Haber Detayı
24 Şubat 2021 - Çarşamba 22:43
 
“Beyler millete efendilik yoktur”.
Bizler alternatif medya olarak, yerelden ulusala ulaşabilen gazetecileriz. Okuyucularımızla, takipçilerimizle, yerelden ulusala uzanan elli bin kişilik bir aileyiz. Doğrular kişiseldir. Bizler sorumluluğumuz ölçeğinde toplumsal doğruların peşindeyiz. Gücümüzü kimliklerden, kurumlardan değil. Yasalardan alıyoruz. Bunun için ne kadar öğünsek yeridir.
GÜNDEM Haberi
 “Beyler millete efendilik yoktur”.

SORMAYACAKSINIZ! KİME? NEDEN? İŞTE BU SORUNUN CEVABI MI?

Fetullah’ı öve, öve koltuk sahibi olanların, bugün Fetullah’a söve, söve koltuklarında kalma derdi…

Bizler alternatif medya olarak, yerelden ulusala ulaşabilen gazetecileriz. Okuyucularımızla, takipçilerimizle, yerelden ulusala uzanan elli bin kişilik bir aileyiz. Doğrular kişiseldir. Bizler sorumluluğumuz ölçeğinde toplumsal doğruların peşindeyiz. Gücümüzü kimliklerden, kurumlardan değil. Yasalardan alıyoruz. Bunun için ne kadar öğünsek yeridir.

Demokrasilerde ülke halkı, yönetimde söz sahibi olmak için seçimler aracılığıyla temsilcilerini seçer. Halk için demokrasi sadece seçimler değildir. Elbette bir ülkede yaşayan halkın tamamının aynı fikirde olması beklenemez. Demokratik yönetimler insanların eşitliğine dayanır. Demokrasilerde ırk, dil, din, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin herkes eşittir ve tüm insanlara aynı düzeyde eşit değer verilir. Bunun içindir ki; Demokrasilerde hiç kimse yasaların üzerinde değildir. Bunun anlamı, demokrasilerde herkes yasalara uymak zorundadır ve yasaları ihlal ettiklerinde suçlu sayılırlar. Ayrıca demokrasi yasaların herkese eşit, adil ve tutarlı bir şekilde uygulanmasını gerektirir. Bir kişi, grup veya zümreye özel yasa çıkarılamaz. Yasalar, halkın iradesini yansıtır. Hukukun egemen olduğu demokrasilerde, yasaları herkese eşit bir şekilde uygulamak için bağımsız mahkemeler bulunur. Bu güç Anayasal bir hükümdür.

Bu ülkede kendi parasıyla içki içene ayyaş. Çaldığı paralarla umreye, Haç’ça gidene dindar demiyoruz.

Öncelikli olarak şunun altını çizmek gerekir. Sizler bu şehri temsilen seçildiniz. Seçilmek için projeler ve manifestolar hazırladınız. Sizin projelerinize inanan, seçmen teveccüh etti sizlere oy verdi, Ankara’ya gönderdi.

Seçmen; “Hadi siz güzel bir maaş alın, iki yılda yüksek maaşla emekli olun! Ölünceye kadar bu ülkede hiçbir kula nasip olmayacak ikbal kazanın, bize efendilik yapın” diye oy vermedi.

Mustafa Kemal Atatürk demiştir ki; “Beyler millete efendilik yoktur”.

Her şey seçilinceye kadar! Ya sonra? Sonrası malum. Halkın oylarıyla bir çırpıda en üst derece devlet memuru olma payesi. Yeteneğine. İlkesine bakılmadan bir çırpıda 7 sülalesine yetecek kadar verilen ikbal ve imkânlar. Bu imkân ve dokunulmazlık zırhı Dünya’nın hiçbir ülkesinde halkın oylarıyla seçilmiş kişilere verilmeyen haklar, Türk milletvekillerine veriliyorsa. Bizimde onlardan isteklerimiz olacak. Elbette ki kendilerini sorgulayacağız. Benim gibi sizlerde bu milletin vergileriyle besleniyoruz. Öyleyse aradaki fark nerede başlıyor. Milletvekili ile yurttaşı ayıran özellikler nedir? Desem!

