Haber Detayı
30 Nisan 2020 - Perşembe 00:10
 
AYDEP Koordinatörlüğü Tarafından Uzaktan Eğitimde Yapılan Çalışmalar Rapor Haline Getirildi
GÜNDEM Haberi
AYDEP Koordinatörlüğü Tarafından Uzaktan Eğitimde Yapılan Çalışmalar Rapor Haline Getirildi

 

Koronavirüs Salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle yapılan uzaktan eğitimlerin ve birden çok uzaktan uygulamanın başarılı bir şekilde sürdürülmesini sağlayan üniversitemiz, hazırladığı raporla sürecin öncesi ve sonrasına dair ayrıntılı bilgiler verdi. Ahi Yeterliğe Dayalı Eğitim Projesi (AYDEP) Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan “Kriz Döneminde Farklı Bir Yönetim Yaklaşımı Raporu” ile salgın öncesi süreçte alınan önlemler ve bu önlemlerin sağladığı faydalar açıklandı. Eğitimde Kalite Güvence Sistemi ile ilgili çalışmalarını uzun süredir başarı ile devam ettiren üniversitemiz, bu süreçte yaptığı uygulamalarla ve geliştirdiği yöntemlerle eğitimde model olmaya devam ediyor.

Tüm dünyada etkili olan COVID-19 Salgınıyla mücadele kapsamında birçok başarılı uygulamaya imza atan üniversitemiz, içinde bulunduğumuz bu süreçte hem akademik hem de idari faaliyetlerin aksamadan devam etmesini sağladı. Eğitimde Kalite Güvence Sistemini devreye sokan üniversitemiz, uygulamalardaki eksikleri de hızla tespit ederek düzenlemeler yapmaya başladı.

Üniversitemiz Etkili Kriz Yönetimini Başarıyla Sürdürüyor

Etkili bir kriz yönetiminin nasıl yapılması gerektiğine dair önemli bilgilerin yer aldığı raporda Kriz Öncesi Hazırlıklar, Kriz Anındaki Uygulamalar, Krizden Çıkış ve Normal Sürece Geçiş aşamaları anlatıldı. Kriz dönemlerinin kişisel ve kurumsal açıdan tam bir dayanıklılık testi niteliğinde olduğunun belirtildiği raporda bireylerin ve kurumların krize ne ölçüde hazırlıklı olduğu, krizi yönetme becerisi, esnek karar alma ve kaynakları etkili kullanma gibi birçok unsurun devreye girdiği ifade edildi. Zor zamanlarda ve kriz dönemlerinde organizasyon becerisine oldukça ihtiyaç duyulduğu, beklenmedik anlarda karşılaşılan güçlüklerin üstesinden gelebilmek için kriz yönetiminin devreye girdiğinin anlatıldığı raporda kriz dönemlerinin yönetiminde etkili olan bir diğer hususun ise yöneticilerin krizi yönetme konusundaki öngörüleri ve kriz sürecindeki isabetli kararları olduğu yer alıyor.

Rektör Karakaya: “Üniversitemiz Güçlü Altyapısı Sayesinde Kriz Döneminde Hizmetlerine Devam Ediyor”

Yönetimlerin görev alanlarına ilişkin kapsamlı değerlendirmeleri ve olası gelişmelere yönelik perspektife sahip olmalarına bağlı olarak yürütülen Kriz Öncesi Hazırlık sürecine dair bilgi veren Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, üniversitemizin kriz öncesi dönemde önemli çalışmalar yürüterek kriz döneminde kullanılan güçlü bir altyapı oluşturduğunu söyledi. “Yenilikçi Üniversite” sloganı ile yoluna devam eden üniversitemizin öncelikle bilişim altyapısını güçlendirmek amacıyla e-kampüs projesini tamamladıklarını anlatan Rektör Karakaya, bu proje kapsamında üniversitemizin bilişim altyapısını güçlü bir donanıma kavuşturarak kriz döneminde elektronik ortamda yürütülen hizmetlerin aksamadan devam etmesini sağladıklarını kaydetti.

