Haber Detayı
30 Nisan 2020 - Perşembe 00:10
 
AYDEP Koordinatörlüğü Tarafından Uzaktan Eğitimde Yapılan Çalışmalar Rapor Haline Getirildi
GÜNDEM Haberi
AYDEP Koordinatörlüğü Tarafından Uzaktan Eğitimde Yapılan Çalışmalar Rapor Haline Getirildi

 

Koronavirüs Salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle yapılan uzaktan eğitimlerin ve birden çok uzaktan uygulamanın başarılı bir şekilde sürdürülmesini sağlayan üniversitemiz, hazırladığı raporla sürecin öncesi ve sonrasına dair ayrıntılı bilgiler verdi. Ahi Yeterliğe Dayalı Eğitim Projesi (AYDEP) Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan “Kriz Döneminde Farklı Bir Yönetim Yaklaşımı Raporu” ile salgın öncesi süreçte alınan önlemler ve bu önlemlerin sağladığı faydalar açıklandı. Eğitimde Kalite Güvence Sistemi ile ilgili çalışmalarını uzun süredir başarı ile devam ettiren üniversitemiz, bu süreçte yaptığı uygulamalarla ve geliştirdiği yöntemlerle eğitimde model olmaya devam ediyor.

Tüm dünyada etkili olan COVID-19 Salgınıyla mücadele kapsamında birçok başarılı uygulamaya imza atan üniversitemiz, içinde bulunduğumuz bu süreçte hem akademik hem de idari faaliyetlerin aksamadan devam etmesini sağladı. Eğitimde Kalite Güvence Sistemini devreye sokan üniversitemiz, uygulamalardaki eksikleri de hızla tespit ederek düzenlemeler yapmaya başladı.

Üniversitemiz Etkili Kriz Yönetimini Başarıyla Sürdürüyor

Etkili bir kriz yönetiminin nasıl yapılması gerektiğine dair önemli bilgilerin yer aldığı raporda Kriz Öncesi Hazırlıklar, Kriz Anındaki Uygulamalar, Krizden Çıkış ve Normal Sürece Geçiş aşamaları anlatıldı. Kriz dönemlerinin kişisel ve kurumsal açıdan tam bir dayanıklılık testi niteliğinde olduğunun belirtildiği raporda bireylerin ve kurumların krize ne ölçüde hazırlıklı olduğu, krizi yönetme becerisi, esnek karar alma ve kaynakları etkili kullanma gibi birçok unsurun devreye girdiği ifade edildi. Zor zamanlarda ve kriz dönemlerinde organizasyon becerisine oldukça ihtiyaç duyulduğu, beklenmedik anlarda karşılaşılan güçlüklerin üstesinden gelebilmek için kriz yönetiminin devreye girdiğinin anlatıldığı raporda kriz dönemlerinin yönetiminde etkili olan bir diğer hususun ise yöneticilerin krizi yönetme konusundaki öngörüleri ve kriz sürecindeki isabetli kararları olduğu yer alıyor.

Rektör Karakaya: “Üniversitemiz Güçlü Altyapısı Sayesinde Kriz Döneminde Hizmetlerine Devam Ediyor”

Yönetimlerin görev alanlarına ilişkin kapsamlı değerlendirmeleri ve olası gelişmelere yönelik perspektife sahip olmalarına bağlı olarak yürütülen Kriz Öncesi Hazırlık sürecine dair bilgi veren Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, üniversitemizin kriz öncesi dönemde önemli çalışmalar yürüterek kriz döneminde kullanılan güçlü bir altyapı oluşturduğunu söyledi. “Yenilikçi Üniversite” sloganı ile yoluna devam eden üniversitemizin öncelikle bilişim altyapısını güçlendirmek amacıyla e-kampüs projesini tamamladıklarını anlatan Rektör Karakaya, bu proje kapsamında üniversitemizin bilişim altyapısını güçlü bir donanıma kavuşturarak kriz döneminde elektronik ortamda yürütülen hizmetlerin aksamadan devam etmesini sağladıklarını kaydetti.

