Haber Detayı
19 Eylül 2020 - Cumartesi 23:19
 
AHİLİK AHLAK BİLİMİDİR…
Ahiliği sadece esnafların bayramı olarak kutlamak Ahilik felsefesine biraz aykırı değil mi? Ahilik aslında bir ahlak bilimi. Ahilik toplumun her katmanına ahlakı, dürüstlüğü ve yardımlaşmayı yaygınlaştırma görevi almış bir anlayış değil midir? Niçin Ahilik salt esnaf olsun ki? Ana teması esnaf ve sanatkârı işaret eden bu kurum, 13. yüzyılda örgütlü toplum olmanın çok açık ve net bir örneğidir. Yaşadığımız 21. yüzyıldan örnekler versem Ahiliğin sadece bir lafı güzaftan öteye geçmediği anlaşılır. Ahilik felsefesini özümsemiş olmak. Bu felsefeyi içinde yoğurmuş insan kürsüye çıkıp konuşabilir. Ya diğerleri.
GÜNDEM Haberi
AHİLİK AHLAK BİLİMİDİR…

Birilerine kaynak, bilmeyenlerin kulaklarına küpe olsun

Ahiliği sadece esnafların bayramı olarak kutlamak Ahilik felsefesine biraz aykırı değil mi? Ahilik aslında bir ahlak bilimi. Ahilik toplumun her katmanına ahlakı, dürüstlüğü ve yardımlaşmayı yaygınlaştırma görevi almış bir anlayış değil midir? Niçin Ahilik salt esnaf olsun ki? Ana teması esnaf ve sanatkârı işaret eden bu kurum, 13. yüzyılda örgütlü toplum olmanın çok açık ve net bir örneğidir. Yaşadığımız 21. yüzyıldan örnekler versem Ahiliğin sadece bir lafı güzaftan öteye geçmediği anlaşılır. Ahilik felsefesini özümsemiş olmak. Bu felsefeyi içinde yoğurmuş insan kürsüye çıkıp konuşabilir. Ya diğerleri.

Ahilik bir yaygınlaştırma, gelişme, geliştirme. Farkındalık yaratma, kapasite artırma bilimidir. Bir filozofik düşünce anlayışıdır. Tüm bu anlayış ışığı altında Kırşehir, hatta Türkiye bu felsefeye ne kadar sahiptir? Siz Ahi felsefesine din kisvesi giydirseniz uluslararası anlayışa bunu anlatamazsınız. Ahiliği anlaşılır şekle getirilmesi için 13. yüzyılda işlenen felsefi düşünceyi bugüne uyarlayarak, yaygınlaştırma çok daha anlamlı olur. Ahilik bir perdelik seyirlik oyun değildir. 

Elli kez oynanmış tarih. Eylül ayının ikinci haftası başlar. 5 gün sonra biter. Birileri birilerini ağırlar. Devlet kesesinden yenilir, içilir saltanatım var benim denir. Sempozyumlar, paneller düzenlenir. Ahilik bir sonraki yıla kayar gider. Ahilik siyasilere kaftan giydirmekle, kafalarına sarık geçirmekle olmaz. Ahilik siyasilerin önünde takla atma yeri hiç değildir.

AHİ’lik; yeniliğin, yenilenme felsefesinin ana temasıdır…

Ahi felsefesinin sembolü olan kaftanı,  yetişmiş, kalfalığı bitmiş usta olmuş; toplumu kandırmayan, aldatmayan, yalan söylemeyen kişi hak ederken, bugün bu kaftanı 'siyasetçinin de, bürokratında ahlaklısı giyer' diyebilir misiniz? Diyemeyeceğinize göre, Ahi felsefesini keten pere etmekten vazgeçin. Daha akılcı, daha etkin, daha çok katılımcı ve uluslararası sempozyumlara kapı açacak, esnafı darboğazdan çıkartacak projeleriniz yok.

Siz nasıl Ahi’siniz? Ahilik yenilik demektir. Bütünlük demektir. Birliktelik demektir. Ahi’lik İnovasyon demektir. Ahilik Sürdürülebilir esnaflık demektir. Siz; bu doktrin zincirinin fikirsel olarak dışındaysanız; yeni fikirleri değer yaratan çıktılara dönüştürme sürecinin de dışındasınız demektir.