Rektör Karakaya: “Üniversitemiz Öngörüleri Sayesinde Çalışmalarını Hızla Devreye Soktu”

Kriz sırasında dinamik bir süreç yaşayan üniversitemizinkrizin yaratacağı etkileri öngörerek değerlendirmeler yaptıklarını anlatan Prof. Dr. Vatan Karakaya, bu değerlendirmeler ışığında uzaktan eğitim konusunun gündeme geleceği öngörüsünde bulunduklarını söyledi. Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi çalışmalarının hızla gözden geçirildiğini ve kriz sürecinde eğitimin kesintiye uğramadan yürütülmesi içinsürekli görüşmelerin yapıldığını ifade eden Rektör Karakaya sözlerine şu şekilde devam etti: “COVID-19 Salgınının ülkemizde görülmesinin ardından hızla tedbirlerimizi aldık ve bu konuda sık sık öğretim elemanlarımızı ve öğrencilerimizi bilgilendirici duyurular ve açıklamalar yaptık. Dünyada ve Türkiye’de yaşanmakta olan COVID-19 Salgını nedeniyle örgün eğitime ara verilmesiyle okula devam edemeyen öğrencilerimizin eğitim ihtiyacını gidermeye yönelik çeşitli uygulamaları hızla hayata geçirdik. YÖK tarafından alınan karar neticesinde üniversitemizde 30 Mart 2020 tarihinden itibaren uzaktan eğitim-öğretime geçildi ve öğrencilerimize yönelik uygulamalar başlatıldı.”

Eğitimde Kalite Güvence Sistemi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitimde Kalite Güvence Sistemi kapsamında geliştirdiği AYDEP Öğrenme Yönetim Sistemi sayesinde salgından en az etkilenen kurumlardan birisi oldu. 30 Mart 2020 tarihinden itibaren uzaktan eğitime başlayan üniversitemizde bütün dersler senkron (canlı) eğitimler şeklinde yürütülüyor. Bu sistem üzerinden öğrenci sınıf listeleri oluşturulurken yoklama alınabiliyor, ödev verilebiliyor ve aynı zamanda yapılan ödevler değerlendirilebiliyor.

Rektör Karakaya: “Hızlı ve Profesyonel Bir Anlayışla Hazırlıklarımızı Hayata Geçirdik”

Üniversitemizin COVID-19 Salgını döneminde krizi yönetme konusunda hızlı ve profesyonel bir anlayışla gerekli hazırlıklarını yaparak krizin ortaya çıktığı ilk günden itibaren sürecin yönetiminde profesyonel oluşumlardan yararlanma kararı verdiklerini ifade eden Prof. Dr. Vatan Karakaya, bu kapsamda yapılan çalışmaları şu şekilde özetledi: “İlk olarak Üniversitemiz Senatosu tarafından alınan kararla Üniversite AYDEP Koordinatörlüğünü kurarak AYDEP’in pilot uygulama sonuçlarını değerlendirdik. Bu sonuçlar doğrultusunda bu sistemin tüm birimlerde kullanılması kararını aldık.Uzaktan eğitime geçilmesi ile birlikte AYDEP Teknik Destek Ofisi ve Birim AYDEP Koordinatörlüklerini kurarak Bölüm AYDEP Sorumlularını belirledik.”

Rektör Karakaya: “Yaptığımız Araştırmalar Sonucunda Eksikleri Hızla Tamamlıyoruz”

Uzaktan Eğitim Katılım Durum Araştırması, Öğrenci Araştırması ve Öğretim Elemanı Araştırması sonuçlarının da yer aldığı raporda birçok parametre sonuçlandırıldı. Yapılan araştırmalar sonucunda sisteme ve uygulamaya dair eksiklerin de hızla tespit edildiğini anlatan Rektör Karakaya, canlı ders sürelerinin uzatılması, öğrencilerin internet erişiminde yaşadıkları aksaklıklar, canlı derslere ayrılan sürelerin uzatılması ve öğrencilerin derslere katılımının daha da artırılmasına yönelik çalışmaların da hızla gündeme alındığını kaydetti.