Rektör Karakaya: “Üniversitemiz Öngörüleri Sayesinde Çalışmalarını Hızla Devreye Soktu”

Kriz sırasında dinamik bir süreç yaşayan üniversitemizinkrizin yaratacağı etkileri öngörerek değerlendirmeler yaptıklarını anlatan Prof. Dr. Vatan Karakaya, bu değerlendirmeler ışığında uzaktan eğitim konusunun gündeme geleceği öngörüsünde bulunduklarını söyledi. Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi çalışmalarının hızla gözden geçirildiğini ve kriz sürecinde eğitimin kesintiye uğramadan yürütülmesi içinsürekli görüşmelerin yapıldığını ifade eden Rektör Karakaya sözlerine şu şekilde devam etti: “COVID-19 Salgınının ülkemizde görülmesinin ardından hızla tedbirlerimizi aldık ve bu konuda sık sık öğretim elemanlarımızı ve öğrencilerimizi bilgilendirici duyurular ve açıklamalar yaptık. Dünyada ve Türkiye’de yaşanmakta olan COVID-19 Salgını nedeniyle örgün eğitime ara verilmesiyle okula devam edemeyen öğrencilerimizin eğitim ihtiyacını gidermeye yönelik çeşitli uygulamaları hızla hayata geçirdik. YÖK tarafından alınan karar neticesinde üniversitemizde 30 Mart 2020 tarihinden itibaren uzaktan eğitim-öğretime geçildi ve öğrencilerimize yönelik uygulamalar başlatıldı.”

Eğitimde Kalite Güvence Sistemi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitimde Kalite Güvence Sistemi kapsamında geliştirdiği AYDEP Öğrenme Yönetim Sistemi sayesinde salgından en az etkilenen kurumlardan birisi oldu. 30 Mart 2020 tarihinden itibaren uzaktan eğitime başlayan üniversitemizde bütün dersler senkron (canlı) eğitimler şeklinde yürütülüyor. Bu sistem üzerinden öğrenci sınıf listeleri oluşturulurken yoklama alınabiliyor, ödev verilebiliyor ve aynı zamanda yapılan ödevler değerlendirilebiliyor.

Rektör Karakaya: “Hızlı ve Profesyonel Bir Anlayışla Hazırlıklarımızı Hayata Geçirdik”

Üniversitemizin COVID-19 Salgını döneminde krizi yönetme konusunda hızlı ve profesyonel bir anlayışla gerekli hazırlıklarını yaparak krizin ortaya çıktığı ilk günden itibaren sürecin yönetiminde profesyonel oluşumlardan yararlanma kararı verdiklerini ifade eden Prof. Dr. Vatan Karakaya, bu kapsamda yapılan çalışmaları şu şekilde özetledi: “İlk olarak Üniversitemiz Senatosu tarafından alınan kararla Üniversite AYDEP Koordinatörlüğünü kurarak AYDEP’in pilot uygulama sonuçlarını değerlendirdik. Bu sonuçlar doğrultusunda bu sistemin tüm birimlerde kullanılması kararını aldık.Uzaktan eğitime geçilmesi ile birlikte AYDEP Teknik Destek Ofisi ve Birim AYDEP Koordinatörlüklerini kurarak Bölüm AYDEP Sorumlularını belirledik.”

Rektör Karakaya: “Yaptığımız Araştırmalar Sonucunda Eksikleri Hızla Tamamlıyoruz”

Uzaktan Eğitim Katılım Durum Araştırması, Öğrenci Araştırması ve Öğretim Elemanı Araştırması sonuçlarının da yer aldığı raporda birçok parametre sonuçlandırıldı. Yapılan araştırmalar sonucunda sisteme ve uygulamaya dair eksiklerin de hızla tespit edildiğini anlatan Rektör Karakaya, canlı ders sürelerinin uzatılması, öğrencilerin internet erişiminde yaşadıkları aksaklıklar, canlı derslere ayrılan sürelerin uzatılması ve öğrencilerin derslere katılımının daha da artırılmasına yönelik çalışmaların da hızla gündeme alındığını kaydetti.

