Haber Detayı
27 Ocak 2021 - Çarşamba 20:43
 
Bölgesel Misyondan Ulusal Hedeflere Katkı
Üniversitemiz Koordinatörlüğünde Jeotermal İleri Sera Teknolojileri ve Üretim Teknikleri Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi Kuruldu
GÜNDEM Haberi
Bölgesel Misyondan Ulusal Hedeflere Katkı

 

 

Üniversitemiz Koordinatörlüğünde Jeotermal İleri Sera Teknolojileri ve Üretim Teknikleri Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi Kuruldu

Rektör Karakaya: “Üniversitemizi Bölgeselden Ulusala, Ulusaldan Uluslararası Alana Taşıyoruz”

YÖK tarafından üniversitemize özel görev verildi. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından “Yükseköğretim Kurumlarında Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezleri Yönetmeliği” kapsamında Üniversitemiz Koordinatörlüğünde Jeotermal İleri Sera Teknolojileri ve Üretim Teknikleri Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu. Ankara Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi ortaklığında kurulan merkez, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk kalkınma planı olan On Birinci Kalkınma Planının (2019-2023) vizyonu çerçevesinde çok önemli bir konumda bulunuyor. On Birinci Kalkınma Planı uzun vadeli bir perspektifle ülkemizin kalkınma vizyonunu ortaya koymakla birlikte, milletimizin temel değerlerini ve beklentilerini karşılıyor. On Birinci Kalkınma Planının merkezinde kurulan bu merkez sayesinde ülkemizin uluslararası konumunun yükseltilmesi ve halkımızın refahının artırılması amaçlanıyor.

Rektör Karakaya: “Bölgesel Misyondan Ulusal Hedeflere Katkı”

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesini zirveye taşımak için çok yoğun çalıştıklarını belirterek YÖK tarafından kendilerine verilen bu özel görevi layıkıyla yerine getireceklerini söyledi. Rektör Karakaya, kurulan bu ortak uygulama ve araştırma merkezi sayesinde bölgesel misyondan hareketle ülkemizin uluslararası hedeflerine çok önemli katkılar sağlayacaklarını vurguladı. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin bugüne kadar yaptığı çalışmalarla; bölgesinde lider, ülkesinde model, uluslararası alanda ise söz sahibi bir üniversite olduğunun altını çizen Rektör Karakaya, pilot proje, kalite çalışmaları ve uzaktan eğitim çalışmalarında gösterdikleri başarıyı bu projede de gösterebileceklerini kaydetti.

Rektör Karakaya: “Üniversitemiz Tarihine Not Düşecek Önemli Bir Gelişme”

Seracılığın gelişmesi, yeni tekniklerin uygulanması ve verimin artırılması açısından bu merkezin çok önemli olduğunu anlatan Rektör Karakaya, Jeotermal İleri Sera Teknolojileri ve Üretim Teknikleri Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezini şehrimize ve bölgemize kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Bu merkezin kurulmasının Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin tarihine not düşecek önemli bir gelişme olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Vatan Karakaya, merkez bünyesinde ulusal ve uluslararası boyutta çok önemli çalışmalar yapılacağını vurguladı. Rektör Karakaya, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin pilot üniversite seçilmesi ile birlikte şehrine ve bölgesine önemli katkılar sunduğunu hatırlatarak kurulan merkez sayesinde ulusal ve uluslararası boyutta önemi giderek artan gıda arzı güvenliği bakımından ulusal kapasitemizin artırılması anlayışına sahip, etkin Ar-Ge-Yenilik-Üretim iş birlikleri oluşturulabileceğini anlattı.

Rektör Karakaya: “Üniversitemiz On Birinci Kalkınma Planı Çerçevesinde Hedeflerini Gerçekleştiriyor”

Rektör Karakaya, 2019-2023 yılları arasını kapsayan ve uzun vadeli bir perspektifle ülkemizin kalkınma vizyonunu ortaya koyarak milletimizin temel değerlerini ve beklentilerini karşılamak, ülkemizin uluslararası konumunu yükseltmek ve halkımızın refahını artırmak için temel yol haritası olarak belirlenen On Birinci Kalkınma Planının üniversitemizin de hedeflerine ışık tuttuğunu belirtti. Rektör Karakaya sözlerine şöyle devam etti: “On Birinci Kalkınma Planı, ülkemizin her alanda verimliliği artırarak milli teknoloji hamlesiyle uluslararası düzeyde rekabet gücü kazanmasına yönelik daha fazla değer üreten bir ekonomik ve sosyal kalkınma süreci ön görüyor. İnsanı temele alan bir anlayışla yoluna devam eden üniversitemizde ise ekonomide istikrar ve sürdürülebilirlik, beşerî, sosyal ve mekânsal gelişme alanlarında refah artışı ve adil paylaşım ile süreklilik arz eden bir gelişmişlik sağlanmasıamacıyla yapılan tüm çalışmalarda eğitime, istihdama ve kalkınmaya öncülük ediliyor.”