Bu doktrinin fikirsel olarak dışındaysanız;  alan yaratamadığınız gibi sürecin dışında itilirsiniz. Başlatamazsınız. Sizin düşüncenizde olan diğer Ahi’lerin yeni ve yaratıcı olduğu söylenemez. Sürdürülebilirlilik için İnovasyon gerekir.  İnovasyon boş fikirleri kaldırmaz. Fikirlerinizde değer yaratan ürünler, metot ve hizmete dönüşmesi mümkün değildir.  

Bu devletin ekmeğini yiyenler; O yediğiniz halkın ekmeğidir. Alın teridir.

Oğlum Davut; başbakana bir kaftan, birde sarık; kırmızı olsun. Oğlum Osman; bakana bir kaftan inci sırmalı olsun. Oğlum Süleyman; vekillerime yeşillerinden olsun. Valimi unutma; belediye başkanımı geçme. Onlara da sarısından olsun. Federasyon başkanınki ve rektör hocanınki de fıstıki yeşil olsun.

Oğlum Rüstem; müdürlerime göynek olsun. Oğlum Hacı; terzi Amed'e bir boy tulumba tatlısı, kunduracı Akif’e üçte bir kadayıf burması olsun. Üreten esnafın sorunlarını değil, yıllarca Ahi’liği bu şehirde asparagas ilişkilerle. Şatafatlı davetiye ve hediyelerle kutladınız. Ahilik bu değil ki; bu menü olsa, olsa yağdanlık görevinin yerine getirilmesi olur. Yılın esnafını kim seçer? Halk seçer. Halkın olmadığı yerde hep bulaşık izi kalır! 

Aradan geçen süre 800 yıl. 

Ahi anlayışına göre hazırlanmayan, salonlarda Ahi Evran-ı Veli’nin doğumu, tarihsel yapısı ve fütüvvet anlayışının ötesine geçmeyecek sunumlar yapılacak. Plaketler ve belgeler dağıtılacak. Bu çalışma içinde bugünün çalışma ahlakına, üretimden tüketime olan safhalar ile bu üretimin içinde olan esnaf ve zanaatkârların problemlerine yönelik çözüm üreten hiçbir kelama yer verilmeyecektir.

Bu ülkedeki vergi ve gelir adaletsizliğinden. Tefeci eline düşürülen. Banka faizlerinde boğulan. Edindiği mal ve servetini kapanlarla mücadele etme yetisi kaybolan esnaf ve zanaatkâr siyasetçinin, bürokratın, akademisyenin asla umurunda değildir. Bu çarpık düzeni eleştirmek yürek ister ahlak ister. Ahilik dürüst olmayı gerektirir. Ahilik felsefesinde bu yatar. Ahi düzeninde liboşluk yoktur. Sahtekârlık, riyakârlık, al takke ver külah yoktur. Adamlık birde adanmışlık vardır.

Bu ülkede milletvekili 30 bin lira çıplak maaş, ayrıcalıklı yaşam, kıyak emekli olacak. Üreten, ekonomiye katkı sağlayan zanaatkâr üç paraya asgari ücrete talim edecek. Sokaklarda kalacak. Bu gerçeği bilen siyasetçi, bile,  bile kürsüye çıkıp ahlak dersi verip, Ahi üzerinden ahkâm kesecek. Bu çarpık ve çıkar ilişkisi sadece Türkiye ve diğer İslam ülkelerinde vardır. Bunları ve bunların ötesini bileceksin, sonra ortaya çıkıp Ahilikten konuşacaksın. Bu işe, işin cacığını çıkartmak denir ki!

Siz üretmiyor, hazırı tüketiyorsunuz. Adına Ahilik diyorsunuz!

