YENİ KARARLAR
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 41 Akademik Personel Alınacak.
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 41 Akademik Personel Alınacak.
Ankara Milletvekilimiz Turan Rektör Karakaya’yı Ziyaret Etti
Ankara Milletvekilimiz Turan Rektör Karakaya’yı Ziyaret Etti
”Türk Toplumunda Kadın” Konulu Panel Yapıldı
”Türk Toplumunda Kadın” Konulu Panel Yapıldı
KIRŞEHİR YETİŞTİRME YURDU MEZUNLARI DERNEĞİ BELEDİYE BAŞKANI SELAHATTİN EKİCİOĞLU’NU ZİYARET ETTİ
KIRŞEHİR YETİŞTİRME YURDU MEZUNLARI DERNEĞİ BELEDİYE BAŞKANI SELAHATTİN EKİCİOĞLU’NU ZİYARET ETTİ
MEMLEKET SEVDALISI NET KONUŞTU
MEMLEKET SEVDALISI NET KONUŞTU
TSO HAFTALIK OLAĞAN YÖNETİM KURUL TOPLANTISI YAPTI
TSO HAFTALIK OLAĞAN YÖNETİM KURUL TOPLANTISI YAPTI
DAHA YEŞİL BİR KIRŞEHİR İÇİN GELECEĞİMİZİ HEP BİRLİKTE YEŞERTELİM
DAHA YEŞİL BİR KIRŞEHİR İÇİN GELECEĞİMİZİ HEP BİRLİKTE YEŞERTELİM
 81 il valiliğine “Covid-19 Denetimleri” konulu genelge gönderdi.
81 il valiliğine “Covid-19 Denetimleri” konulu genelge gönderdi.
Kim kime kefilse! Kefil bavulları toplatsın.
Kim kime kefilse! Kefil bavulları toplatsın.
Memur-Sen Kadın Kolları Başkanı Ceylan Okatan: Şiddet Virüsünün Aşısı Örgütlü Mücadeledir
Memur-Sen Kadın Kolları Başkanı Ceylan Okatan: Şiddet Virüsünün Aşısı Örgütlü Mücadeledir
 TOPLAM CORONA VAKA SAYISI AÇIKLANDI
TOPLAM CORONA VAKA SAYISI AÇIKLANDI
 DİEGO MARADONA HAYATINI KAYBETTİ!
DİEGO MARADONA HAYATINI KAYBETTİ!
 CHP Kırşehir Kadın Kolları Başkanlığı Basın Açıklaması yaptı.
CHP Kırşehir Kadın Kolları Başkanlığı Basın Açıklaması yaptı.
Kırşehir
Kırşehir'de Mevsimsel Tedbirler Gözden Geçirildi
BENZİNE BÜYÜK ZAM
BENZİNE BÜYÜK ZAM
ERDOĞAN
ERDOĞAN'DAN VATANDAŞA ÇAĞRI
Kırşehir Belediyesi
Kırşehir Belediyesi'nin 2021 Yılı Bütçesi Belli Oldu
GÜZELLİK YARIŞMASINDA KIRŞEHİR
GÜZELLİK YARIŞMASINDA KIRŞEHİR'Lİ DAMGASI
Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı.
BOZTEPE YOLUNDA TRAFİK KAZASI 4 YARALI
BOZTEPE YOLUNDA TRAFİK KAZASI 4 YARALI
Bülent Arınç istifa etti
Bülent Arınç istifa etti
Üniversitemizde tıbbi ve yenilebilir mantar türleri üretilecek
Üniversitemizde tıbbi ve yenilebilir mantar türleri üretilecek
EYT
EYT'LİLERİN UMUT PARTİSİNDEN ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMA MESAJI
KIRŞEHİR
KIRŞEHİR'DE İŞ ADAMI COVİT NEDENİYLE HAYATINI YİTİRDİ
Nefes borusuna kaçan ekmek parçası canından etti
Nefes borusuna kaçan ekmek parçası canından etti
ÖĞRETMENLERİM.
ÖĞRETMENLERİM.
Bülent Arınç’tan istifa sinyali
Bülent Arınç’tan istifa sinyali
BESLENMEDE GERÇEKLER VE SAĞLIK İLİŞKİSİ
BESLENMEDE GERÇEKLER VE SAĞLIK İLİŞKİSİ
AKIN “ÜLKELERİN GELECEĞİNİ İYİ EĞİTİLMİŞ GENÇ NESİLLER BELİRLEMEKTEDİR”
AKIN “ÜLKELERİN GELECEĞİNİ İYİ EĞİTİLMİŞ GENÇ NESİLLER BELİRLEMEKTEDİR”
 İLHAN, ÖĞRETMENLİK KUTSAL BİR MESLEKTİR
İLHAN, ÖĞRETMENLİK KUTSAL BİR MESLEKTİR
BAŞKAN EKİCİOĞLU’NUN 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI
BAŞKAN EKİCİOĞLU’NUN 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI
TSO BAŞKANI YILMAZ’DAN 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI
TSO BAŞKANI YILMAZ’DAN 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI
İYİ PARTİ  ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMA MESAJI
İYİ PARTİ ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMA MESAJI
"BİZİM İÇİMİZDE CİĞERİNDE UR OLAN YOKTUR"
"BİZİM İÇİMİZDE CİĞERİNDE UR OLAN YOKTUR"
KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRİLDİ
KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRİLDİ
 EĞİTİM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN KARAR
EĞİTİM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN KARAR
İLKOKUL ÖĞRETMENİ OLUR DA SIKINTILAR YAŞANMAZ MI?
İLKOKUL ÖĞRETMENİ OLUR DA SIKINTILAR YAŞANMAZ MI?
KAEÜ NEŞET ERTAŞ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİNDEN MAHNILARDAN TÜRKÜLERE KONSERİ
KAEÜ NEŞET ERTAŞ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİNDEN MAHNILARDAN TÜRKÜLERE KONSERİ
MUCUR İLÇESİNDE TRAFİK KAZASI YARALILAR VAR
MUCUR İLÇESİNDE TRAFİK KAZASI YARALILAR VAR
Canlı Hayvan Pazarı Açık Olacak
Canlı Hayvan Pazarı Açık Olacak
 Güncel corona virüsü verileri açıklandı!
Güncel corona virüsü verileri açıklandı!
FETÖ Sanığı Eski Astsubaylara Hapis Cezası
FETÖ Sanığı Eski Astsubaylara Hapis Cezası
VALİLİKÇE ALINAN YENİ KARARLAR
VALİLİKÇE ALINAN YENİ KARARLAR
MHP
MHP'DEN CHP'YE ÇAKICI CEVABI
KIRŞEHİR
KIRŞEHİR'DE JEOTERMAL DAHA VERİMLİ KULLANILACAK
Vali Akın, yeni kimlik kartı için 60 milyonuncu başvuruyu yapan vatandaşımıza kartını verdi.
Vali Akın, yeni kimlik kartı için 60 milyonuncu başvuruyu yapan vatandaşımıza kartını verdi.
Haber Yazılımı