Rektör Karakaya: “Verimi ve Kâr Payını Artırmaya Yönelik Çalışmalar Merkezin Hedefleri Arasında”

Rektör Karakaya açıklamasına şu şekilde devam etti: “Jeotermal İleri Sera Teknolojileri ve Üretim Teknikleri Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi ile odaklanılan seracılık alanında, On Birinci Kalkınma Planı hedefleri doğrultusunda, bilimsel ve teknolojik gelişmeye katkı sağlayacak nitelikte, sera içi kültürel uygulamaları farklı ışıklandırma sistemleri ve yapay zekâ entegrasyonu ile birim alandan alınan verimmaksimize edilmeye çalışılacak. Yine merkez bünyesinde sera hastalık ve zararlıları ile mücadele (biyolojik, biyoteknik vb.) yöntemlerinin geliştirilerek ürün kayıplarının en aza indirilmesi ve raf ömürlerinin uzatılması hedefleniyor. Bunların yanı sıra sera atıklarının (topraksız tarımda kullanılan drene olan solüsyon, katı ortam üretim materyali, bitkisel atıklar vb.) tekrar üretimde değerlendirilmesi ile üretim maliyetleri düşürülerek kâr payının artırılması da sağlanacak.”

Rektör Karakaya: “Kırşehir Modern Seracılık İçin Akdeniz ve Ege Bölgelerine Göre Önemli Avantajlara Sahip”

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Kırşehir’in modern seracılık için yeterli ve düşük maliyetli arazi temini, işçi bulma kolaylığı, iç bölgelerdeki büyük pazarlara ulaşım kolaylığı gibi konularda Akdeniz ve Ege Bölgelerine göre önemli avantajlara sahip olduğunu söyledi. Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi ile iş birliği yapılacak üniversitelerin insan kaynağı da dikkate alınarak oluşturulabilecek sinerji sayesinde stratejik alanlarda ve kalkınma hedeflerine yönelik ulusal ve uluslararası boyutta projeler yapılacağını ve nihai kullanıcının hizmetine sunularak bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlanabileceğini ifade eden Rektör Karakaya sözlerine şu şekilde devam etti: “Üniversitemizde birçok disiplini içinde barındıran analizlerin yapılabildiği paydaşlara açık yaklaşık 3000 m2 kapalı alana sahip kapsamlı bir Merkezi Laboratuvarbulunuyor. Bu laboratuvarda toprak analizlerinin yapıldığı, tüm paydaşlara hizmet veren akredite laboratuvarlar yer alıyor.Bunun yanında fakültelerimiz ile öğretim üyelerinin kullanabildiği ve farklı disiplinlere hizmet veren laboratuvarlarımız da bulunuyor.Üniversitemizin seracılık alanında sahip olduğu alt yapı, bilgi birikimi ve deneyim sayesinde yeni iş birlikleriile ulusal kalkınma planı hedefleri doğrultusunda, bilimsel ve teknolojik gelişmeye daha fazla katkı sağlamayı hedefliyoruz.”

Rektör Karakaya: “Eğitilmiş Meslek Elemanı İhtiyacını Kurs ve Eğitimlerle Sağlayacağız”

Seracılığın İç Anadolu koşullarında yaygınlaşması ve üretimde katma değeri yüksek üretim desenleri geliştirerek bölgesel kalkınma ve ihtisaslaşmaya katkı sağlamak istediklerini anlatan Prof. Dr. Vatan Karakaya, seracılık alanında kurs ve eğitimler düzenleyerek bu konuda Avrupa Birliği tarafından da desteklenen meslek edindirme ve mesleki gelişim programlarını takip eden eğitimler vermek suretiyle eğitilmiş meslek elemanı ihtiyacını karşılamak üzere çalışmalar yapacaklarını da vurguladı.