Ahi Dayanışması Kampanyası İle Çok Sayıda Öğrencimizin İhtiyacı Karşılandı

Üniversitemizin kriz döneminde öğrencilerinin zarar görmemesi konusunda hassas davrandığını ifade eden Prof. Dr. Vatan Karakaya, bu süreçteki çalışmaların öğrencilerle sürekli irtibat halinde yürütüldüğünü söyledi. Öğrencilerden gelen taleplerin büyük ölçüde değerlendirilerek gerekli düzenlemelerin yapıldığını anlatan Rektör Karakaya, öğrenciler üzerinde yapılan araştırma sonucunda öğrencilerin yaklaşık yüzde 28’inin derslere katılabilmek için internet bağlantılarının olmadığını açıkladı. Bu durumun üniversitemiz açısından çözülmesi gereken bir sorun olarak görüldüğünü ve öğretim elemanlarımızın gönüllü girişimiyle öğrencilerimize yönelik “Ahi Dayanışması” adıyla bir kampanya başlattıklarını kaydeden Rektör Karakaya sözlerine şu şekilde devam etti: “Medeniyetimizin ve bu medeniyete ruh veren milletimizin kadim bir özelliği olan dayanışma ruhu kriz döneminde bir kez daha canlanmış, öğrencilerimizin eğitimden mahrum kalmaması için çok değerli bir karşılık bulmuştur. Oluşturulan bir form üzerinden yürütülen bu kampanyada her birim/bölüm ihtiyacı olan kendi öğrencilerini tespit etti. Daha sonra isteyen öğretim elamanı gönüllülük esasına göre ihtiyacı olan öğrenciye internet yüklemesi yaptı. Bir kısım öğrencilerimizin de faturaları ödendi. Ahi Dayanışması kampanyamızdan yüzlerce öğrencimiz yararlandı. Öğrenci odaklı misyonumuzla her daim öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.”

Rektör Karakaya: “Bütüncül Bir Yaklaşımla Etkili Çözümler Üretiyoruz”

Raporda kriz sonrası çalışmalara da yer verdiklerini belirten Prof. Dr. Vatan Karakaya, üniversitemizin kriz süreci öncesi, sırası ve sonrasını birlikte ele alarak bütüncül bir yaklaşım sergilediğini anlattı. Krize olabildiğince hazırlıklı olan üniversitemizin kriz sırasında hızlı ve etkili çözümler üreterek sürecin en az hasarla atlatılmasını temel bir amaç olarak belirlediğini ifade eden Rektör Karakaya sözlerine şu şekilde devam etti: “Kriz sırasında yapılanların dışında kriz sonrasının da değerlendirildiği üniversitemizde kriz sonrasında neler yapılabileceğine dair adımlar şimdiden atılmaya başlandı. Bu amaçla kullanılmakta olan AYDEP Öğrenme Yönetim Sisteminin geliştirilmesi, daha etkili ve kullanışlı hale getirilmesine yönelik çalışmalar başlatıldı. Bir taraftan mevcut sistemin küçük revizyonlarlakullanışlılığı sağlanırken diğer taraftan bu sistemi güçlü kılacak proje çalışması hazırlandı. AYDEP Öğrenme Yönetim Sistemini geliştirmeye yönelik ‘Mevzuat Düzenlemesi’, ‘Kalite Güvencesi Olarak AYDEP’inModüllerinin Aktif Edilmesi’ ve ‘AYDEP Sisteminin Diğer Kuruluşlara Tanıtımı’ çalışmaları başlatıldı.”

COVID-19 Salgını nedeniyle yüz yüze yapılamayan eğitimin aksamadan devam etmesini sağlayacak entegreeğitim modüllerinin geliştirilmesi konusunda proje çalışmalarına başladı. Proje kapsamında iki farklı modülün geliştirilmesi amaçlanıyor. Geliştirilecek Uzaktan Canlı Eğitim Modülü ve Çevrimiçi Güvenli Sınav Modülü, üniversitemiz tarafından özgün olarak geliştirilen ve kullanılmakta olan Ahi Yeterliğe Dayalı Eğitim Projesine (AYDEP) entegre edilecek. Bu öğrenme yönetim sistemi salgın, doğal afet, ekonomik kriz vb. insan hareketliliğinin ve yüz yüze eğitim imkânlarınınkısıtlandığı durumlarda eğitimin aksamadan sürdürülmesine imkân sağlayacak. Modüller aynı zamanda eğitim amaçlı olarak tüm kurumlar tarafından da kullanılabilecek.