Ahi Dayanışması Kampanyası İle Çok Sayıda Öğrencimizin İhtiyacı Karşılandı

Üniversitemizin kriz döneminde öğrencilerinin zarar görmemesi konusunda hassas davrandığını ifade eden Prof. Dr. Vatan Karakaya, bu süreçteki çalışmaların öğrencilerle sürekli irtibat halinde yürütüldüğünü söyledi. Öğrencilerden gelen taleplerin büyük ölçüde değerlendirilerek gerekli düzenlemelerin yapıldığını anlatan Rektör Karakaya, öğrenciler üzerinde yapılan araştırma sonucunda öğrencilerin yaklaşık yüzde 28’inin derslere katılabilmek için internet bağlantılarının olmadığını açıkladı. Bu durumun üniversitemiz açısından çözülmesi gereken bir sorun olarak görüldüğünü ve öğretim elemanlarımızın gönüllü girişimiyle öğrencilerimize yönelik “Ahi Dayanışması” adıyla bir kampanya başlattıklarını kaydeden Rektör Karakaya sözlerine şu şekilde devam etti: “Medeniyetimizin ve bu medeniyete ruh veren milletimizin kadim bir özelliği olan dayanışma ruhu kriz döneminde bir kez daha canlanmış, öğrencilerimizin eğitimden mahrum kalmaması için çok değerli bir karşılık bulmuştur. Oluşturulan bir form üzerinden yürütülen bu kampanyada her birim/bölüm ihtiyacı olan kendi öğrencilerini tespit etti. Daha sonra isteyen öğretim elamanı gönüllülük esasına göre ihtiyacı olan öğrenciye internet yüklemesi yaptı. Bir kısım öğrencilerimizin de faturaları ödendi. Ahi Dayanışması kampanyamızdan yüzlerce öğrencimiz yararlandı. Öğrenci odaklı misyonumuzla her daim öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.”

Rektör Karakaya: “Bütüncül Bir Yaklaşımla Etkili Çözümler Üretiyoruz”

Raporda kriz sonrası çalışmalara da yer verdiklerini belirten Prof. Dr. Vatan Karakaya, üniversitemizin kriz süreci öncesi, sırası ve sonrasını birlikte ele alarak bütüncül bir yaklaşım sergilediğini anlattı. Krize olabildiğince hazırlıklı olan üniversitemizin kriz sırasında hızlı ve etkili çözümler üreterek sürecin en az hasarla atlatılmasını temel bir amaç olarak belirlediğini ifade eden Rektör Karakaya sözlerine şu şekilde devam etti: “Kriz sırasında yapılanların dışında kriz sonrasının da değerlendirildiği üniversitemizde kriz sonrasında neler yapılabileceğine dair adımlar şimdiden atılmaya başlandı. Bu amaçla kullanılmakta olan AYDEP Öğrenme Yönetim Sisteminin geliştirilmesi, daha etkili ve kullanışlı hale getirilmesine yönelik çalışmalar başlatıldı. Bir taraftan mevcut sistemin küçük revizyonlarlakullanışlılığı sağlanırken diğer taraftan bu sistemi güçlü kılacak proje çalışması hazırlandı. AYDEP Öğrenme Yönetim Sistemini geliştirmeye yönelik ‘Mevzuat Düzenlemesi’, ‘Kalite Güvencesi Olarak AYDEP’inModüllerinin Aktif Edilmesi’ ve ‘AYDEP Sisteminin Diğer Kuruluşlara Tanıtımı’ çalışmaları başlatıldı.”