Rektör Karakaya: “Günün Getirdikleri ile Yetinemeyiz, Hep Bir Adım Ötesini Düşünmek Zorundayız”

Üniversitelerin bilgi üreten ve bu bilgiyi kullanma kapasitesi oluşturacak en önemli kurumlar olduğunun altını çizen Rektör Karakaya, katma değer sağlayacak ürün ve hizmetlere yönelik Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin artırılması gerektiğini kaydetti. Bu nedenle yapılan iş birliklerinin çok önemli olduğunu, hedefler ve projeler arasında kurulan bağlantının da uyumlu olması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Vatan Karakaya sözlerine şu şekilde devam etti: “Üniversitelerin asıl amacı öncül araştırmalar yapmak, nitelikli istihdamı sağlamak, yenilikleri takip ederek bu gelişmeler doğrultusunda doğru bilgiye ulaşmaktır. Günün getirdikleri ile yetinmek yeterli değildir. Biz hep bir adım ötesini düşünmek zorundayız. Bu nedenle yeni kurulacak olan Jeotermal İleri Sera Teknolojileri ve Üretim Teknikleri Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezinin çalışmalarını çok önemsiyoruz. Çünkü biz Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi olarak hep en iyiyi yakalamak adına çalışmalar yapıyoruz. Merkezimizde yapılacak olan çalışmalar ve üretilecek bilgi ile şehrimize, bölgemize, ülkemize ve dünyaya dair önemli hedeflerimiz var. Şimdi zaman bu hedefleri gerçekleştirme zamanı. Şehirle bütünleşik yapısını hiç kaybetmeyen üniversitemiz, şehrimizin de desteği ile önemli işlere imza atacak. Bu vesile ile Jeotermal İleri Sera Teknolojileri ve Üretim Teknikleri Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezinin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”