Esnafın ve uzantısı olan halkın sıkıntıları Ahi etkinliklerinde çözümün başlangıcı olarak ele alınmıyorsa, bu yoksul halkın paraları salt sizlerin siyasi anlayışı, yandaş kollama anlayışı içinde şekilleniyor, badanacılıkla  örtüştürüyorsanız, lütfen buna Ahi kutlamaları demeyiniz? Vakıf kurmuşsunuz. Federasyonlar oluşturan odalar kurmuşsunuz? Bugüne kadar ne üretmişsiniz? Bu anlayışla sizler, şekil tacirliğinden, saltanat bayiliğinden, din tacirliğinden arınmış bir Ahilik kutlamaları yapamazsınız. Yaptırmazlar, asla izin vermezler.  Ancak hazırlamış olduğunuz etkinliğe davul zurnayla, belediye anonsu ile yandaş toplarsınız.

Ahilik salt esnaf ve zanaatkârı mı bağlar? Elbette ki değil. Ahilik bir akıl davranışıdır. Bir ahlak sürgüsüdür. Ahilik siyasetçinin, bürokratın akademisyenin, sokaktaki insanın, yol ve ahlak göstergesidir. Etrafınıza bakınız. Bu ahlaka uygun kaç kişi sayacaksınız. Ahilik; siyasetçiye ahır uşaklığı yapmak değildir. Ahilik bir mücadele felsefesinin temel taşıdır. Allah aşkına sizler bu felsefenin neresindesiniz? İstemem yan cebime koy diyenlerle kol kola olanları , öncelikle Ahi lafından arındırmak gerekmez mi?

Yapılacak etkinliklerde, esnafı tefecinin eline düşüren zihniyetin anlayışına asla yer verilmez. Hiç hak etmeden cebe indirilen rüşvet, iktisap, haksız kazanç, promosyon, döner sermaye, bankamatik memurları Ahiliğin neresinde var?  Ahi Evran-ı Veli 13. yüzyılda ahlaksız ilişkiler içinde olanlara “yürü ya müridim mi” yoksa “yürü bre ehli deve endamını göreyim mi” demiştir.

Bu devir geçmişin hamasetinden çıkartılmalı. Çağdaş ahi ahlakıyla yoğrulmalı. Ya değilse. Sizler bu kafayla birilerini beslemeye ensesini okşamaya devam edersiniz. Bir aferin ile kendinizi çayıra salmaya zorlarsınız. 

Ahiliğin elbette ki kronolojik bir tarih yapısı var. Sizler sunumlarınızda hâlâ 13. yüzyılda kaldıysanız. Siz hâlâ 13. yüzyıl  Ahilik prensiplerini 21. yüzyıla uyarlayamamışsınız demektir ki, sizlerin anlatımları çok şey ifade etmez. O gün dinle, palayla, kılıçla korkutuyorlardı. Bugün tefeciyle, bankacıyla korkutuyorsunuz.

Her Ahi haftası içinde Ahi Evran-ı Veli’nin hayat hikâyesi. Yaşam biçimi dinsel bağıntısı anlatılır. Altına akademik denir, kitaplar basılır olur biter. Ahi pilavı adıyla bulgur pilavı. Ahi helvası adıyla un helvası dağıtılır. Adına Ahi bereketi denir… Bugüne kadar yapılan onlarca etkinlikte hep bu görülmüştür. Ahi anlayışı 21. yüzyıla uyarlanamamıştır.

Geldiğiniz noktada siftahsız kepenk kapatan. İflas eden binlerce esnaf… Bugünün esnafına yönelik kaç bildiri sunulmuş? Çalışma ortamı yaratılmış ve çözüm mercilerine sunulmuştur. Tam fırsat. Çıkın konuşun. TV ekranlarına çıkıp spikere kilim vermek. Ahilik değildir. Bu anlayış olmadığı için sizler halka 13. yüzyıl içeriğiyle şekillendirilmiş sunumlarınızın dışında Ahilik kutlamaları yapabilir misiniz? Yapamazsınız. Gerçek mesaj yerine hamaset, siyasi içerikli mesajlar vermeye devam edersiniz. Sağırların bir birini ağırlamalarına ve harcanan onlarca liralara tanıklık edersiniz.  Ahilik bu şehrin yerel yöneticilerini, siyasilerini de bağlıyor. Üniversitesini de bağlıyor. Sokaktaki halkı. Okuldaki çocuğu da bağlıyor. 