COVID-19 Salgını nedeniyle yüz yüze yapılamayan eğitimin aksamadan devam etmesini sağlayacak entegreeğitim modüllerinin geliştirilmesi konusunda proje çalışmalarına başladı. Proje kapsamında iki farklı modülün geliştirilmesi amaçlanıyor. Geliştirilecek Uzaktan Canlı Eğitim Modülü ve Çevrimiçi Güvenli Sınav Modülü, üniversitemiz tarafından özgün olarak geliştirilen ve kullanılmakta olan Ahi Yeterliğe Dayalı Eğitim Projesine (AYDEP) entegre edilecek. Bu öğrenme yönetim sistemi salgın, doğal afet, ekonomik kriz vb. insan hareketliliğinin ve yüz yüze eğitim imkânlarınınkısıtlandığı durumlarda eğitimin aksamadan sürdürülmesine imkân sağlayacak. Modüller aynı zamanda eğitim amaçlı olarak tüm kurumlar tarafından da kullanılabilecek.

Kaynak: Editör:
Etiketler: AYDEP, Koordinatörlüğü, Tarafından, Uzaktan, Eğitimde, Yapılan, Çalışmalar, Rapor, Haline, Getirildi,
Yorumlar
Diğer Haberler
Kanadalı şirket Türkiye’den 1 milyar dolar tazminat istedi
Kanadalı şirket Türkiye’den 1 milyar dolar tazminat istedi
Pandemi Toplantısı Yapıldı
Pandemi Toplantısı Yapıldı
İl Genel Meclis Başkanımız Çelik’ten Ramazan Ayı Mesajı
İl Genel Meclis Başkanımız Çelik’ten Ramazan Ayı Mesajı
KIRŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN 23 NİSAN ETKİNLİĞİ
KIRŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN 23 NİSAN ETKİNLİĞİ
Yerköy Belediye Başkanından İddialara Yalanlama
Yerköy Belediye Başkanından İddialara Yalanlama
128 milyar dolarlık rezerv kaybını önce reddeden hükümet cephesinden son dönemde kaybı itiraf eden açıklamalar geliyor.
128 milyar dolarlık rezerv kaybını önce reddeden hükümet cephesinden son dönemde kaybı itiraf eden açıklamalar geliyor.
 il il haftalık vaka sayısını açıkladı! İstanbul’da korkutan artış
il il haftalık vaka sayısını açıkladı! İstanbul’da korkutan artış
128 Milyar Dolar Nerede?’ afişine rekor ceza
128 Milyar Dolar Nerede?’ afişine rekor ceza
Seher Başkan, hayvanları telef olan çiftçiye gitti
Seher Başkan, hayvanları telef olan çiftçiye gitti
 Bilim, Sanat, Ahlak Işığında Ahi Evran, Ahilik ve Tıp Konferansı Yapılacak
Bilim, Sanat, Ahlak Işığında Ahi Evran, Ahilik ve Tıp Konferansı Yapılacak
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI BAŞKANLARI ŞEHRİN SORUNLARINI DİLE GETİRDİ
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI BAŞKANLARI ŞEHRİN SORUNLARINI DİLE GETİRDİ
PEKİ ŞİMDİ SORMAK LAZIM!
PEKİ ŞİMDİ SORMAK LAZIM!
Bu Düşmanlık Nedense Hep Kırşehir’e mi?
Bu Düşmanlık Nedense Hep Kırşehir’e mi?
 Solunum için zararlı yağışlar çarşambaya kadar sürecek
Solunum için zararlı yağışlar çarşambaya kadar sürecek
18 Nisan Uluslararası Anıtlar ve Sitler Günü ( International Day of Monuments and Sites)
18 Nisan Uluslararası Anıtlar ve Sitler Günü ( International Day of Monuments and Sites)