Demokrasinin tanımı gereğince de yönetimin belli gruplar veya kesimlerce değil, toplumun tüm kesimlerince denetlenmesi asıl unsurdur. Çağdaş demokrasiler de; temel gerekler arasında. Bireylerin, halkın temel demokratik hak ve özgürlükleri, yönetime katılım ve temsil ilkeleri, hukuk devleti ilkesi, hesap verme ve hesap sorma ve açıklık kuralları, yargının bağımsızlığı ilkesi, özgür ve dürüst seçimler, eşit oy, alternatif bilgi edinme, toplanma, gösteri özgürlüğü ve hakları, çoğulculuk ve benzeri ilke ve kurallar bulunur.

Seçilmişlerin soru sorulmasına alerjileri var. Neden. Sorarsınız cevap yok. Soruyu biraz ağırlaştırırsınız gözünüzü yargıyla korkutmak isterler. Sonra bin yalanın arkasına demokrasi kulpu takarlar.

İktidar Milletvekili Mustafa Kendirli aşağıda yazdıklarım birkaç soru, bu kentin sorunları. Benim gazeteciliğim bir yana bir yurttaş olarak soruyorum. Cevap ver beni utandır. Seni bu sayfalarda alkışlamayan namerttir. Halkın çıkarına size birkaç soru. Lütfen cevap verin.

 1. Kentlerin öncelikleri ve halledilmesi gereken onlarca sorunları var. Sizin için önceliğin tanımı nasıl olmalı.
 2. Hızlıdan vazgeçtik. Tren ne oldu?
 3. Kaman ilçesine çevre yolu yaptınız. Vilayetine neden yapmıyorsunuz? Devletin parası mı bitti. Yoksa layık mı görmüyorsunuz? Yola para yok. Hastane taşımaya var! Bu bir çelişki değilse nedir?
 4. Bu şehrin insanı devletle olan ilişkilerini halletmek için bu şehrin dört bir tarafına savrulurken, eski valilik binası hangi gerekçeyle yurda verildi. Şehir dışında valilik hizmet binası için yer arıyorsunuz. Siz bu şehrin milletvekili, bu şehrin insanlarından oy almadınız mı? Sizi kim seçti? Şeytan azapta gerek deyimi bu halka uygun mu? Yurt için; şehir dışında bir arsa verseniz nasıl olur. Halkı perişan etmek çok mu ahlaki? YURTKUR öğrencilerden dünyanın parasını topluyor. Yapsın kendi yurdunu. Yok, tarikata verdiyseniz bu şehre en büyük kötülüğü yapmışınızdır demektir.
 5. Hastanede doktor yok. Bu şehrin insanlar randevu alamıyor. Ankara, Kayseri şimdi birde Kırıkkale yolunu tutuyor. Hem paralarından, hem de canlarından olmaları ne kadar ahlaki?
 6. Kırşehir Kapadokya Havaalanı yolu ne oldu?
 7. Hastane taşıma işinin bu şehre nasıl katkıları var. Nasıl olacak. Bir okuyucunun size serzenişi suç mu? Toplum sizi denetleyecek ve aynı zamanda sorgulayacaktır.
 8. Hastane yapım kuralları ve şekli Dünya da uygulanabilir ve kullanım kolaylığı yönündeki ilk ilke ulaşılabilir olması değil mi? Sizi ısrarla Bağbaşı yerleşke bölgesine iten neden ne olabilir.
 9. Eski hastane yerine yapılması planlanan ve projesi çizilen, çizilen bu projenin çöpe atılmış olması sizi ilgilendirmiyor mu? Daha 8 yaşında bir hastanenin atıl bırakılması sizin sanırım umurunuzda değil. Toplumsal tepkiyi umursamıyorsanız.  Bu tepkinin üyesi olduğunuz siyasi erke vereceği zararı hiç düşündünüz mü?
 10. Hastane üzerinden yazılan yazılara gelen tepkiler ve okuyucu sayısı size bir mesaj vermiyor mu?
 11. Eski hastane yerini ne yapacaksınız. Planınız nedir? Bunları açıklamak sizin asli göreviniz. İddia odur ki; satacağız demişsiniz. Size şeffaf olacaksınız demek. Sizin saman altından su yürüttüğünüz anlamını doğurmaz ki… Hemen alınganlık göstermeyin.
 12. Hastanedeki rezaleti. Yönetişim rezilliğini ya duymadınız ya da duymazdan geldiniz. Siz bu olayların dışındaysanız, Baştabiple dans eden kim? Bu adamdan; hasta, doktor ve diğer çalışanlar şikâyetçi. Hakkında verilmiş şikâyet dilekçeleri var. Siz halen bu adamın görevde kalmasına sessizseniz. Pes dersem nasıl cevap verirsiniz bana.
 13. Bu şehirde kırsal dâhil 550 bin büyük, küçük hayvan varlığı var. Hayvancılıkla uğraşan insanlar kendi sağlıklarında olduğu gibi hayvanlarının sağlığı için Aksaray veya Kırıkkale yolunu tutuyor. Be şehrin neden veterinerlik fakültesi, yok. Neden Kervansaray kampusu bu konuda halkın hizmetine sunulmak yerine satılıkta? Bu halka düşman bir anlayış sizi hiç rahatsız etmiyor mu?