Ahiliği dinsel tema haline getirmek bir felsefe adamını din yoldaşı. Din işlemcisi olarak yapılandırmak. Esasta yanlıştır. Fütüvvet teşkilatının kuruluşu Abbasi Halifeliği dönemine dayanır. Fütüvvetlik bir siyasi akımdır. Siyaset din ile birleştirilmiş. Hz. Muhammet'in amcası Abbas bin Abdulmuttalip'in soyundan olan Abbasiler tarafından kurulmuş, Anadolu dâhil Güney Avrupa bölgesine kadar yayılmış 500 yıl hüküm sürmüş bir İslami devlet. Ahilik kelimesi aslında Türkçe olan AKİ kelimesinden türetilmiş. İyi ahlaklı ve yol gösterici, düzelten anlamıyla birleştirilmiş Ahi Baba olarak tanımlanmıştır. Dünyada dine dayalı bir sistemle uzun yıllar yönetilmiş ülke yoktur. Abbasiler 500 yıl sonra yok olmuştur. Osmanlı bu süreyi zor tamamlamıştır. Aklın yarattığı bilim. Dinin yarattığının devamlı önünde olmuştur. Din kavimlerden başlayarak toplulukların ve toplumların oluşumunda yol gösterici. Yönlendiren bir yaşam biçimini şekillendirmiştir. Bugün bu ülkede kafalar geriye döndürülmüştür.

Bu kent göç veriyor. Kısaca ölüyor. Ahilik felsefesindeki yardımlaşma sandığının amacı esnafı ayakta tutabilmek. Hayatını idame etmesini sağlamak. Bugünkü anlayışta olduğu gibi banka faizleriyle tefeci tuzaklarına düşürerek boğmak değildir. Bugün Ahilik felsefesinde bu anlayış hâkimdir.

Sizlere göre kent merkezlerini istila etmiş olan AVM'ler Ahilik felsefesiyle ne kadar örtüşüyor? Ahilik ana felsefesinin yorumunu dahi yapamayanlar. Diğer tarafta küçük esnafa ahilik dersi vermeye kalkışanlar. Kasabı, kundurası, hububatı, oyuncağı, temizlik malzemesi, lokantasıyla vs, vs. hepsi bir arada tek işletmeci kimliğiyle çalışan AVM'ler. Bu işe Belediye de lokantacılıkla (Kütük Ev, Taş Konak, yarın İkiz arası) iş hayatına devam edecek. Ahilik ahlakın, ticaretin ve üretimin kalitesine bakar ahlaksızlığın pabucunu dama atardı. Bugün AVM'ler ve Belediye küçük esnafın pabucunu dama attı. Şimdi sizler bunları bile, bile o kürsüye çıkıp konuşacaksınız? Sizler ne konuşacaksınız? AVM'lerin,

muhabbet göstermeyesin, senden büyüğe varıp, ona izzet-ı Belediye’nin lokanta işletmeciliğinden elde ettiği ciroyu anlatacak mısınız? Bu şehrin göçünü. Yoksulluğunun nedenlerini anlatacak mısınız? Kültür erozyonuna uğradığını söyleyebilir misiniz? 

Ey oğul...

'Güzel ahlaktan, aklıselimden dışarı adım atmayasın, nefsine ve şeytana uymayasın, haramdan, iğrençliklerden perhiz edesin, sünnetleri kocaltmayasın, elinle koymadığını götürmeyesin, kimsenin sanatına tamah etmeyesin, kimsenin çoluk çocuğuna hıyanet nazarı ile bakmayasın. Kimseye kibir, buguz (nefret), buhul (cimrilik) ve haset (kıskançlık) etmeyesin, her kimin ayıbını görürsen örtesin, dünyaya aşırı ikram edesin, hürmet ve hizmet de bulunasın, bir elinin kısbını kifayet kısbe, bir elinin kısbını ahret günü için fakır, fukaraya sarf edesin, hayır işlerinde elinden geleni yapmakta kusur etmeyesin…' 

Mahmud Nasirettin Hz. Ahi Evran-ı Veli Demiş.