CHP Kırşehir İl Teşkilatından
CHP Kırşehir İl Teşkilatından '' ''ŞOONU NÖÖRDÜNÜZ - 128'' Pankartı
Kırşehir
Kırşehir'de Askeri Helikopter Zorunlu İniş Yaptı
Türkiye’nin de aldığı Çin aşısıyla ilgili yeni sonuçlar açıklandı: Yüzde 67…
Türkiye’nin de aldığı Çin aşısıyla ilgili yeni sonuçlar açıklandı: Yüzde 67…
Rusya-Ukrayna krizi büyüyor!
Rusya-Ukrayna krizi büyüyor!
HATUNOĞLU KÖYÜN
HATUNOĞLU KÖYÜN'DE ÇİFTÇİNİN HAYVANLARI TELEF OLDU
ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ KIRŞEHİR ŞUBESİNDEN BASIN VE KAMOYUNA
ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ KIRŞEHİR ŞUBESİNDEN BASIN VE KAMOYUNA
DOĞA BABAYLA DOĞANIN KALBİ TEZER
DOĞA BABAYLA DOĞANIN KALBİ TEZER'E ZİYARET
CHP ve İYİ Parti
CHP ve İYİ Parti'den AK Partili Meclis Başkanına Ziyaret
Gidiş o gidiş: AKP’li belediyenin Almanya’ya gönderdiği 43 kişi geri gelmemiş
Gidiş o gidiş: AKP’li belediyenin Almanya’ya gönderdiği 43 kişi geri gelmemiş
Çevreyi araştırdık. Sessizliği sorguladık. Bölge yaşayanlarıyla görüştük.
Çevreyi araştırdık. Sessizliği sorguladık. Bölge yaşayanlarıyla görüştük.
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde korkutan vaka sayısı artışı
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde korkutan vaka sayısı artışı
‘Üç dönem AKP’ye oy verdim’ diyen esnaf
‘Üç dönem AKP’ye oy verdim’ diyen esnaf
Muharrem İnce hastaneye kaldırıldı
Muharrem İnce hastaneye kaldırıldı
VALİLİKÇE ALINAN YENİ KISMİ KARARLAR
VALİLİKÇE ALINAN YENİ KISMİ KARARLAR
KIRŞEHİR TSO
KIRŞEHİR TSO'DAN KIRŞEHİR ŞEHİT AİLELERİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNE ZİYARET
KIRŞEHİR TSO’DAN ŞABAN ÇELİK
KIRŞEHİR TSO’DAN ŞABAN ÇELİK'E ZİYARET
 FAALİYET SUNUMU TOPLANTILARI’NA SİYASİ PARTİ TEMSİLCİLERİ KATILDI
FAALİYET SUNUMU TOPLANTILARI’NA SİYASİ PARTİ TEMSİLCİLERİ KATILDI
KIRŞEHİR TSO’DAN KIRŞEHİR MUHARİP GAZİLER DERNEĞİNE ZİYARET
KIRŞEHİR TSO’DAN KIRŞEHİR MUHARİP GAZİLER DERNEĞİNE ZİYARET
ANTİK DÜNYADAN GÜNÜMÜZE EKONOMİ; DEĞİŞENLER VE DEĞİŞKENLER.
ANTİK DÜNYADAN GÜNÜMÜZE EKONOMİ; DEĞİŞENLER VE DEĞİŞKENLER.
Kırşehir Valiliğince Alınan Ramazan Ayı Tedbirleri
Kırşehir Valiliğince Alınan Ramazan Ayı Tedbirleri
DEAŞ
DEAŞ'lı 7 sanık, hakim karşısına çıktı.
AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Üçüncü köprünün yüzde 51
Üçüncü köprünün yüzde 51'i satılacak
MÜFTÜLÜK CADDESİ DÜZENLEME ÇALIŞMALARI TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR
MÜFTÜLÜK CADDESİ DÜZENLEME ÇALIŞMALARI TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR
BAŞKANIMIZ EKİCİOĞLU’NUN  RAMAZAN AYI MESAJI
BAŞKANIMIZ EKİCİOĞLU’NUN RAMAZAN AYI MESAJI
Bu pencereden bakınca böyle gözüküyor. Ya sizin oradan
Bu pencereden bakınca böyle gözüküyor. Ya sizin oradan