Kaynak: Editör:
Etiketler: Bölgesel, Misyondan, Ulusal, Hedeflere, Katkı,
Yorumlar
Diğer Haberler
PEKİ ŞİMDİ SORMAK LAZIM!
PEKİ ŞİMDİ SORMAK LAZIM!
Bu Düşmanlık Nedense Hep Kırşehir’e mi?
Bu Düşmanlık Nedense Hep Kırşehir’e mi?
 Solunum için zararlı yağışlar çarşambaya kadar sürecek
Solunum için zararlı yağışlar çarşambaya kadar sürecek
18 Nisan Uluslararası Anıtlar ve Sitler Günü ( International Day of Monuments and Sites)
18 Nisan Uluslararası Anıtlar ve Sitler Günü ( International Day of Monuments and Sites)
CHP Kırşehir İl Teşkilatından
CHP Kırşehir İl Teşkilatından '' ''ŞOONU NÖÖRDÜNÜZ - 128'' Pankartı
Kırşehir
Kırşehir'de Askeri Helikopter Zorunlu İniş Yaptı
Türkiye’nin de aldığı Çin aşısıyla ilgili yeni sonuçlar açıklandı: Yüzde 67…
Türkiye’nin de aldığı Çin aşısıyla ilgili yeni sonuçlar açıklandı: Yüzde 67…
Rusya-Ukrayna krizi büyüyor!
Rusya-Ukrayna krizi büyüyor!
HATUNOĞLU KÖYÜN
HATUNOĞLU KÖYÜN'DE ÇİFTÇİNİN HAYVANLARI TELEF OLDU
ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ KIRŞEHİR ŞUBESİNDEN BASIN VE KAMOYUNA
ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ KIRŞEHİR ŞUBESİNDEN BASIN VE KAMOYUNA
DOĞA BABAYLA DOĞANIN KALBİ TEZER
DOĞA BABAYLA DOĞANIN KALBİ TEZER'E ZİYARET
CHP ve İYİ Parti
CHP ve İYİ Parti'den AK Partili Meclis Başkanına Ziyaret
Gidiş o gidiş: AKP’li belediyenin Almanya’ya gönderdiği 43 kişi geri gelmemiş
Gidiş o gidiş: AKP’li belediyenin Almanya’ya gönderdiği 43 kişi geri gelmemiş
Çevreyi araştırdık. Sessizliği sorguladık. Bölge yaşayanlarıyla görüştük.
Çevreyi araştırdık. Sessizliği sorguladık. Bölge yaşayanlarıyla görüştük.
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde korkutan vaka sayısı artışı
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde korkutan vaka sayısı artışı
‘Üç dönem AKP’ye oy verdim’ diyen esnaf
‘Üç dönem AKP’ye oy verdim’ diyen esnaf
Muharrem İnce hastaneye kaldırıldı
Muharrem İnce hastaneye kaldırıldı
VALİLİKÇE ALINAN YENİ KISMİ KARARLAR
VALİLİKÇE ALINAN YENİ KISMİ KARARLAR
KIRŞEHİR TSO
KIRŞEHİR TSO'DAN KIRŞEHİR ŞEHİT AİLELERİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNE ZİYARET
KIRŞEHİR TSO’DAN ŞABAN ÇELİK
KIRŞEHİR TSO’DAN ŞABAN ÇELİK'E ZİYARET
 FAALİYET SUNUMU TOPLANTILARI’NA SİYASİ PARTİ TEMSİLCİLERİ KATILDI
FAALİYET SUNUMU TOPLANTILARI’NA SİYASİ PARTİ TEMSİLCİLERİ KATILDI
KIRŞEHİR TSO’DAN KIRŞEHİR MUHARİP GAZİLER DERNEĞİNE ZİYARET
KIRŞEHİR TSO’DAN KIRŞEHİR MUHARİP GAZİLER DERNEĞİNE ZİYARET
ANTİK DÜNYADAN GÜNÜMÜZE EKONOMİ; DEĞİŞENLER VE DEĞİŞKENLER.
ANTİK DÜNYADAN GÜNÜMÜZE EKONOMİ; DEĞİŞENLER VE DEĞİŞKENLER.
Kırşehir Valiliğince Alınan Ramazan Ayı Tedbirleri
Kırşehir Valiliğince Alınan Ramazan Ayı Tedbirleri
DEAŞ
DEAŞ'lı 7 sanık, hakim karşısına çıktı.
AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Üçüncü köprünün yüzde 51
Üçüncü köprünün yüzde 51'i satılacak
MÜFTÜLÜK CADDESİ DÜZENLEME ÇALIŞMALARI TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR
MÜFTÜLÜK CADDESİ DÜZENLEME ÇALIŞMALARI TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR
BAŞKANIMIZ EKİCİOĞLU’NUN  RAMAZAN AYI MESAJI
BAŞKANIMIZ EKİCİOĞLU’NUN RAMAZAN AYI MESAJI
Bu pencereden bakınca böyle gözüküyor. Ya sizin oradan
Bu pencereden bakınca böyle gözüküyor. Ya sizin oradan
Kırşehirli Kalp ve Damar Cerrahı Hayatını Kaybetti
Kırşehirli Kalp ve Damar Cerrahı Hayatını Kaybetti
UMUT PARTİSİ GENEL BAŞKANI BOZKURT "EKONOMİYİ MASAYA YATIRDI"
UMUT PARTİSİ GENEL BAŞKANI BOZKURT "EKONOMİYİ MASAYA YATIRDI"
 Afişlere Toplatma ve Soruşturma Kararı
Afişlere Toplatma ve Soruşturma Kararı
Kırşehir-Kayseri karayolu Kurugöl mevkiinde Kaza meydana geldi.
Kırşehir-Kayseri karayolu Kurugöl mevkiinde Kaza meydana geldi.
BAŞKAN EKİCİOĞLU’NDAN TÜRK POLİS TEŞKILATI’NIN KURULUŞ YILDÖNÜMÜ MESAJI
BAŞKAN EKİCİOĞLU’NDAN TÜRK POLİS TEŞKILATI’NIN KURULUŞ YILDÖNÜMÜ MESAJI
AGD ORTAOKULLAR KOMİSYONU FİDAN DİKİMİ ETKİNLİĞİNİ TÜM YURTTA BAŞLATTI
AGD ORTAOKULLAR KOMİSYONU FİDAN DİKİMİ ETKİNLİĞİNİ TÜM YURTTA BAŞLATTI
Kırşehir Valiliği, 2 günlük yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.
Kırşehir Valiliği, 2 günlük yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.
TSO, ESOB, ZİRAAT ODASI, BORSA, MESLEK ÖRGÜTLERİ VE KOOPERATİF’LERLE FAALİYET SUNUMU TOPLANTISI YAPILDI
TSO, ESOB, ZİRAAT ODASI, BORSA, MESLEK ÖRGÜTLERİ VE KOOPERATİF’LERLE FAALİYET SUNUMU TOPLANTISI YAPILDI
DSÖ’den “şoke edici” corona virüsü aşısı açıklaması
DSÖ’den “şoke edici” corona virüsü aşısı açıklaması
Vatan Hoca ve Ekibi Yeşil Alan Çalışmasına Devam Ediyor
Vatan Hoca ve Ekibi Yeşil Alan Çalışmasına Devam Ediyor