Bu öğüdü anlamak için filozof olmanıza gerek yok. Çevrenize, döndürüp başınızı arkanıza bakın. Öldürülen mesleklere, esnaf ve zanaatkârları görmek yeterde artar bile.

Kaynak: Editör: MUSTAFA BAĞ
Etiketler: AHİLİK, AHLAK, BİLİMİDİR…,
Yorumlar
Diğer Haberler
KIRŞEHİR TSO
KIRŞEHİR TSO'DAN KIRŞEHİR ŞEHİT AİLELERİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNE ZİYARET
KIRŞEHİR TSO’DAN ŞABAN ÇELİK
KIRŞEHİR TSO’DAN ŞABAN ÇELİK'E ZİYARET
 FAALİYET SUNUMU TOPLANTILARI’NA SİYASİ PARTİ TEMSİLCİLERİ KATILDI
FAALİYET SUNUMU TOPLANTILARI’NA SİYASİ PARTİ TEMSİLCİLERİ KATILDI
KIRŞEHİR TSO’DAN KIRŞEHİR MUHARİP GAZİLER DERNEĞİNE ZİYARET
KIRŞEHİR TSO’DAN KIRŞEHİR MUHARİP GAZİLER DERNEĞİNE ZİYARET
ANTİK DÜNYADAN GÜNÜMÜZE EKONOMİ; DEĞİŞENLER VE DEĞİŞKENLER.
ANTİK DÜNYADAN GÜNÜMÜZE EKONOMİ; DEĞİŞENLER VE DEĞİŞKENLER.
Kırşehir Valiliğince Alınan Ramazan Ayı Tedbirleri
Kırşehir Valiliğince Alınan Ramazan Ayı Tedbirleri
DEAŞ
DEAŞ'lı 7 sanık, hakim karşısına çıktı.
AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Üçüncü köprünün yüzde 51
Üçüncü köprünün yüzde 51'i satılacak
MÜFTÜLÜK CADDESİ DÜZENLEME ÇALIŞMALARI TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR
MÜFTÜLÜK CADDESİ DÜZENLEME ÇALIŞMALARI TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR
BAŞKANIMIZ EKİCİOĞLU’NUN  RAMAZAN AYI MESAJI
BAŞKANIMIZ EKİCİOĞLU’NUN RAMAZAN AYI MESAJI
Bu pencereden bakınca böyle gözüküyor. Ya sizin oradan
Bu pencereden bakınca böyle gözüküyor. Ya sizin oradan
Kırşehirli Kalp ve Damar Cerrahı Hayatını Kaybetti
Kırşehirli Kalp ve Damar Cerrahı Hayatını Kaybetti
UMUT PARTİSİ GENEL BAŞKANI BOZKURT "EKONOMİYİ MASAYA YATIRDI"
UMUT PARTİSİ GENEL BAŞKANI BOZKURT "EKONOMİYİ MASAYA YATIRDI"
 Afişlere Toplatma ve Soruşturma Kararı
Afişlere Toplatma ve Soruşturma Kararı
Kırşehir-Kayseri karayolu Kurugöl mevkiinde Kaza meydana geldi.
Kırşehir-Kayseri karayolu Kurugöl mevkiinde Kaza meydana geldi.
BAŞKAN EKİCİOĞLU’NDAN TÜRK POLİS TEŞKILATI’NIN KURULUŞ YILDÖNÜMÜ MESAJI
BAŞKAN EKİCİOĞLU’NDAN TÜRK POLİS TEŞKILATI’NIN KURULUŞ YILDÖNÜMÜ MESAJI
AGD ORTAOKULLAR KOMİSYONU FİDAN DİKİMİ ETKİNLİĞİNİ TÜM YURTTA BAŞLATTI
AGD ORTAOKULLAR KOMİSYONU FİDAN DİKİMİ ETKİNLİĞİNİ TÜM YURTTA BAŞLATTI
Kırşehir Valiliği, 2 günlük yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.
Kırşehir Valiliği, 2 günlük yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.
TSO, ESOB, ZİRAAT ODASI, BORSA, MESLEK ÖRGÜTLERİ VE KOOPERATİF’LERLE FAALİYET SUNUMU TOPLANTISI YAPILDI
TSO, ESOB, ZİRAAT ODASI, BORSA, MESLEK ÖRGÜTLERİ VE KOOPERATİF’LERLE FAALİYET SUNUMU TOPLANTISI YAPILDI
DSÖ’den “şoke edici” corona virüsü aşısı açıklaması