Kaynak: Editör:
Etiketler: AYDEP, Koordinatörlüğü, Tarafından, Uzaktan, Eğitimde, Yapılan, Çalışmalar, Rapor, Haline, Getirildi,
Yorumlar
Diğer Haberler
"SEVGİMİ ŞİİRLERLE İFADE EDİYORUM"
"SEVGİMİ ŞİİRLERLE İFADE EDİYORUM"
SEYFE GÖLÜ YOK OLMASIN..
SEYFE GÖLÜ YOK OLMASIN..
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN MUAF OLACAKLAR
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN MUAF OLACAKLAR
Kırşehir Ticaret Borsası hayvan pazarının Çarşamba açılacağını duyurdu.
Kırşehir Ticaret Borsası hayvan pazarının Çarşamba açılacağını duyurdu.
Halk Tv
Halk Tv'de Kırşehir rüzgarı esecek...
GEREKLİ DÜZENLEMELERİ YAPMAK TBMM’ye DÜŞMEKTEDİR
GEREKLİ DÜZENLEMELERİ YAPMAK TBMM’ye DÜŞMEKTEDİR
Din İşleri Yüksek Kurulu’ndan Cuma namazına ilişkin açıklama
Din İşleri Yüksek Kurulu’ndan Cuma namazına ilişkin açıklama
4 Aralık Dünya Madenciler Gününü Kutlarız
4 Aralık Dünya Madenciler Gününü Kutlarız
Kırşehir Belediyesi Çalışanlarının Maaşında Yüzde 40
Kırşehir Belediyesi Çalışanlarının Maaşında Yüzde 40'a Varan Artış
YAYA ÖNCELİĞİ DENETİMİ YAPIDI
YAYA ÖNCELİĞİ DENETİMİ YAPIDI
Tıp Fakültemiz Erişilebilirlik Belgesi Almaya Hak Kazandı
Tıp Fakültemiz Erişilebilirlik Belgesi Almaya Hak Kazandı
Feto operasyonu  4 kişiye gözaltı
Feto operasyonu 4 kişiye gözaltı
Muharrem Ustamızı saygıyla anıyoruz.
Muharrem Ustamızı saygıyla anıyoruz.
MUHARREM ERTAŞ VETAFININ 36. YILDÖNÜMÜNDE ANILDI
MUHARREM ERTAŞ VETAFININ 36. YILDÖNÜMÜNDE ANILDI
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Yeni Mesai Düzenlemesi
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Yeni Mesai Düzenlemesi
33 Kalite Etiketi Damgasını Vurdu
33 Kalite Etiketi Damgasını Vurdu
ARINÇ SUSKUNLUĞUNU BOZDU
ARINÇ SUSKUNLUĞUNU BOZDU
TSO HAFTALIK OLAĞAN YÖNETİM KURULU TOPLANTISI YAPILDI
TSO HAFTALIK OLAĞAN YÖNETİM KURULU TOPLANTISI YAPILDI
Güncel corona virüsü verileri açıklandı!
Güncel corona virüsü verileri açıklandı!
İŞKUR ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜLERİ KENDİ İŞİNİN SAHİBİ YAPIYOR
İŞKUR ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜLERİ KENDİ İŞİNİN SAHİBİ YAPIYOR
VALİLİKÇE ALINAN YENİ KARARLAR
VALİLİKÇE ALINAN YENİ KARARLAR
Sarhoş er geç ayılır. Cahil asla! Macar Atasözü.
Sarhoş er geç ayılır. Cahil asla! Macar Atasözü.
AKP İl Başkanlığı için Ankara’ya yedi önemli isim davet edildi.
AKP İl Başkanlığı için Ankara’ya yedi önemli isim davet edildi.
VALİLİKÇE ALINAN YENİ KARARLAR
VALİLİKÇE ALINAN YENİ KARARLAR