Bu ülkede 19 yıldır konuşulan hatta tartışılan konuların başında etkinlik, verimlilik, şeffaflık, yerelleşme, hesap verebilirlilik, yönetime katılma, temsil gibi kavramlar ne çok kullanılıyor. Hem de siyasilerin ağızlarında seçim yatırımı oluyor. Bu kavramların yoğun olarak tartışıldığı noktada ise yerelden genele doğru uzanıp gidiyor. Bu kavramları üzerine alınıp siyaset üretenler var mı? Böyle bir soruya benim bahçedeki karga gülmüyor. Sırtını dönüyor.

Bu sorular sadece iktidar Milletvekili Kendirliye değil ki! Ya muhalefet milletvekili Metin İlhan’da. Bu soruların altında öne sürülen onca iddialar. Ve yüzeye çıkan sorunlar. Siz ne diyorsunuz. Bu millet sizi muhalefet ilan ettiyse sorumluluğun büyük bir kısmını da. Denetim ve sorgulama kesimini de size yükledi. Siyaset ahbap çavuş ilişkisini nereye kadar kaldırır ben bilmem. Günü geldiğinin de bu millet olumsuzlukların faturasını da bir biçimde size kesecektir. Belki siz etkilenmezsiniz ama. Partiniz mutlak etkilenecektir. Bu şehrin Belediyesi halktan içme ve şebeke suyundan 5 kalem vergi topluyor da. Kireçli suyu arıtacak bir sistemi kuyular bölgesine neden kurmuyor ve halkın sağlığı yönünde bir adım atmıyor. Bırakın boş masalları. Hizmeti esas alacak projelerle çıkın bu milletin karşısına.

Sizlere;

Soru sormayacağız.. Yorum yapmayacağız. Eleştirmeyeceğiz. Hatta hesap sormayacağız. Sizde her alan güllük gülistanlık diyeceksiniz. Eleştirildiniz an. Yargının sopasına sarılacaksınız.

Bu şehrin 2 milletvekili var. Her ikisi de, sorgulanmaktan. Soru sorulmasından pek haz etmiyorlar. Niçin kendilerine sorulan sorular. Eleştiriler özel hayatlarına yönelik mi? Hayır. Kişisel unvanlarına mı evet.  Neden? Çünkü sizler bu millete hizmet etmek için aday oldunuz ve seçildiniz. Harmana girdiniz dirgenden kaçamazsınız.

Bu millet sizleri karakaşınıza karagözünüze seçmedi. Partinize inandı. Kimliğinize değer buldu. Oylarıyla zatıâlilerinizi kutsadı. Bu halkın bireyleri kendilerinin 40 yılda çalışarak ulaşamayacağı bu ülke sizlere 2 yılda emeklilik hakkı içinde ömür boyu ikbal sağladı mı? Evet. Öyleyse sende halkın hak ve menfaatleri doğrultusunda hizmet etmekle mükellefsin. O sana değil, sen ona muhtaçsın?