DSÖ’den “şoke edici” corona virüsü aşısı açıklaması
Vatan Hoca ve Ekibi Yeşil Alan Çalışmasına Devam Ediyor
Vatan Hoca ve Ekibi Yeşil Alan Çalışmasına Devam Ediyor
Prof.Dr.Elif Haykır Para Politikası Kurul Üyesi Oldu
Prof.Dr.Elif Haykır Para Politikası Kurul Üyesi Oldu
Güncel corona virüsü verileri açıklandı! İşte 8 Nisan tablosu
Güncel corona virüsü verileri açıklandı! İşte 8 Nisan tablosu
Kırşehir Belediyesi
Kırşehir Belediyesi'nin 462 Milyonluk Borcu 311 Milyon TL'ye İndi
FAALİYET SUNUM TOPLANTILARI DEVAM EDİYOR
FAALİYET SUNUM TOPLANTILARI DEVAM EDİYOR
Kırşehir’ de 33 yaşındaki genç adam kendini asarak yaşamına son verdi.
Kırşehir’ de 33 yaşındaki genç adam kendini asarak yaşamına son verdi.
TAM KAPANMA İDDALARI GÜÇLENİYOR
TAM KAPANMA İDDALARI GÜÇLENİYOR
Kırşehir, Yozgat, Kayseri, Nevşehir ve Sivas’ta kar yağışı bekleniyor.
Kırşehir, Yozgat, Kayseri, Nevşehir ve Sivas’ta kar yağışı bekleniyor.
DENİZ AŞIRI GELEN BİR AFET: PANDEMİ
DENİZ AŞIRI GELEN BİR AFET: PANDEMİ
Bozkırın tarlaları alternatif ürün
Bozkırın tarlaları alternatif ürün 'çörekotu' ile bereketleniyor
377 kişi ve kuruluşun mal varlığı donduruldu
377 kişi ve kuruluşun mal varlığı donduruldu
Şehir hastanesi müteahhitlerine gizli ödeme
Şehir hastanesi müteahhitlerine gizli ödeme
Ramazan pidesinde fiyatlar belli oldu
Ramazan pidesinde fiyatlar belli oldu
Bu nasıl canilik: 70’e yakın köpek ölüsü bulundu
Bu nasıl canilik: 70’e yakın köpek ölüsü bulundu
"Bir hayalimiz daha gerçek oldu.
"Bir hayalimiz daha gerçek oldu.
Güncel corona virüsü verileri açıklandı! İşte 7 Nisan tablosu
Güncel corona virüsü verileri açıklandı! İşte 7 Nisan tablosu
EYT
EYT'LİLERİN UMUT PARTİSİ GENEL BAŞKANI BOZKURT "104 EMEKLİ AMİRAL AMACINA ULAŞTI
''KÖYLÜ ZATEN ZOR DURUMDA''
BASIN TEMSİLİCLERİ İLE FAALİYET SUNUMU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
BASIN TEMSİLİCLERİ İLE FAALİYET SUNUMU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında Anlatıldı
İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında Anlatıldı
KIRŞEHİR’DE KULLANILMIŞ GİYSİ VE AYAKKABI ATIK KUMBARASI UYGULAMASI
KIRŞEHİR’DE KULLANILMIŞ GİYSİ VE AYAKKABI ATIK KUMBARASI UYGULAMASI
KIRŞEHİR TSO HAFTALIK OLAĞAN YÖNETİM KURULU TOPLANTISI YAPILDI
KIRŞEHİR TSO HAFTALIK OLAĞAN YÖNETİM KURULU TOPLANTISI YAPILDI
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan yüz yüze eğitim açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan yüz yüze eğitim açıklaması
 YILMAZ’DAN TOKİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ’NE ZİYARET
YILMAZ’DAN TOKİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ’NE ZİYARET