KİM MÜDAHALE EDECEK? HERKES SUS PUS!
KİM MÜDAHALE EDECEK? HERKES SUS PUS!
Kırşehir Belediyespor evinde Bodrumspor
Kırşehir Belediyespor evinde Bodrumspor'u Ağırladı
Kırşehir’de hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Kırşehir’de hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
DÜZENSİZ SULAMA KIZILIRMAK
DÜZENSİZ SULAMA KIZILIRMAK'I KURUTUYOR
Geleceğimizi Hep Birlikte Yeşertelim’’
Geleceğimizi Hep Birlikte Yeşertelim’’
Kaman cevizi, coğrafi işaret aldı
Kaman cevizi, coğrafi işaret aldı
Kırşehir Valiliğinden Kış Lastiği Uyarası
Kırşehir Valiliğinden Kış Lastiği Uyarası
VALİLİKÇE ALINAN YENİ KARARLAR
VALİLİKÇE ALINAN YENİ KARARLAR
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 41 Akademik Personel Alınacak.
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 41 Akademik Personel Alınacak.
Ankara Milletvekilimiz Turan Rektör Karakaya’yı Ziyaret Etti
Ankara Milletvekilimiz Turan Rektör Karakaya’yı Ziyaret Etti
”Türk Toplumunda Kadın” Konulu Panel Yapıldı
”Türk Toplumunda Kadın” Konulu Panel Yapıldı
KIRŞEHİR YETİŞTİRME YURDU MEZUNLARI DERNEĞİ BELEDİYE BAŞKANI SELAHATTİN EKİCİOĞLU’NU ZİYARET ETTİ
KIRŞEHİR YETİŞTİRME YURDU MEZUNLARI DERNEĞİ BELEDİYE BAŞKANI SELAHATTİN EKİCİOĞLU’NU ZİYARET ETTİ
MEMLEKET SEVDALISI NET KONUŞTU
MEMLEKET SEVDALISI NET KONUŞTU
TSO HAFTALIK OLAĞAN YÖNETİM KURUL TOPLANTISI YAPTI
TSO HAFTALIK OLAĞAN YÖNETİM KURUL TOPLANTISI YAPTI
DAHA YEŞİL BİR KIRŞEHİR İÇİN GELECEĞİMİZİ HEP BİRLİKTE YEŞERTELİM
DAHA YEŞİL BİR KIRŞEHİR İÇİN GELECEĞİMİZİ HEP BİRLİKTE YEŞERTELİM
 81 il valiliğine “Covid-19 Denetimleri” konulu genelge gönderdi.
81 il valiliğine “Covid-19 Denetimleri” konulu genelge gönderdi.
Kim kime kefilse! Kefil bavulları toplatsın.
Kim kime kefilse! Kefil bavulları toplatsın.
Memur-Sen Kadın Kolları Başkanı Ceylan Okatan: Şiddet Virüsünün Aşısı Örgütlü Mücadeledir
Memur-Sen Kadın Kolları Başkanı Ceylan Okatan: Şiddet Virüsünün Aşısı Örgütlü Mücadeledir
 TOPLAM CORONA VAKA SAYISI AÇIKLANDI
TOPLAM CORONA VAKA SAYISI AÇIKLANDI
 DİEGO MARADONA HAYATINI KAYBETTİ!
DİEGO MARADONA HAYATINI KAYBETTİ!
 CHP Kırşehir Kadın Kolları Başkanlığı Basın Açıklaması yaptı.
CHP Kırşehir Kadın Kolları Başkanlığı Basın Açıklaması yaptı.
Kırşehir
Kırşehir'de Mevsimsel Tedbirler Gözden Geçirildi
BENZİNE BÜYÜK ZAM
BENZİNE BÜYÜK ZAM
ERDOĞAN
ERDOĞAN'DAN VATANDAŞA ÇAĞRI
Kırşehir Belediyesi
Kırşehir Belediyesi'nin 2021 Yılı Bütçesi Belli Oldu
Haber Yazılımı