Kaynak: Editör:
Etiketler: , “Beyler, millete, efendilik, yoktur”.,
Yorumlar
Diğer Haberler
KIRŞEHİR TSO
KIRŞEHİR TSO'DAN KIRŞEHİR ŞEHİT AİLELERİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNE ZİYARET
KIRŞEHİR TSO’DAN ŞABAN ÇELİK
KIRŞEHİR TSO’DAN ŞABAN ÇELİK'E ZİYARET
 FAALİYET SUNUMU TOPLANTILARI’NA SİYASİ PARTİ TEMSİLCİLERİ KATILDI
FAALİYET SUNUMU TOPLANTILARI’NA SİYASİ PARTİ TEMSİLCİLERİ KATILDI
KIRŞEHİR TSO’DAN KIRŞEHİR MUHARİP GAZİLER DERNEĞİNE ZİYARET
KIRŞEHİR TSO’DAN KIRŞEHİR MUHARİP GAZİLER DERNEĞİNE ZİYARET
ANTİK DÜNYADAN GÜNÜMÜZE EKONOMİ; DEĞİŞENLER VE DEĞİŞKENLER.
ANTİK DÜNYADAN GÜNÜMÜZE EKONOMİ; DEĞİŞENLER VE DEĞİŞKENLER.
Kırşehir Valiliğince Alınan Ramazan Ayı Tedbirleri
Kırşehir Valiliğince Alınan Ramazan Ayı Tedbirleri
DEAŞ
DEAŞ'lı 7 sanık, hakim karşısına çıktı.
AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Üçüncü köprünün yüzde 51
Üçüncü köprünün yüzde 51'i satılacak
MÜFTÜLÜK CADDESİ DÜZENLEME ÇALIŞMALARI TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR
MÜFTÜLÜK CADDESİ DÜZENLEME ÇALIŞMALARI TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR
BAŞKANIMIZ EKİCİOĞLU’NUN RAMAZAN AYI MESAJI
BAŞKANIMIZ EKİCİOĞLU’NUN RAMAZAN AYI MESAJI
Bu pencereden bakınca böyle gözüküyor. Ya sizin oradan
Bu pencereden bakınca böyle gözüküyor. Ya sizin oradan
Kırşehirli Kalp ve Damar Cerrahı Hayatını Kaybetti
Kırşehirli Kalp ve Damar Cerrahı Hayatını Kaybetti
UMUT PARTİSİ GENEL BAŞKANI BOZKURT "EKONOMİYİ MASAYA YATIRDI"
UMUT PARTİSİ GENEL BAŞKANI BOZKURT "EKONOMİYİ MASAYA YATIRDI"
 Afişlere Toplatma ve Soruşturma Kararı
Afişlere Toplatma ve Soruşturma Kararı
Kırşehir-Kayseri karayolu Kurugöl mevkiinde Kaza meydana geldi.
Kırşehir-Kayseri karayolu Kurugöl mevkiinde Kaza meydana geldi.
BAŞKAN EKİCİOĞLU’NDAN TÜRK POLİS TEŞKILATI’NIN KURULUŞ YILDÖNÜMÜ MESAJI
BAŞKAN EKİCİOĞLU’NDAN TÜRK POLİS TEŞKILATI’NIN KURULUŞ YILDÖNÜMÜ MESAJI
AGD ORTAOKULLAR KOMİSYONU FİDAN DİKİMİ ETKİNLİĞİNİ TÜM YURTTA BAŞLATTI
AGD ORTAOKULLAR KOMİSYONU FİDAN DİKİMİ ETKİNLİĞİNİ TÜM YURTTA BAŞLATTI
Kırşehir Valiliği, 2 günlük yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.
Kırşehir Valiliği, 2 günlük yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.
TSO, ESOB, ZİRAAT ODASI, BORSA, MESLEK ÖRGÜTLERİ VE KOOPERATİF’LERLE FAALİYET SUNUMU TOPLANTISI YAPILDI
TSO, ESOB, ZİRAAT ODASI, BORSA, MESLEK ÖRGÜTLERİ VE KOOPERATİF’LERLE FAALİYET SUNUMU TOPLANTISI YAPILDI
DSÖ’den “şoke edici” corona virüsü aşısı açıklaması
DSÖ’den “şoke edici” corona virüsü aşısı açıklaması
Vatan Hoca ve Ekibi Yeşil Alan Çalışmasına Devam Ediyor
Vatan Hoca ve Ekibi Yeşil Alan Çalışmasına Devam Ediyor
Prof.Dr.Elif Haykır Para Politikası Kurul Üyesi Oldu
Prof.Dr.Elif Haykır Para Politikası Kurul Üyesi Oldu
Güncel corona virüsü verileri açıklandı! İşte 8 Nisan tablosu
Güncel corona virüsü verileri açıklandı! İşte 8 Nisan tablosu
Kırşehir Belediyesi
Kırşehir Belediyesi'nin 462 Milyonluk Borcu 311 Milyon TL'ye İndi
FAALİYET SUNUM TOPLANTILARI DEVAM EDİYOR
FAALİYET SUNUM TOPLANTILARI DEVAM EDİYOR
Kırşehir’ de 33 yaşındaki genç adam kendini asarak yaşamına son verdi.
Kırşehir’ de 33 yaşındaki genç adam kendini asarak yaşamına son verdi.
TAM KAPANMA İDDALARI GÜÇLENİYOR
TAM KAPANMA İDDALARI GÜÇLENİYOR
Kırşehir, Yozgat, Kayseri, Nevşehir ve Sivas’ta kar yağışı bekleniyor.
Kırşehir, Yozgat, Kayseri, Nevşehir ve Sivas’ta kar yağışı bekleniyor.
DENİZ AŞIRI GELEN BİR AFET: PANDEMİ
DENİZ AŞIRI GELEN BİR AFET: PANDEMİ
Bozkırın tarlaları alternatif ürün
Bozkırın tarlaları alternatif ürün 'çörekotu' ile bereketleniyor
377 kişi ve kuruluşun mal varlığı donduruldu
377 kişi ve kuruluşun mal varlığı donduruldu
Şehir hastanesi müteahhitlerine gizli ödeme
Şehir hastanesi müteahhitlerine gizli ödeme
Ramazan pidesinde fiyatlar belli oldu
Ramazan pidesinde fiyatlar belli oldu
Bu nasıl canilik: 70’e yakın köpek ölüsü bulundu
Bu nasıl canilik: 70’e yakın köpek ölüsü bulundu
"Bir hayalimiz daha gerçek oldu.
"Bir hayalimiz daha gerçek oldu.
Güncel corona virüsü verileri açıklandı! İşte 7 Nisan tablosu
Güncel corona virüsü verileri açıklandı! İşte 7 Nisan tablosu
EYT
EYT'LİLERİN UMUT PARTİSİ GENEL BAŞKANI BOZKURT "104 EMEKLİ AMİRAL AMACINA ULAŞTI
''KÖYLÜ ZATEN ZOR DURUMDA''
BASIN TEMSİLİCLERİ İLE FAALİYET SUNUMU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
BASIN TEMSİLİCLERİ İLE FAALİYET SUNUMU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında Anlatıldı
İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında Anlatıldı
KIRŞEHİR’DE KULLANILMIŞ GİYSİ VE AYAKKABI ATIK KUMBARASI UYGULAMASI
KIRŞEHİR’DE KULLANILMIŞ GİYSİ VE AYAKKABI ATIK KUMBARASI UYGULAMASI
KIRŞEHİR TSO HAFTALIK OLAĞAN YÖNETİM KURULU TOPLANTISI YAPILDI
KIRŞEHİR TSO HAFTALIK OLAĞAN YÖNETİM KURULU TOPLANTISI YAPILDI
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan yüz yüze eğitim açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan yüz yüze eğitim açıklaması